Tải bản đầy đủ

Kế hoạch chức thi liên hoan hát dân ca và chơi các trò chơi dân gian năm học 20182019

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 181/KH-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 02 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Hát dân ca và các trò chơi dân gian” cấp trường
Năm học 2018 - 2019
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường Mầm
non Mỹ Hưng. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường Mầm non Mỹ
Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Hát dân ca và các trò chơi dân gian”
cho các cháu trong độ tuổi mẫu giáo cấp trường năm học 2018 - 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Hội thi “Hát dân ca và các trò chơi dân gian” nhằm thực hiện có hiệu quả
chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo. Thông qua hội thi nhằm tạo không

khí sôi nổi, đưa văn hóa dân gian truyền thống vào hoạt động chăm sóc giáo dục
trẻ tại nhà trường, là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ.
Hội thi “Hát dân ca và trò chơi dân gian” là hội thi nhằm phát huy khả
năng sáng tạo và năng khiếu của giáo viên và các cháu. Hội thi nhằm góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong nhà trường; đồng thời khuyến khích
việc cải biên, viết lời mới cho làn điệu dân ca của giáo viên để dạy trẻ.
Thông qua hội thi giúp cho giáo viên và trẻ mầm non thêm yêu quê hương
đất nước, cuộc sống ... từ đó hình thành nhân cách tốt đẹp cho trẻ sau này
Giúp cho giáo viên và các cháu củng cố và có kỹ năng nhận biết sâu sắc
hơn về các làn điệu dân ca đa dạng, phong phú của các vùng miền Tổ quốc, các
hoạt động vui chơi tạo cho trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, ứng xử đẹp với mọi người
xung quanh, phát triển ngôn ngữ đáp ứng yêu cầu của từng độ tuổi.
2. Yêu cầu:
Đối với giáo viên và học sinh các lớp tham gia dự thi cần chuẩn bị chu đáo,
sinh động, phong phú về nội dung, đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong thời gian tham
gia hội thi.
Các lớp đăng ký trước tên tiết mục của phần thi năng khiếu.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi:
1


* Đối với giáo viên: Hát (có thể múa phụ họa) các bài hát dân ca các vùng
miền.
* Đối với trẻ:
- Phần 1: Thi chào hỏi: Giới thiệu về đội thi bằng nhiều hình thức như thơ
ca, hò vè,…gắn liền nội dung thi.
Thời gian thực hiện phần thi: 3-5 phút.
Tổng điểm cho phần thi: 3 điểm.
- Phần 2: Thi năng khiếu: Thể hiện bài hát dân ca (có múa phụ hoạ), múa
theo đội tự chọn
Thời gian thực hiện phần thi: 3 - 5 phút.
Tổng điểm cho phần thi: 4 điểm.
- Phần 3: Thi trò chơi dân gian:
Trẻ khối 3 tuổi thi TC “Gánh quả”
Trẻ khối 4 tuổi thi TC “Kéo co”
Trẻ khối 5 tuổi thi TC “Nhảy bao bố”
Thi đấu các khối với nhau (thời gian cho mỗi lượt chơi 5 phút)
* Lưu ý:
- Nhạc đệm cho chương trình biểu diễn do mỗi lớp tự chuẩn bị và thực hiện
trên đĩa CD. Phần nhạc đệm phải theo đúng thứ tự các tiết mục biểu diễn trong
chương trình (chuẩn bị thêm đĩa nhạc đệm dự phòng)
- BTC sẽ bố trí lịch làm quen sân khấu cho các lớp trước ngày thi một ngày.
- Các thiết bị sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đầu đĩa …) do BTC chuẩn bị.
Các lớp có thể trang trí thêm trên nền sân khấu chung của hội thi khi thực hiện
chương trình của lớp mình
- Nếu phần thi của các đội vượt quá hoặc không đảm bảo thời gian quy định sẽ
bị trừ điểm.
- Nội dung các bài hát dân ca của các vùng miền phải phù hợp với đặc trưng
của bậc học. Ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu cuộc sống, gia đình, nhà
trường, tình cảm giữa cô và cháu…
- Các bài hát dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt. Các bài hát bằng tiếng dân
tộc thì phải có 1 đến 2 lần hát bằng tiếng Việt.
- Các tiết mục hát nếu dùng băng, đĩa cho phần nhạc đệm thì không được
dùng băng, đĩa đã ghi sẵn phần lời hát (kể cả phần hát bè, hát phụ họa). Người
ngoài sân khấu không được hát thay thí sinh đang biểu diễn.
2


2. Hình thức thi:
- Hình thức: thi theo đội (Mỗi đội không giới hạn số trẻ)
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI:
1. Đối tượng:
Là giáo viên, nhân viên và các cháu học sinh trong độ tuổi mẫu giáo (trẻ
trong độ tuổi 3,4,5 tuổi) của trường đều được tham gia dự thi.
2. Điều kiện dự thi:
- Trẻ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin, có khả năng, năng khiếu hát,
múa, thể hiện các bài hát, múa dân ca, ca dao và các trò chơi dân gian.
3. Thời gian đăng ký dự thi:
- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có: Danh sách học sinh tham gia dự thi, tiết mục
dự thi năng khiếu.
- Thời gian nộp danh sách đăng ký dự thi: Nộp về văn phòng trường trước
ngày 10/12/2018.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI.
1. Thời gian, địa điểm:
- Dự kiến thời gian thi: Vào ngày 14/12/2018 (Thứ 6)
- Địa điểm: Tại Khu Trung Tâm.
2. Kinh phí: Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác (nếu có)
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- Để động viên tinh thần và kịp thời phát hiện các nhân tố có năng khiếu tất
cả những giáo viên, nhân viên tham gia dự thi đều động viên khuyến khích thưởng
100.000đ/người.
- Đối với các lớp có trẻ tham gia hội thi thưởng 30.000đ/trẻ.
VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.
* Ban tổ chức hội thi: CBQL, NV tổ hành chính, NV tổ ND.
* Thành phần BKG: Tổng số 12 đ/c
1. Đồng chí: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng
3. Đồng chí: Đào Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng
3. Đồng chí: Phạm Thị Hương - Tổ trưởng tổ giáo dục
* Dẫn chương trình: đ/c Phạm Thị Như Ngọc
* Thư ký tổng hợp: Đ/c Nguyễn Thị Việt
* Phục vụ hội thi: Nhân viên tổ văn phòng và tổ nuôi dưỡng
+ Trông xe: Đ/c Hoàng Văn Tiến (Quản trường).
3


+ Chuẩn bị maket, sân khấu, loa đài: đ/c Nguyễn Trung Tín (Quản trường)


* Khách mời: Ban thường trực Hội PH của trường và Đại diện phụ huynh
của các lớp trong toàn trường.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Hát dân ca và các trò chơi dân gian"
năm học 2018 - 2019 của trường MN Mỹ Hưng, nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo
viên, nhân viên trong toàn trường chủ động thực hiện kế hoạch, tham gia Hội thi
đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao và đúng thời gian./.
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- BGH (Chỉ đạo t/h);
- GV,NV (để t/h);
- Lưu: VP./.

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×