Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 9: Nhật Bản

BÀI 9 : NHẬT BẢN
A / MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1/ Về Kiến Thức :
- Giúp học sinh nắm được từ một nước bại trận trong chiến tranh Nhật đã vươn lên trở thành
siêu cường về kinh tế đứng thứ hai thế giưới sau Mĩ .
- Hiện nay Nhật đang ra sức vươn lên trở thành một cường quốc chính trị nhằm tương xứng
với địa vị kinh tế của mình .
2 / Về Tư Tưởng :
- Giúp học sinh nhận thấy kinh tế Nhật phát triễn thần kỳ là do nhiều nguyên nhân trong đó
nguyên nhân chính là ý chí vươn lên , lao động quên mình của người Nhật .
- Quan hệ giữa Việt Nam và Nhật ( từ 1993 ) ngày càng mở rộng và phát triễn , trên cơ sở của
phương châm “hợp tác lâu dài , đối tác tin cậy ” giữa hai nước .
3 / Về Kỹ Năng :
-Giúp học sinh rèn luyên phương pháp tư duy ,phân tích, so sánh ,liên hệ .
B / ĐỒ DÙNG PHƯƠNG TIỆN :
- Bản đồ Nhật Bản SGk ,tranh ảnh về Nhật Bản
C / HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
I / Giới Thiệu Bài Mới :
- Giáo viên nhận xét bài cũ về nước Mĩ , giới thiệu nước Nhật . Khác với nước Mĩ ,Nhật Bản
là một nước bại trận trong chiến tranh ,kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng ,nhưng sau chiến tranh
thế giới thứ hai Nhật lại phát triễn trở thành nước giàu mạnh thứ hai thế giới . Vậy nguyên nhân

nào làm cho nước Nhật phát triễn như vậy ? Ta sẽ tìm hiểu qua bài số 9
PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
- GV dùng bản đồ giới thiệu về Nhật Bản
I / Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh
S : 377. 801 km2gồm 4 đảo lớn thế kỷ 19 Nhầt a/ Tình hình : ( học SKH T 36 )
Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách đưa Nhật
- Khó khăn bao trùm đất nước
Bản thoát khỏi số phận thuộc địa trở thánh một + Nạn thất nghiệp
nước ĐQ mạnh nhất ở châu á ….
+ Thiếu lương thực ,thực phẩm ,hàng hoá
1-Sau chiến tranh tình hình Nhật Bản NTN? + Nạn lạm phát tăng
- Hs đọc SGk từ đầu đến nặng nề
+ Bị quân đội nước ngoài chiếm đóng .
- Hs nêu Gv tóm tắt ý chính và cho học sinh
b /Những cải cách dân chủ :
học trong SGK .
* Nội dung cải cách : ( học SGK)
2) Đứng trước tình hình đó chính phủ Nhật
- Ban hành hiến pháp mới 1946 .
Bản đã làm gì ?
- Cải cách ruộng đất , giải thể các công ty độc
3 ) Nêu nội dung những cải cách dân chủ ở
quyền lớn .
Nhật sau chiến tranh ? – Hs đọc tiếp phần
- Xoá bỏ chế độ quân phiệt , thanh lọc phần tử
còn lại.
phát xít
- Gv tóm tắt và phân tích những ý chính .
- Ban hành các quyền tự do dân chủ
4)Những cải cách tiến bộ đó có ý nghĩa gì đối * Ý Nghĩa của cải cách :
với đất nước và nhân dân Nhật ?
- Mang lại luồng không khí mới đối với các
5 ) Nhờ vào những điều kiện nào mà kinh tế tầng lớp nhân dân , là một nhân tố quan trọng
Nhật có cơ hội phục hồi và phát triễn ?
giúp Nhật Bản phát triễn mạnh mẽ sau này .
6 ) Tình hình phát triễn kinh tế của Nhật sau II /Nhật Bản khôi phục và phát triễn kinh tế
chiến tranh như thế nào ?
sau chiến tranh .
- Hs đọc Sgk từ (Nền kinh tế đến tư bản chủ
-Những năm 50 kinh tế được phục hồi và bắt


nghĩa )
đầu phát triễn
7 ) Em hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu
- Những năm60 kinh tế phát triễ “ thần kỳ”
về sự phát triễn thần kỳ của Nhật ?
đứng thứ hai thế giới
- Hs đọc đoạn chữ nhỏ
- Những năm 70 trở thành một trong 3 trung
- Gv dùng bảng phụ ghi các số liệu về sự phát
tâm kinh tế tài chính của thế giới
triễn thần kỳ của Nhật cho học sinh dễ nắm .
* Nguyên nhân phát triễn : SGK T 38
- Gv giới thiệu tranh 18 , 19 , 20 SGK T 38
8 ) Vì sao kinh tế Nhật lại phát triễn mạnh
đến như vậy ?
- Học sinh đọc 4 nguyên nhân SGK
* Khó khăn hạn chế :
- Gv phân tích kỹ nguyên nhân 3 và 4 ,liên hệ
+ Năng lượng nguyên liệu phải nhật từ nước
với Việt Nam
ngoài
9 ) Hạn chế của kinh tế Nhật là gì ?
+ Bị Mĩ và phương Tây chèn ép
Học sinh nêu – Giáo viên phân tích thêm nhất
+ Những năm 90 kinh tế suy thoái kéo dài
là sự suy thoái về kinh tế Nhật những năm 90 . III/ Chính sách đối nội – đối ngoại của Nhật
10 ) Thảo Luận : chính sách đối nội ,đối ngoại sau chiến tranh :
của Nhật có gì khác so với các nước khác nhất a/ Đối Nội :
là với Mĩ ?
- Chuyển từ chế độ chuyên chế sang xã hội dân
- Học sinh trình bày kết quả và nhận xét
chủ .
- Gv phân tích và rút ra sự khác nhau cơ bản
- Thi hành nhiều chính sách tiến bộ .
nhất so với Mĩ .
b / Đối Ngoại :
+ Nhật : Đối nội : cải cách tiến bộ ,ban hành
- Lệ thuộc Mĩ về chính trị - an ninh
quyền tự do dân chủ …
- Thi hành chính sách mềm mỏng về chính trị ,
Đối ngoại : bành trướng thế lực bằmg tập trung phát triễn quan hệ kinh tế đối ngoại .
sức mạnh kinh tế .
- Những năm 90 nổ lực vươn lên trở thành một
+ Mĩ : Đối nội : thi hành chính sách phân biệt
cường quốc về chính trị .
chủng tộc ,đàn áp phong trào công nhân …
Đối ngoại : bành trướng thế lực bằng
đồng đô la và sức mạnh quân sự .
III/ Sơ Kết Bài Học : Gv tóm tắt lại những ý quan trọng của bài .
IV ? Câu Hỏi Và Bài Tập :
1) Nêu ý nghĩa những cải cách dân chủ của Nhật Bản ?
2) Nguyên nhân dẫn đến sự phát triễn thần kỳ của Nhật ?
3 ) Trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật bản sau năm 1945 ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×