Tải bản đầy đủ

xuân ngân gdcd 7 bài 6

Tuần: 7
Tiết: 7

BÀI 6: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Về kiến thức:

- Hiểu được thế nào là tôn sư trọng đạo.
- Một số biểu hiện của tôn sư trọng đạo
- Nêu được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo
2.Về kĩ năng:

- Biết thể hiện sự tôn sư trọng đạo bằng những việc làm cụ thể đối với thầy cô giáo
trong cuộc sống hàng ngày
- Biết sống, tự rèn luyện thái độ tôn sư trọng đạo.
3.Về thái độ:

- Thói quen: thái độ biết ơn, kính trọng thầy cô giáo.
- Tính cách: Yêu quý,kính trọng thầy cô giáo.
II/CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN Ở HỌC SINH


Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực
trách nhiệm công dân, năng lực tự quản lí và phát triển bản than, năng lực tư duy
phê phán.
III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp thuyết trình.
- Phương pháp thảo luận nhóm.
- Phương pháp vấn đáp.
- Phương pháp trò chơi.
2. Phương tiện dạy học:
- Sách giáo khoa, sách giáo viên; hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng
môn giáo dục công dân trường trung học cơ sở; giáo dục kỹ năng sống môn giáo
dục công dân ở trường THCS.
1


- Tài liệu tham khảo: Tài liệu tập huấn: “ Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn giáo dục công dân Trường trung học cơ sở”; Sách thiết kế bài giảng giáo dục công dân 7
- Đồ dùng: Tranh ảnh, giấy A0, giấy kiểm tra 15 phút để trống, phiếu học tập.
- Thiết bị dạy học: Máy vi tính, máy chiếu .

IV/TỔ CHỨC DẠY HỌC:

Giới thiệu bài học: Cha ông ta ngày xưa thường nói
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu mếm thầy”
Em hiểu như thế nào vế câu nói đó. Chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay
Hoạt động của GV và HS

Nội dung bài học

2


1. Hoạt động : Khởi động
*Mục tiêu:
- Tìm hiểu về những việc làm thể hiện tôn sư trọng đạo.
* Cách tiến hành:
- GV: Tiến hành cho học sinh đọc truyện trong sách và trả lời
câu hỏi.
1. Cuộc gặp gỡ giữa thầy và trò trong truyện có gì đặc biệt về
thời gian
2. Những chi tiết nào trong truyện chứng tỏ sự biết ơn của học
trò cũ đối với thầy giáo Bình?
3. Học sinh kể lại những kỉ niệm về ngày thầy giáo dạy nói lên
điều gì?
- Hai đến ba học sinh trả lời.
- Lớp nhận xét, bổ sung ( nếu có )
GV: Nhận xét, kết luận
Em đã làm gì để tỏ long biết ơn của em đối với các thầy cô
giáo đã dạy dỗ mình.

2. Hoạt động : Hình thành kiến thức
2.1 Hình thành khái niệm Tôn sư trọng đạo
* Mục tiêu:
- HS nêu được thế nào là tôn sư trọng đạo.
* Cách tiến hành:
GV: Cho học sinh trao đổi về bài hát: “ Bụi Phấn” - Vũ
Hoàng.

3

I.Truyện đọc
Bốn mươi năm vẫn nghĩa nặng tình
sâu.
Cuộc gặp gỡ giữa thầy và trò sau hơn
40 năm. Tình cảm được thể hiện.
+ Hoc trò vây quanh thầy giáo
chào hỏi thắm thiết.
+ Tặng thầy những bó hoa tươi
thắm.
+ Không khí của buổi gặp gỡ cảm
động.
+ Thầy trò tay bắt mặt mừng.
+ Kỉ niệm thầy trò, bày tỏ lòng
biết ơn.
+ Thầy trò lưu luyến.
=> Học trò thể hiện lòng biết ơn
của mình đối với thầy giáo cũ.

Thế nào là tôn sư trọng đạo?
Tôn sư trọng đạo là tôn trọng, kính
yêu và biết ơn đối với những người
làm thầy giáo, cô giáo ( đặc biệt là
những thầy cô giáo đã dạy mình) ở
mọi lúc mọi nơi, coi trọng những điều
thầy dạy, coi trọng và làm theo đạo lí
mà thầy đã dạy mình.
-


GV: Đặt câu hỏi:
a. Em cảm nhận như thế nào về hình ảnh người thầy qua ca
khúc trên ?
b. Bao trùm bài hát là tình cảm, cảm xúc nào của người học
trò dành cho người thầy của mình ?
c. Thế nào là tôn sư trọng đạo ?
HS: Thảo luận
GV: Hướng dẫn, nhắc nhở học sinh
HS: Hai đến ba học sinh trả lời
Lớp nhận xét, bổ sung nếu có
GV: Nhận xét kết luận.
2.2 Biểu hiện của Tôn sư trọng đạo
* Mục tiêu:
- Học sinh trình bày được các biểu hiện của tôn sư trọng đạo.
- Rèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh
* Cách tiến hành
GV: Cho HS giải thích câu tục ngữ: “ Không thầy đố mày làm
nên”.
HS: Trả lời.
GV: Chia lớp thành 6 nhóm thảo luận: ( 3 phút)
HS:Thảo luận và trình bày kết qủa.
- Nhóm 1, 2: Nêu những biểu hiện của tôn sư trọng đạo?
HS: Cư xử lễ độ, vâng lời thầy cô; thực hiện tốt nhiệm vụ của
4

- Tình cảm, thái độ làm vui lòng thầy
cô giáo, chăm chỉ, rèn luyện trong học
tập.
- Hành động đền ơn, đáp nghĩa
- Làm những điều tốt đẹp để xứng
đáng với thầy cô giáo


người HS, làm cho thầy cô vui lòng.
- Nhóm 3,4: Nêu việc làm thể hiện tôn sư trọng đạo?
HS: Chăm học chăm làm, vâng lời thầy cô, thực hiện đúng
những lời thầy cô dạy, quan tâm, thường xuyên thăm hỏi.
-Nhóm 5, 6: Nêu việc làm không thể hiện tôn sư trọng đạo
cuả HS hiện nay?
HS: Không vâng lời, cãi lại thầy cô, gặp thầy cô không chào
hỏi.
GV chính xác hóa các đáp án của học sinh và chốt lại.
2.3 Ý nghĩa của tôn sư trọng đạo
* Mục tiêu:
- Học sinh nêu được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo.
- Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh.
* Cách tiến hành:
GV: Tôn sư trọng đạo có ý nghĩa như thế nào?
HS: Tôn trọng và làm theo lời thầy cô sẽ giúp ta tiến bộ , trở
thành người có ích cho gia đình và xã hội
GV: Theo em phải rèn luyện lòng tôn sư trọng đạo như thế
nào?
HS: Tích cực rèn luyện đạo đức, chăm học, vâng lời thầy cô.
2.4 Bổn phận và trách nhiệm của học sinh.
* Mục tiêu:
- Học sinh trình bày được bổn phận và trách nhiệm của bản
thân trong việc tôn sư trọng đạo.
- Rèn luyện năng lực trách nhiệm công dân cho học sinh.
* Cách tiến hành:
GV yêu cầu học sinh tự đọc nội dung trong SGK, tìm nội
dung chính, tóm tắt phần vừa đọc. Sau đó, HS chia sẻ nội
dung đã đọc theo cặp về phần cá nhân đã tóm tắt, và nêu câu
hỏi đề nghị GV giải thích ( nếu có ).
Đại diện 2-3 cặp trình bày kết quả làm việc
Lớp nhận xét bổ sung
GV chính xác hóa các câu trả lời của học sinh và chốt lại.
3. Hoạt động luyện tập
* Mục tiêu:
- Luyện tập để học sinh củng cố lại những gì đã biết về tôn sư
trọng đạo, biểu hiện của tôn sư trọng đạo, ý nghĩa vấn đề cho
5

Ý nghĩa của tôn sư trọng đạo:
- Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý
báu của dân tộc ta cần được giữ gìn và
phát huy.
- Người biết quý trọng và biết ơn thầy
cô giáo sẽ được mọi người yêu quý và
kính trọng.

-Ra sức học tập, tu dưỡng, vâng lời
thầy cô giáo và lễ độ với mọi người
-Kính trọng và biết ơn thầy cô ở mọi
lúc, mọi nơi…


học sinhcủa tôn sư trọng đạo, trách nhiệm của cá nhân học
sinh.
- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực giải quyết.
* Cách tiến hành:
GV tổ chức cho học sinh làm bài tập a và b ( trong phần Bài
Tập ) theo nhóm ( 4 – 6 em ).
HS làm bài tập
Đại diện nhóm báo cáo kết quả làm bài, lớp nhận xét đánh giá
và thống nhất đáp án
GV chính xác hóa đáp án
Bài tập a:
- Hành vi thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo là hành vi (1); (3):
(1) Năm đã có hành vi tôn trọng, lễ phép khi gặp cô giáo cũ:
đứng nghiêm và bỏ mũ chào cô.
(3) Anh Thắng viết thư thăm hỏi cô giáo cũ dạy từ hồi cấp 1
chứng tỏ anh Thắng đã không quên công ơn dạy dỗ của cô
giáo cũ đã dạy mình từ hồi còn là lớp 1, mặc dù bây giờ anh
đã là sinh viên.
- Hành vi cần phê phán là hành vi (2); (4):
(2) Hoa đã không làm bài tập khi thầy giáo giao cho, Hoa
không biết vâng lời thầy, chăm lo học hành.
(4) An có thái độ vô lễ, thiếu tôn trọng thầy giáo.
Bài tập b:
Ca dao :
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Tục ngữ :
Không thầy đố mày làm nên.
Châm ngôn :
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
Sản phẩm: Kết quả làm việc nhóm của HS

6


4. Hoạt động vận dụng
*Mục tiêu:
- Tạo cho HS vận dụng kiến thức và kĩ năng được học vào các tình huống/bối cảnh
mới – nhất là vận dụng vào thực tế cuộc sống.
- Rèn luyện năng lực tự học, giải quyết vấn đề và sang tạo, năng lực trách nhiệm
công dân, năng lực tự quản lí và phát triển bản thân.
*Cách tiến hành:
1) GV nêu yêu cầu:
a) Tự liên hệ
- Hằng ngày, những việc em làm đã thể hiện sự tôn sư trọng đạo hay chưa?
- Nêu những việc làm tốt, những gì chưa tốt? Vì sao?
- Hãy nêu cách khắc phục những hành vi, việc làm chưa tốt.
b) Nhận diện xung quanh
Hãy kể những phong trào, hoạt động mà trường, lớp và địa phương em sinh sống
đã tổ chức để thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo?
c) GV định hướng HS
- HS phải biết tôn trọng thầy cô giáo và làm những điều đúng trong việc tôn sư
trọng đạo.
2) HS chủ động thực hiện các yêu cầu trên.
5. Hoạt động mở rộng
1. Em hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, những bài hát, những câu chuyện,
bài thơ, những tấm gương… thể hiện tôn sư trọng đạo?
2. Lập kế hoạch hoạt động của tập thể lớp nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11?
6. Hoạt động đánh giá
*Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá được những ưu điểm, hạn chế của HS trong giờ và cả ngoài giờ
học.
- Đánh giá khả năng tiếp thu bài của HS.
- Phát triển năng lực tư duy phê phán, năng lực tự điều chỉnh bản thân HS
*Cách tiến hành:
1. Đánh giá bạn:
- GV nêu câu hỏi:
+ Em biết bạn nào trong lớp thường xuyên làm những việc thể hiện tốt thái độ tôn
sư trọng đạo?
- 2-3 hs nêu ý kiến.
2.HS tự đánh giá kết quả tham gia bài học của HS
- GV nêu gợi ý HS đánh giá một cách nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn và có ý nghĩa với
HS
3) GV đánh giá HS bằng điểm trên cơ sở các câu hỏi, bài tập sau:
Câu 1: Theo em, thái độ hoặc việc làm nào dưới đây thể hiện tôn sư trọng đạo?
7


1.
Chỉ kính trọng, vâng lời thầy cô giáo đang dạy mình.
2.
Thường xuyên nhớ đến và thăm hỏi thầy cô giáo cũ.
3.
Cho rằng quan niệm "một chữ là thầy" nay đã lạc hậu.
4.
Cho rằng không nhất thiết phải làm theo lời dạy bảo của thầy cô giáo.
Câu 2: Theo em, những ý kiến nào dưới đây là đúng?
1.
Phải luôn luôn kính trọng và biết ơn các thầy giáo, cô giáo.
2.
Phải luôn luôn suy nghĩ và có ý kiến giống thầy cô của mình
3.
Thầy cô giáo không chỉ mang lại kiến thức mà còn dạy dỗ ta nên người.
4.
Người học sinh biết kính trọng và biết ơn thầy cô giáo là người phải thường
xuyên thăm hỏi và tặng quà thầy cô giáo.
5.
Làm người học sinh ngoan là đền đáp công lao của thầy cô giáo.
6.
Chí cần vâng lời thầy cô khi ở trường, còn về nhà thì cần phải vâng lời cha
mẹ.
7.
Hướng dẫn chuẩn bị bài mới
- HS đọc trước bài 7 “ Đoàn kết, tương trợ”
- Mỗi HS tìm 1 ví dụ về sự đoàn kết, tương trợ trong học tập hay trong gia
đình, xã hội…
V. PHỤ LỤC
Câu hỏi và bài tập
Bài tập 1:
Thời gian gần đây Tuấn mải mê chơi điện tử quên cả chuyện học hành nên thường
xuyên bị điểm kém trong lớp. Cô giáo nhiều lần nhắc nhở nhưng Tuấn không thay
đổi. Cô đã viết giấy yêu cầu Tuấn mời bố mẹ đến trường để trao đổi về tình hình
học tập của Tuấn. Trên đường về Tuấn rất lo lắng và nghĩ thầm "Nếu mời bố mẹ
đến thì sao nhỉ, chắc sẽ bị một trận no đòn chứ chả chơi" Đang phân vân chưa biết
nên làm thế nào thì bỗng Tuấn nhìn thấy bác xe ôm ở đầu khu tập thể nhà mình.
Tuấn chợt nảy ra một sáng kiến là sẽ nhờ bác giả làm bố mình để đi họp thay, như
vậy sẽ tránh được một trận đòn. Tuấn hăm hở chạy lại chỗ bác xe ôm.
Câu hỏi:
1/ Theo em, hành động của Tuấn như vậy có đúng không? Vì sao?
2/ Nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ khuyên Tuấn như thế nào?
Trả lời:
1/ Hành động của Tuấn là không đúng, lừa dối cô giáo.
2/ Em sẽ khuyên Tuấn mời bố mẹ đến họp và sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ
Bài tập 2:
Ngày chủ nhật, Tú và Cẩm đang đi chơi trên đường thì gặp cô giáo cũ. Tú vội dừng
lại và lễ phép chào cô, cô mỉm cười dịu dàng chào lại. Khi cô đi khuất, Tú hỏi
Cẩm: "Sao cậu không chào cô?" Cẩm nói: "Cô dạy tụi mình cách đây đã mấy năm,
chắc là cô chẳng còn nhớ tụi mình nữa đâu".
Câu hỏi:
1/ Theo em, suy nghĩ và việc làm của Cẩm như vậy có đúng không? Vì sao?
8


2/ Em sẽ góp ý gì cho Cẩm?
Trả lời
1/ Hành vi của Cẩm là không đúng vì tôn sư trọng đạo thể hiện sự tôn trọng, yêu
kính đối với thầy cô cả khi ta không học thầy cô đó nữa.
2/ Em sẽ khuyên nhủ và giải thích cho Cẩm hiểu dù rằng cô giáo không dạy mình
nữa nhưng chúng ta vẫn phải tôn trọng và kính yêu với các thầy cô giáo cũ.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×