Tải bản đầy đủ

Tuan 2 lớp 4

Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
Thứ 2 ngày 11 tháng 9 năm 2006
Toán
các số có sáu chữ số
A. Mục tiêu
Giúp học sinh :
- Ôn lại quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề.
- Biết viết và đọc số có tới 6 chữ số.
B. Đồ dùng dạy học
Phóng to bảng SGK
thẻ số
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ
Yêu cầu học sinh chữa BT 2
Làm bảng
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2.Số có 6 chữ số
a) Ôn về các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn,

chúc nghìn, và giới thiệu hàng trăm nghìn.
+ ) Nêu mối quan hệ giữa đơn vị các hàng liền
kề đã học
10 đv = 1 chục viết 10
10 chục = 1 trăm viết 100
10 trăm = 1 nghìn viết 1000
10 nghìn = 1 chục nghìn viết 10000
Học sinh nêu
GV giới thiệu:
10 chục nghìn = 1 trăm nghìn viết 100000
Học sinh nhắc lại
b) Viết và đọc các số có tới 6 chữ số
Yêu cầu học sinh quan sát bảng đã chuẩn bị
sẵn; gắn thẻ số lên các cột tơng ứng;đếm rồi
gắn kết quả
Học sinh thức hiện với thẻ số
H. Số này gồm bao nhiêu trăm nghìn, chục
nghìn, nghìn,....
Yêu cầu học sinh viết số gồm.....
Yêu cầu học sinh đọc số đó
Học sinh trả lời
Viết số
đọc số
4. Luyện tập
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
23
Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
Bài 1.
GV hớng dẫn phân tích mẫu
Chốt: cách đọc, viết số
Đọc thầm nêu yêu cầu
Làm bảng
Trình bầy miệng
Nhận xét
Bài 2.
Chốt: Khi viết số gồm có 6 chữ số ta cần xác
định số đó gốm bao nhiêu trăm nghìn .... đơn vị
Đọc thầm nêu yêu cầu
Làm bảng


Trình bầy miệng
Nhận xét
Bài 3
Chốt: Cách đọc
Đọc thầm nêu yêu cầu
Đọc từng số
Nhận xét
Bài 4.
Chốt : Viết từ hàng cao nhất trở xuống.
Đọc thầm nêu yêu cầu
Viết bảng từng số
Nhận xét
5. Củng cố
Nhận xét tiết học
Dự kiến sai lầm:BT 2 HS nhầm lẫn cách viết số
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...................................................................................................................................
Tập đọc
dế mèn bênh vực kẻ yếu
A. Mục tiêu
1. Đọc lu loát toàn bài, biêt ngắt nghỉ đúng, biêt thể hiện ngữ điệu phù hợp với
cảnh tợng, tình huống biến chuyển của chuyện( từ hồi hộp căng thẳng đến hả hê)
Phù hợp với lời nói và suy nghĩ của nhân vật Dế Mèn ( một ngời nghĩa hiệp, ghet áp
bức bất công)
2. Hiểu các từ ngữ trong bài, nội dung bài
B. Đồ dùng dạy học
Tranh minh hoạ SGK
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ (2-3')
Yêu cầu học sinh đọc bài " Dế Mèn bênh vực
Học sinh đọc bài
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
24
Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
kẻ yếu" Tiết trớc
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài (1-2')
2. Luyện đọc đúng (10-12')
Học sinh khá đọc bài.
H. Bài chia làm mấy đoạn? Lớp đọc thầm chia đoạn(3 đoạn)
Học sinh nối tiếp đọc theo dãy(2
- 3 lần)
GV hớng dẫn học sinh đọc đoạn 1( đọc với
giọng kể ngắt nghỉ đúng chỗ)
Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1. Đọc đoạn 1
Đọc chú giải
GV hớng dẫn học sinh đọc đoạn 2
Yêu cầu học sinh đọc đoạn2 .
Đọc đoạn 2
Đọc chú giải
GV hớng dẫn học sinh đọc đoạn3( nghỉ hơi
đúng sau các cụm từ)
Đọc đoạn 3
đọc chú giải
Yêu cầu học sinh đọc nhóm đôi học sinh đọc nhóm đôi
GV Hớng dẫn đọc cả bài: Ngắt nghỉ đúng chỗ
giọng đọc phù hợp với lời nói của nhân vật
Yêu cầu học sinh đọc to 2 Học sinh đọc to
GV đọc mẫu
3. Tìm hiểu bài (10-12')
Yêu cầu học sinh : đọc thầm đoạn 1 trả lời câu
hỏi 1
Chốt: trận địa rất nguy hiểm: tơ giăng kín,
quuân mai phục 2 bên .
Đọc thầm đoạn 1
trả lời câu hỏi
.
đứng trớc trận địa nguy hiểm nh vậy Dế Men
đã làm gì để bọn Nhện sợ. Để thấy đợc hãy đọc
thầm đoạn 2 và trả lời câu 2
Chốt: Bằng những lời nói và hành động mà Dế
Mèn đã làm cho bọn nhện phải sợ
Đọc thầm đoạn 2
trả lời câu hỏi 2
nhận xét
H. Không những sợ mà Dế Mèn còn làm cho
bọn nhện nhận ra lẽ phải .Để thấy đợc điều này
hãy đọc thầm đoạn 3 trả lời câu 3
Gv phân tích các danh hiệu
Chốt: Các danh hiệu trên đều có thể đặt cho Dế
Mèn xong thích hợp nhât là danh hiệu hiệp sĩ.
Đọc thầm đoạn 3
Trả lời
Nhận xét
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
25
Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
Bởi vì Dế Mèn đã hành động mạnh mẽ và kiên
quyết để chống lại áp bức bất công, che chở
cho ngời yếu.
4. Luyện đọc diễn cảm (10-12')
GV hớng dẫn đọc diễn cảm :
Đoạn 1: giọng chậm rãi
Đoạn 2: giọng căng thẳng hồi hộp
Đoạn 3: giọng hả hê
Lời nói của Dế Mèn cần đọc với giọng mạnh
mẽ, dứt khoát, chuyển giọng linh hoạt phù hợp
với từng cảnh, từng chi tiết.
Đọc mẫu
Yêu cầu học sinh đọc diễn cảm
Học sinh đọc diễn cảm đoạn 2 và
cả bài.
5. Củng cố (2 - 4')
Liên hệ : Qua bài tập đọc này ta cần học tập
đức tính nào của Dế Mèn
Nhận xét tiết học
Toán (buổi 2)
Luyện tập
A. Mục tiêu
Giúp học sinh :
- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có chứa 1 chữ.
- Luyện viêt cấc số có tới 6 chữ số
B. Đồ dùng dạy học
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. HD luyện tập
Bài 1.tr7 VBT
Chốt: Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính đợc giá
trị của biểu thức
Đọc thầm nêu yêu cầu
Làm VBT
Trình bầy miệng
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
26
Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
Nhận xét
Bài 1.tr8 VBT
Chốt:Khi viết số ta xem số đó gồm bao nhiêu
đơn vị, chục ,trăm, nghìn, chục nghìn..
Khi đọc số ta đọc từ hàng cao nhất trở xuống
Đọc thầm nêu yêu cầu
Làm VBT
Trình bầy miệng
Nhận xét
Bài 2 tr7 VBT
Chốt: Cách viết, đọc số
Đọc thầm nêu yêu cầu
LàmVBT
Trình bầy miệng
Nhận xét
Bài 4. tr7 VBT
Chốt: xác định các hàng sau đó viết từ hàng
cao nhất trở xuống.
Đọc thầm nêu yêu cầu
Làm VBT
Trình bầy miệng
Nhận xét
5. Củng cố
Đọc Số sau: 500010
Nhận xét tiết học
Tiếng Việt (Buổi 2)
Luyện tập
A. Mục tiêu
Giúp học sinh :
Củng cố về cấu tạo của tiếng
B. Đồ dùng dạy học
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. HD luyện tập
Bài 1 tr6 VBT
Học sinh đọc Y/C
HD Dựa vào mẫu phân tích các tiếng trong câu
tục ngữ
Làm VBT
Trình bầy
Chốt: Tiếng thờng gồm có âm đầu, vần và
thanh ( âm đầu có thể thiếu còn vần và thanh 0
thể thiếu)
Nhận xét
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
27
Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
Bài 2. tr6 VBT Học sinh đọc Y/C
Chốt: Hai tiếng bắt vần với nhau là 2 tiếng có
phần vần giống nhau
Làm VBT
Trình bầy
Nhận xét
Bài 3. tr6 VBT
Chốt : choắt - thoắt; xinh - nghênh Học sinh
đọc Y/C
Làm VBT
Trình bầy
Nhận xét
5. Củng cố
Nhận xét tiết học
Khoa học
Sự trao đổi chất ở ngời
A. Mục tiêu
Giúp học sinh:
Kể tên những biểu hiện bên ngoài của QTTĐC và những cơ quan thực hiện quá
trình trao đổi đó.
Nêu đợc vai trò của cơ quan tuần hoàn của quá trình trao đổi chất xẩy ra ở bên
ngoài cơ thể.
B. Đồ dùng dạy học
Bộ đò chơi ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ.
c. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ
Thế nào là quá trình trao đổi chất 1 Học sinh trả lời
II. Bài mới
HĐ1: XĐ những cơ quan trực tiếp tham gia vào
quá trình trao đổi chất ở ngời
Mục tiêu: Kể tên những biểu hiện của quá trình
trao đổi chất- Các cơ quan tham gia. Vai trò
của cơ quan tuần hoàn
Cho Học sinh quan sát tranh SGK Quan sát -thảo luận nhóm
Nới tên chức năng của từng cơ quan
Trong những cơ quan ấy cơ quan nào trực tiếp
tham gia vào quá trìn trao đổi chất giữa cơ thể
với môi trờng bên ngoài?
GV ghi tóm tắt kết quả lên bảng
GV giảng về cơ quan tuần hoàn trong việc thực
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
28
Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
hiện quá trình trao đổi chất
KL chung
HĐ2: Tìm hiểu mqh giữa các cơ quan trong
việc thực hiện trao đổi chất ở ngời.
Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ t9 để tìm ra
các từ còn thiếu cần bổ sung vào sơ đồ cho
hoàn chỉnh và tập trình bầy mối liên hệ giữa
các cơ quan
Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp Thảo luận nhóm đôi
GV nêu kết quả đúng
Cho 1 số Học sinh nói về vai trò của từng cơ
quan trong quá trình trao đổi chất.
3. Củng cố
Nhờ những cơ quan nào mà quá trình trao đổi
chất đợc thức hiện.
Nhận xét tiết học
Thực hành
Ôn tập kĩ thuật t1-t2
A. Mục tiêu
Giúp học sinh:
Biết cách thực hành và thực hiện đợc thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ
Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động
B. Đồ dùng dạy học
Kim khâu, kim thêu, vải...
c. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
II. Bài mới
GV HD lại cách xâu chỉ và vê nút chỉ
Yêu cầu học sinh thực hành xâu chỉ và kim và
khâu rút chỉ
Học sinh thực hành theo nhóm
GV đến các bàn quan sát giúp đỡ thêm cho
những em còn lúng túng
Đánh giá kết quả học tập
Tuyên dơng những em khâu thêu đúng và đẹp
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
29
Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
3. Củng cố
Nhờ những cơ quan nào mà quá trình trao đổi
chất đợc thức hiện.
Nhận xét tiết học
Thứ 3ngày 12 tháng 9 năm 2006
Toán
Luyện tập
A. Mục tiêu
Giúp học sinh :
- Luyện viêt cấc số có tới 6 chữ số( cả trờng hợp có các chữ số không)
B. Đồ dùng dạy học
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ
Yêu cầu học sinh chữa BT 4
Làm bảng
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Ôn lại hàng
H.Nêu mối quan hệ giữa đơn vị các hàng liền
kề?
10 đv = 1 chục
.......................
10 chục nghìn bằng 1 trăm nghìn
H.Mỗi chữ số trong số sau thuộc hàng nào :
987654
Học sinh làm miệng
Đọc các số sau: 850203, 820004,
800007.832100, 832010.
Học sinh đọc từng số
3. Thực hành
Bài 1.
Chốt: Dựa vào các hàng để viết và đọc số
Đọc thầm nêu yêu cầu
Làm SGK
Trình bầy miệng
Nhận xét
Bài 2.
a, GV ghi từng số lên bảng
b, Chữ số 5 ở mỗi số thuộc hàng nào?
Chốt : Bắt đầu ở bên phải của số là hàng đơn vị
Đọc thầm nêu yêu cầu
Đọc số
Trình bầy miệng
Nhận xét
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
30
Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
tiếp theo là hàng chục, trăm....
Bài 3
Chốt: Xác định hàng cao nhất sau đố viết từ
hàng cao nhất trở xuống
Đọc thầm nêu yêu cầu
Làm SGK
Trình bầy miệng
Nhận xét
Bài 4.
Chốt: Tìm quy luật trong từng dãy rồi viết tiếp
vào dãy.
Đọc thầm nêu yêu cầu
Làm SGK
Trình bầy miệng
Nhận xét
5. Củng cố
Đọc Số sau: 500010
Nhận xét tiết học
Chính tả
Mời năm cõng bạn đi học
A. Mục tiêu
Nghe viết đúng chính tả trình bầy đúng 1 đoạn văn " Mời năm cõng bạn đi học"
- Luyện phân biệt và viết đúng những tiêng có âm vần dễ lẫn
B. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ viết sẵn nội dung BT 2
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ(2 -3
'
)
YC Học sinh chữa BT2 a
làm miệng
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài (1 -2
'
)
2. Hớng dẫn chính tả (10 - 12
'
)
GV đọc mẫu lần 1
Yêu cầu học sinh đọc thầm tìm những tên
riêng viết hoa
Học sinh nhẩm thầm theo
làm bảng
GV Ghi bảng:
4 ki - lô - mét, khúc khuỷu, gập nghềnh
Yêu cầu học sinh phân tích từng tiếngkhó
trong từ
Học sinh phân tích tiếng khó
xóa bảng Yêu cầu học sinh viết bảng các tiếng
khó trên
Viết bảng con
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
31
Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
3. Viết chính tả(14 - 16
'
)
HD t thế ngồi viết
Đọc chính tả Viết chính tả
4. Chữa lỗi (3 - 5
'
)
Đọc soát lỗi Gạch chân lỗi sai
Viết số lỗi ra vở
5. Bài tập (8 - 10
'
)
Bài 2 Yêu cầu học sinh đọc to nội dung BT 2 Đọc nội dung bài
HD: Trong mỗi ngoặc đơn đều có 2 từ yêu cầu
chọn từ đúng để viết, bỏ từ sai
Chốt lời giải đúng
Bài 3 Yêu cầu học sinh đọc to nội dung BT 3
Chốt: a, sáo b, trăng
Làm vở
Trình bầy
Nhận xét
Làm vở
Trình bầy
Nhận xét
6. Củng cố (1 -2
'
)
Nhận xét tiết học
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ : nhân hậu đoàn kết
A. Mục tiêu
Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ theo chủ đề thơng ngời nh thể thơng thân. Nắm đ-
ớc cách dùng các từ ngữ đó.
2. Học nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Nắm đớc cách dùng các từ
ngữ đó.
B. Đồ dùng dạy học
Bảng viết sẵn yêu cầu BT1
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ (2-3')
Tìm những tiêng chỉ ngời trong gia đình mà
phần vần có 1 âm, có 2 âm
Học sinh làm miệng
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài (1-2')
2. Hớng dẫn làm bài tập (32-34')
Bài 1.
GV giải nghĩa các ngắn gọn nghĩa các từ " lòng
học sinh đọc thầm yêu cầu
Thảo luận nhóm đôi yc BT1
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
32
Trờng Tiểu học Tiền Phong =========@========= Giáo án lớp
4
thơng ngời"
Chốt: Các từ ở phần a, c là những từ chỉ đức
tính tốt của con ngời mà ta cần học tập. Còn
các từ ở phần b, d thì ngợc lại
Đại diện các nhóm trình bầy
Các nhóm khác nhận xét bổ sung
Bài2 .
HD: Chia các từ trong bài thành 2 nhóm
Chốt: Tiếng nhân có nghĩa là ngời gồm: nhân
dân, công nhân,, nhân loại, nhân tài.
Tiếng nhân có nghĩa là lòng thơng ngời gồm:
nhân hậu, nhân ái, nhân đức , nhân từ.
Học sinh đọc thầm yêu cầu
Thảo luận nhóm đôi yc BT1
Làm VBT
Đại diện các nhóm trình bầy
Các nhóm khác nhận xét bổ sung
Bài 3.
HD: Đặt câu với 1 từ ở nhóm a hoặc nhóm b
GV nhận xét sửa sai.
Học sinh đọc thầm yêu cầu
Làm nháp
Trình bầy miệng
Nhận xét
Bài 4.
GV chốt nghĩa của các câu tục ngữ.
nên làm theo câu tục ngữ ở phần a và c
Học sinh đọc thầm yêu cầu
Làm nháp
Trình bầy miệng
Nhận xét
5. Củng cố (2-4')
Nhận xét tiết học
Thứ 4 ngày 13 tháng 9 năm 2006
Toán
Hàng và lớp
A. Mục tiêu
Giúp học sinh :
- Lớp đơn vị gồm 3 hàng : đơn vị , chục, trăm,
Lớp nghìn gồm 3 hàng: nghìn, chục nghìn, trăm nghìn
Vị trí củ từng chữ số theo hàng và lớp
Giá trị của chữ số theo hàng và lớp
Giá trị của từng chữ số theo vị trí của từng chữ số đó ở từng hàng.
B. Đồ dùng dạy học
Kẻ sẵn bảng trong SGK lên bảng
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ngời thực hiện: Mai Văn Kh ải
33

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×