Notice: Undefined offset: 120 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 94
Giáo án Lịch sử 9 bài 8: Nước Mĩ - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 8: Nước Mĩ

BÀI 8: NƯỚC MĨ.
A/ Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức: Qua bài Hs phải nắm được:
+ Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai .
+ Sự phát triển của kh-kt Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
+ Các chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
2. Kỹ năng:
+ Phân tích, đánh giá.
+ Khai thác tranh ảnh, tư liệu.
3. Tư tưởng:
HS cần thấy rõ thực chất chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ:
- Về kinh tế Mỹ giàu mạnh nhưng gần đây, Mỹ bị Nhật Bản và Tây Âu (EU)
cạnh tranh ráo riết.
- Từ 1995 trở lại đây, Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức về
nhiều mặt.
B/ Phương tiện dạy học:
+ Bản đồ nước Mĩ.
+ Một số tranh ảnh, tư liệu liên quan.
C/ Phương pháp:
Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử.
D/ Tiến trình lên lớp:

*. Ổn định.
*. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở bài tập của Hs
*. Bài mới:
* Hoạt động 1: Cá nhân
I/ Tình hình kinh tế nước Mỹ từ sau
GV: Tình hình nước Mĩ sau Chiến tranh thế chiến tranh thế giới lần thứ hai:
giới thứ hai?
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ
HS: Dựa vào sgk trả lời
trở thành nước giàu mạnh nhất thế giới.
GV: Nguyên nhân nào giúp Mỹ trở thành
- Nguyên nhân:
nước giàu mạnh nhất thế giới?
+ Không bị chiến tranh tàn phá;
Gọi HS đọc đoạn chữ in nhỏ SGK
+ Giàu tài nguyên;
HS: Dựa vào sgk trả lời
+ Thu lợi nhuận sau chiến tranh
GV: Vì sao kinh tế Mỹ lại bị suy giảm,
+ Thừa hưởng thành quả khoa học kĩ
nguyên nhân do đâu?
thuật thế giới.
HS: Dựa vào sgk trả lời
- Từ những thập niên sau, kinh tế Mỹ
GV nền kinh tế các nước tư bản phát triển suy giảm do: (SGK)
theo quy luật: Phát triển -> suy thoái -> phát II/ Sự phát triển khoa học - kỹ thuật
triển,...
của Mỹ sau chiến tranh:
Chuyển ý


* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
- Mĩ là nơi khởi đầu cách mạng khoa
GV: 1. Vì sao Mĩ là nước khởi đầu của cách học - kĩ thuật lần thứ hai.
mạng khoa học - kĩ thuật?
2. Nêu những thành tựu khoa học – kĩ thuật
- Mỹ đi đầu trên mọi lĩnh vực về
mà nước Mĩ đạt được?
khoa học- kỹ thuật và công nghệ thế giới
GV: giới thiệu cho HS hình 16 sgk, đó là (7-1969 đưa con nguời lên Mặt Trăng).
hình ảnh con tàu thoi của Mỹ đang được phóng lên III/ Chính sách đối nội và đối ngoại
vũ trụ, đó là biểu hiện sự tiến bộ vượt bậc KHKT của Mỹ sau chiến tranh:
Mỹ  Cho HS nhận xét về trình độ KHKT của * Đối nội: Do hai đảng Dân chủ và
Cộng hoà thay nhau cầm quyền, thi hành
Mỹ lúc bây giờ?
chính sách phản động.
GV chốt ghi bảng.
* Đối ngoại:
* Hoạt động 3: Cá nhân
- Mỹ đề ra “Chiến lược toàn cầu”
GV: Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ
phản cách mạng nhằm làm bá chủ thế
thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại ntn?
GV: Chốt ý ghi bảng. Sau đó minh hoạ thêm: giới, tiến hành “viện trợ” để khống chế
sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự tập trung sản các nước này.
- Từ 1991 đến nay Mỹ xác lập thế
xuất ở Mỹ rất cao, 10 tập đoàn tài chính lớn:
Morgan, Rockjxler…khống chế toàn bộ kinh tế tài giới “đơn cực” để chi phối và khống chế
chính của Mỹ ...Nắm toàn bộ các chức vụ chủ chốt thế giới.
trong Chính phủ, kể cả Tổng thống. Điều đó quyết
định chính sách xâm lược hiếu chiến của Mỹ, Mỹ
là điển hình của CNTB lũng đoạn nhà nước
GV: Thái độ của nhân dân Mỹ đối với những
chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ ra
sao?
HS: Trả lời theo sự hiểu biết của mình.
4/ Củng cố:
- Em hãy trình bày những thành tựu to lớn về kinh tế, khoa học- kỹ thuật của
Mỹ (từ 1945 đến nay)
- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phát triển kinh tế Mỹ (1945---> 1973) và
nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm kinh tế Mỹ (từ 1973 đến nay).
- Những nét chính về chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ (1945 đến
nay).
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Học theo câu hỏi đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 9 NHẬT BẢN
+ Đọc và trả lời các câu hỏi ở bài 9.
+ Sưu tầm các tranh ảnh, tư liệu về Nhật Bản từ sau năm 1945 đến nay.
-----------------------------------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×