Tải bản đầy đủ

BÁO cáo TỔNG kết HOẠT ĐỘNG CÔNG đoàn NHIỆM kì 2006 – 2008 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM vụ CÔNG đoàn NHIỆM kì 2008 2011

Công đoàn giáo dục lệ thuỷ

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Đ ộc lập- Tự do- Hạnh

Công đoàn thcs hồng thuỷ

phúc
Hồng Thuỷ ngày 20 tháng 9 năm 2008
Báo cáo tổng kết Hoạt động công đoàn nhiệm kì 2006 2008
phơng hớng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kì 2008 - 2011
A.tổng kết hoạt động công đoàn trong
nhiệm kì 2006 - 2008
I. Đặc điểm tình hình :
Nhiệm kì 2006-2008 là thời gian diển ra nhiều sự kiện trọng
đại của đất nớc nh ại hội đảng các cấp và ại hội đảng toàn quốc
lần thứ X. Tiếp tục thực hiện NQ 40 , 41 của Quốc hội về đổi mới
GDPT và Chỉ thị của ban Bí th Trung ơng Đảng về xây dựng và
nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục
.Thực hiện Chỉ thị số 27/2004/CT-TTG của thủ tớng chính phủ Về

tăng cờng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ
Đặc biệt trong nhiệm kì này: Năm học 2006 - 2007 là năm
học đầu tiên đa nghị quyết ại hội Đảng lần thứ X vào cuộc sống .
Năm học thứ nhất triển khai cuộc vận động "Nói không với tiêu cực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục "
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 -2007 và 2007 - 2008 công
đoàn trờng THCS Hồng Thuỷ có những thuận lợi và khó khăn sau :
1. Một số thuận lợi cơ bản :
Ngay từ đầu các năm học các tổ chức trong nhà trờng , các
tổ chuyên môn đã cùng nhau xây dựng năm học, thống nhất các
chỉ tiêu, biện pháp nhằm nâng cao chất lợng hai mặt giáo dục cũng
nh duy trì sĩ số học sinh đảm bảo phổ cập THCS .
Đội ngũ giáo viên trong biên chế và hợp đồng đủ đáp ứng nhu
cầu giảng dạy của nhà trờng
Đội ngũ giáo viên lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm trong giảng
dạy, các giáo viên trẻ nhiệt tình trong công việc, trình độ đào tạo
của cán bộ lao động đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng với yêu cầu
đổi mới giáo dục.
Trờng thcs Hồng Thuỷ có bề dày thành tích về mọi mặt.
Những thành tích qua hội thi giáo viên dạy giỏi huyện, trong nhiệm
kì có 3 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi huyện, đó là đ/c Thuý,
đ/c Diệu, đ/c Nam. Trong năm học 2007 2008 trờng thanh tra
-1-


toàn diện đợc phòng giáo dục xếp loại tốt. Phong trào thi đua dạy
tốt học tốt đợc duy trì và có nề nếp, cùng với những hoạt động khác
có hiệu quả đã khẳng định thêm vị thế của nhà trờng trong thời
gian qua.
Đội ngũ cán bộ công chức đoàn kết, nhiệt tình lao động, biết
vợt qua khó khăn, thách thức trớc yêu cầu ngày càng cao của đổi mới
giáo dục. Công đoàn trờng luôn đợc sự quan tâm của Đảng uỷ, uỷ
ban nhân dân xã, phòng gd-đt, Công đoàn ngành gd-đt Lệ Thuỷ,
đây là những thuận lợi cơ bản để công đoàn nhà trờng luôn hoàn
thành tốt nhiệm vụ.
2. Một số khó khăn cơ bản:
Bên cạnh những thuận lợi, nhiệm kì 2006-2008 có một số khó
khăn sau:
- Đội ngũ cán bộ giáo viên đông nên việc nắm bắt về hoàn
cảnh của đoàn viên đôi lúc còn cha thấu đáo, đòi hỏi phải tìm
hiểu nhiều hơn.
- Tình hình đội ngũ thờng biến động qua hàng năm nên
phần nào ảnh hởng đến chất lợng giáo dục.
- Một số cơ sở vật chất phục vụ cho đời sống, đảm bảo chế
độ công tác còn hạn chế nh phơng tiện đi lại, phòng nội trúcòn
cha đảm bảo.
3. Tình hình đội ngũ:
Tình hình đơn vị và cán bộ đơn chức, lao động trong đơn
vị:
Đầu nhiệm kì:
Tổng số:51 cán bộ công nhân viên chức: theo định biên đủ;
nam 20; nữ 31
Trình độ Đại học: 13 đ/c
Cao đẳng: 36 đ/c
Trung cấp 2đ/c:
Đảng viên: 14đ/c
Cuối nhiệm kì:
- Tổng số đoàn viên và lao động : 46, nữ: 30.
(Trong đó hợp đồng ngắn hạn: 02)
- Tổng số đoàn viên công đoàn: 36 , lao động :11, nữ: 8
- Đảng viên :17, nữ 8
- Trình độ:
Đại học : 16 nữ: 07
Cao đẳng: 27, nữ: 14
Trung cấp: 3 nữ: 03
II. Kết quả thực hiện bốn chơng trình hoạt động:
-2-


1. chơng trình 1: Chăm lo cải thiện đời sống, bảo vệ
quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của ngời lao động.
1.1. Nội dung:
- Công đoàn thực sự coi trọng xây dựng đời sống văn hoá tinh
thần. Đẩy mạnh các hoạt động văn thể, mua sắm báo chí các loại.
- Tăng cờng công tác phổ biến các chế độ chính sách liên
quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ lao động. Tăng cờng vai trò
của Công đoàn trong việc đại điện tham gia quản lí, kiểm tra
giám sát các chế độ chính sách cho ngời lao động.
- Tăng cờng vai trò kiểm tra giám sát của Công đoàn trong
việc kí kết, thực hiện hợp đồng lao động, an toàn giao thông, bảo
hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động trong Nhà trờng. Ngăn chặn
và và xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm nhân phẩm, thân thể
nhà giáo.
- Tích cực hởng ứng các phong trào giúp đỡ đội ngũ đang
công tác vùng sâu, vùng khó khăn, xây dựng các quỹ chăm lo đời
sống nh quỹ tình nghĩa, quỹ tham quan
- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách
pháp luật về vệ sinh an toàn lao động. Tăng cờng chỉ đạo hoạt
động Ban thanh tra nhân dân theo Nghị định số 99/2005/nđcp
ngày 28/7/2005 và Thông t Liên tịch số 40/2006/ttlt-bt-Ban Thờng
Trực ubmttqvn-tlđlđvn ngày 12/5/2006.
1.2. Những kết quả và giải pháp cụ thể:
* Tiếp tục duy trì hoạt động văn thể nhân ngày các lễ lớn. Tổ
chức tập huấn để tham gia các hội thi của ngành.
- Tổ chức hoạt động thể dục thể thao cho đoàn viên: Bóng
chyền, bóng bàn, cầu lông
- Công đoàn kết hợp với nhà trờng đã tổ chức sôi nổi hoạt
động văn hoá văn nghệ đợc 6 buổi trong đội ngũ, tổ chúc hoạt
động văn nghệ trong học sinh vào ngày Ngày Nhà giáo Việt Nam,
ngày sinh nhật Đoàn 26/3. Công đoàn cùng với Nhà trờng tổ chức tốt
các buổi Rung chuông vàng trong học sinh. Tổ chức giao lu với
đoàn giáo sinh thực tập, thi đấu giao hữu bóng chuyền với chi
đoàn trờng cấp 2-3 Dơng Văn An.
- Trong năm học 2006 2007 công đoàn tổ chức tham quan
các tỉnh phía Nam mang lại lợi ích thiết thực và vốn sống cho đoàn
viên công đoàn.
- Để kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1/5, trong năm học 2007
2008 công đoàn cùng nhà trờng tổ chức tham quan dã ngoại và
giao lu văn nghệ bóng chuyền với các doanh nghiệp Ngọc Hà, Thanh
Bình, Thanh Hơng đóng trên địa bàn.
-3-


*Tiếp tục giúp nhau cải thiện đời sống, thăm hỏi động viên
kịp thời gia đình, bản thân đoàn viên và lao động khi hiếu hĩ,
khi ốm đau, khi gặp rủi roGóp phần xây dựng khối đoàn kết
thân ái trong tập thể công đoàn, xây dựng công đoàn trở thành
tổ ấm thực sự . Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên các
đồng chí ốm phải nằm bệnh viện các tuyến, số tiền thăm hỏi là
27 lợt với số tiền 2520 000.
*Thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với cán bộ,
công chức, đảm bảo công bằng trong quyền lợi và nghĩa vụ của tất
cả mọi thành viên trong nhà trờng. Các chế độ chính sách đợc triển
khai và giải quyết kịp thời cho mỗi một đoàn viên nh chế độ tiền
lơng , chế độ dỡng sức .Trong nhiệm kì 2006-2008 công đoàn đã
đợc cấp trên xét và ra quyết định nâng lơng trớc thời hạn cho 05
đ/c (Võ Thành Đồng, Lê Thị Ân Tình, Lê Thị Hải Lý, Lê Đình Lý,
Nguyễn Thị Luyến).
- Công đoàn chú trọng việc phổ biến và thực hiện chế độ
chính sách đối với đội ngũ nh chế độ chị em có con mọn, xét và
đề nghị cấp trên trợ cấp đột xuất các trờng hợp cán bộ đoàn viên
ốm đau hoặc ngời thân đoàn viên ốm đau (8 đoàn viên).
-Tham mu với nhà trờng phân công lao động hợp lí, phù hợp với
năng lực hoàn cảnh, tạo điều kiện cho đoàn viên và lao động hoàn
thành tốt nhiệm vụ.
- Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, của ubkt đã thực
hiện đúng quy định, thực chất và đảm bảo đúng hồ sơ, do một
uỷ viên ban chấp hành chịu trách nhiệm chỉ đạo.
* Công đoàn đã kết hợp với nhà trờng tổ chức tốt kỉ niệm
những ngày 8/3, 20/11, 26/3 có tác dụng thiết thực trong việc động
viên, khơi dậy ý thức trách nhiệm đối với phong trào, ý thức của giai
cấp công nhân việt nam cho đoàn viên và lao động.
2. Chơng trình 2: Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng
lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ giáo viên
và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện cơ bản của ngành
giáo dục trong năm học là Xã hội hoá, hiện đại hoá giáo dục
2.1. Nội dung:
- Tiếp tục quán triệt sâu sác chỉ thị 40/CT TW của ban bí th
TW nhằm thực hiện Xây dựng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ quản
lý giáo dục chuẩn hoá, đảm bảo chất lợng, đủ về số lợng, đồng bộ
cơ cấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lơng
tâm, tay nghề của nhà giáo, thông qua việc quản lý, phát triển
đúng định hớng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao
chất lợng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng cao của sự
nghiệp CNH, HĐH đất nớc.
-4-


- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động Học tập và
làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động Nói
không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục
trọng tâm của cuộc vận động tập trung vào 4 nội dung Nói không
với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, chống vi
phạm đạo đức trong nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt
chuẩn lên lớp. Đổi mới nội dung hình thức truyền thông để các
cuộc vận động thực sự đến từng cán bộ lao động, từng học sinh,
phụ huynh, các tổ chức và đoàn thể xã hội để hiểu đúng và cùng
chia sẽ trách nhiệm. Tập trung rèn luyện đạo đức công nhân, trách
nhiệm lơng tâm nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
và lao động trong ngành. Phấn đấu để mỗi cán bộ quản lý, mỗi
nhà giáo là tấm gơng tiêu biểu về đạo đức lối sống cho học sinh,
về ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động cần cù nghiêm túc, tuyệt
đối không để xảy ra hành vi giáo viên xúc phạm danh dự thân thể
học sinh.
- Chăm lo bồi dỡng giới thiệu đoàn viên u tú cho Đảng và đã kết
nạp 3 đ/c vào hàng ngũ của Đảng. Nâng cao các hoạt động giao lu
trao đổi học tập các đơn vị, khuyến khích các sáng kiến, giải
pháp mới trong dạy học và quản lí, trong chống tiêu cực và bệnh
thành tích trong thi đua. Vận động và tạo điều kiện cho nhiều
ngời học thêm ngoại ngữ, tin học, đẩy mạnh phong trào sử dụng có
hiệu quả đồ dùng và thiết bị, phát động phong trào ứng dụng công
nghệ thông tin vào dạy học và quản lý.
-Tiếp tục đổi mới phơng pháp dạy - học, các đồng chí đoàn
viên trong công đoàn đã làm tốt công tác bồi dỡng chuyên môn
nghiệp vụ của mình với phong trào tự học, tự bồi dỡng cụ thể trong
nhiệm kì qua các đồng chí đã tham gia đầy đủ các lớp bồi dỡng
thay sách.
- Khuyến khích mọi ngời học tập để nâng cao trình độ,
nghiên cứu khoa học, lao động sáng tao, viết sáng kiến kinh
nghiệm có hiệu quả thiết thực trong đơn vị.
2.2. Những giải pháp và kết quả:
- Để đạt đợc mục tiêu trên trong nhiệm kỳ qua đã tập trung vào
các giải pháp sau:
* Tăng cờng giáo dục t tởng đội ngũ bằng các hoạt động.
- Động viên cán bộ đoàn viên tham gia các đợt sinh hoạt chính
trị nhiệm vụ của ngành của nhà trờng tổ chức.
- Tổ chức sinh hoạt, học tập chính trị tập trung vào nội dung:
Học và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể
cán bộ công chức. Công đoàn kết hợp với nhà trờng tổ chức tuyên
truyền tám gơng đạo đức Hồ Chí Minh, có một đồng chí tham gia
-5-


dự thi kể chuyện tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh ở xã đạt giải
khuyến khích (đ/c Hoàng Quảng Hảo)
- Động viên cán bộ đoàn viên đọc thêm báo chí, nhằm góp
phần nâng cao nhận thức. Công đoàn kết hợp với nhà trờng đặt
mua đủ 5 loại báo theo quy định và tạo điều kiện để đội ngũ
tranh thủ đọc báo hàng ngày.
* Các hoạt động nâng cao tay nghề:
- Động viên cán bộ đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động
bồi dỡng CM nghiệp vụ, việc tổ chức bồi dỡng tại chỗ cho đội ngũ đợc công đoàn kết hợp với nhà trờng tổ chức thờng xuyên.
- 100% đoàn viên tham gia nghiên cứu tài liệu bồi dỡng thờng
xuyên chu kỳ III và đã thu hoạch cho mình những kiến thức, kĩ
năng quý báu . Kết quả có 44 bài xếp loại tốt ; 03 bài xếp loại khá .
- 100% đoàn viên tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trờng
cụm 3 với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học,
Sinh học. Việc tham gia đó đã góp phần tích lũy thêm kinh nghiệm
dạy học cho đội ngũ.
- Trong nhiệm kì vừa qua nhà trờng có trên 30 sáng kiến kinh
nghiệm có chất lợng, đặc biệt có những sáng kiến kinh nghiêm đợc
hội đồng khoa học của Phòng GD đánh giá cao nh SKKN của Đ/c Võ
Thành Đồng, Lê Đình Lý, Nguyễn Văn Quân, Trần Duy Nam
- Tăng cờng hoạt động dự giờ thăm lớp thao giảng theo kế
hoạch chuyên môn của trờng cụ thể tổ chức thao giảng các chuyên
đề. Tổ chức hoạt động trong tiết học, sử dụng phơng tiện dạy học.
Dạy học đối với học sinh yếu kém.
* Động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đồng nghiệp
học nâng chuẩn Dạy giúp nhau khi gia đình có việc riêng. Làm
công tác khi có các hội nghị trong trờng.
- Công đoàn đã coi trọng và đẩy mạnh các hoạt động nhằm
nâng cao phong cách nhà giáo với t tởng chỉ đạo: Dân chủ Kỷ cơng Tình thơng Trách nhiệm để tham gia tích cực cuộc vận
động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục. Bằng những giải pháp cụ thể nh tuyên truyền, giáo dục ý
thức, thái độ học tập của học sinh, tăng cờng theo dõi và kiểm tra
đánh giá nghiêm túc, phát hiện và tổ chức dạy thêm cho học sinh
yếu kém ở các khối lớp.
- Hoạt động thực hiện bồi dỡng học sinh giỏi khối 7, khối 8 các
môn văn hoá cơ bản đã đợc triễn khai khá sớm và đã chọn đợc học
sinh vào đội tuyển tham gia kiểm tra học sinh giỏi cấp huyện.
3. Chơng trình 3: Vận động tổ chức đoàn viên lao
động tham gia tích cực phong trào quần chúng và các cuộc
-6-


vận động mang tính xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ chính của ngành.
3.1. Nội dung:
- Cùng với chuyên môn hớng phong trào thi đua vào cuộc vận
động nâng cao chất lợng thật của dạy và học, tập trung thực hiện
tốt cuộc vận động Hai không với 4 nội dung và cuộc vận động
Dân chủ Kỷ cơng Tình thơng Trách nhiệm. Mỗi thầy cô
giáo là tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo. Thực hiện: Thầy ra
thầy, trò ra trò, dạy ra dạy, học ra học lấy sự chuyển biến về tỷ lệ
nâng lên chất lợng làm thớc đo hiệu quả thi đua.
- Công đoàn tích cực tham gia xây dựng các chuẩn mực, quy
chế về đánh giá xếp loại về giáo viên, học sinh gắn với chất lợng,
hiệu quả công tác.
- Coi trọng phong trào xây dựng trờng xanh, sạch, đẹp để tạo
sự chuyển biến thực sự về chất nhằm thực hiện xây dựng trờng
học thành một trung tâm văn hoá và môi trờng giáo dục lành mạnh.
- Phát động phong trào tự nguyện dạy thêm cho học sinh yếu,
kém. Coi đây là lơng tâm trách nhiệm của nhà giáo. Tiêu chuẩn
mỗi giáo viên bộ môn dạy một buổi trên tuần. Thực hiện bàn giao
chất lựơng từng lớp học để làm rõ hiệu quả của mỗi cán bộ đoàn
viên.
- Tổ chức tốt các hoạt động trong nữ cán bộ, viên chức, lao
động để chị em có những cử chỉ và hành đông phù hợp với những
tiêu chuẩn của ngòi phụ nữ mới nhân ngày phụ nữ việt nam 20/10
và ngày phụ nữ quốc tế 8/3.
- Làm tốt công tác vận động đoàn viên lao động tự nguyên
đóng góp ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, xã hội khi có chủ trơng.
Tiếp tục các hoạt đông chăm lo giúp đỡ gia đình thơng binh liệt
sĩ. Gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ học sinh nghèo vợt
khó
3.2. Những giải pháp và kết quả cụ thể.
* Công đoàn đã kết hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào
thi đua dạy học có chất lợng. Kịp thời phát hiện học sinh yếu kém
và có những giải pháp kèm cặp học sinh giúp đỡ, đồng thời có
nhiều giải pháp phù hợp, thực tế trờng đã dạy 1.800 tiết không thu
tiền.
* Vận đông đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào ủng
hộ, xây dựng các loại quỹ nhân đạo, xã hội. Trong nhiệm kỳ qua
công đoàn đã động viên đội ngũ hởng ứng các cuộc vận động của
ngành và đã ủng hộ các loại quỹ sau:
+ Quỹ vùng sâu vùng xa: 5.920.000đ.
+ Quỹ tình thơng đồng nghiệp: 4.650.000đ.
-7-


+ Quỹ đồng bị bào bão lụt: 2.971.000đ.
+ Quỹ bảo trợ trẻ em:
2.085.000đ.
+ Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 4.384.000đ.
+ Quỹ vì ngời nghèo: 4.118.000đ
+ Quỹ cán bộ công nhân nghèo: 1.920.000đ.
+ Quỹ XD nhà công vụ: 2.094.000đ.
+ Quỹ ủng hộ XD khu nội trú: 500.000đ.
* Đẩy mạnh cuộc vận động phụ nữ giỏi việc trờng đam việc
nhà coi trọng công tác nữ công trong trờng học. Có 70% chị em đạt
danh hiệu giỏi việc trờng đảm việc nhà. Công đoàn còn phối hợp
với chuyên môn bố trí thời gian lao động hợp lý trên cơ sở tạo mọi
điều kiện cho đội ngũ có thời gian hợp lý để chăm sóc con cái
đảm bảo thời gian chăm lo cuộc sống gia đình nhằm tạo cơ sở cho
đội ngũ hoàn thành tốt công tác.
* Phong trào xây dựng trờng xanh, sạch, đẹp để tạo sự
chuyển biến về chất, nhằm thực hiện xây dựng trờng học thành
trung tâm văn hoá và môi trờng giáo dục lành mạnh. Nhà trờng còn
duy trì các hoạt động nh vệ sinh thờng xuyên, chăm sóc cây mới
trồng, chăm sóc bồn hoa cây cảnh đã đợc duy trì.
* Đẩy mạnh phong trào xây dựng nhà giáo văn hoá, phấn đấu
mỗi gia đình là một thành viên gơng mẫu trong cộng đồng. Có
nhiều gia đình đạt gia đình văn hoá, gia đình hiếu học.
- Trên cơ sở thành quả về gia đình văn hoá những năm trớc
công đoàn còn tiếp tục vận động đội ngũ phấn đấu để đạt chỉ
tiêu 100% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá, phấn đấu xây
dựng trờng đạt chuẩn cơ quan văn hoá.
4. Chơng trình 4: Xây dựng tổ chức và phát triển
đoàn viên công đoàn:
- Công đoàn đã tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ năm
học 2007-2008 bầu bổ sung hai thành viên ban chấp hành,
kiện toàn lại mạng lới tổ và các tiểu ban của công đoàn,
đảm bảo cơ cấu đầy đủ nhằm tăng thêm hiệu quả hoạt
động của công đoàn.
- Hình thức sinh hoạt công đoàn không ngừng đợc đổi mới.
Công đoàn đã cải tiến hình thức hoạt động, tiết kiệm thời gian hội
họp để tập trung đi vào tổ chức những hình thức hoạt động thiết
thực hơn, cụ thể hơn.
- Bộ hồ sơ công đoàn đã theo đúng yêu cầu của công đoan
ngành.
- Công tác xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp đợc
thực hiện phù hợp.
-8-


- Ra các quyết định thành lập UBKT, ban TTND theo quy định
của điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Tham gia đầy đủ việc góp ý xây dựng chi bộ, xây dựng tổ
chức công đoàn nhà trờng vững mạnh, giới thiệu bồi dỡng đoàn viên
u tú cho chi bộ bằng cách bỏ phiếu kín. Nhiệm kỳ qua kết nạp 03
đồng chí vào Đảng và giới thiệu 3 đ/c cho làm hồ sơ.
- Tuyên truyền giới thiệu bồi dỡng cho lao động hợp đồng hiểu
thêm về tổ chức công đoàn, về quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn
viên, đã kết nạp đợc 7 đoàn viên mới.
5. Công tác nữ công:
BCH công đoàn đã tập trung chỉ đạo ban nữ công thực hiện
tốt các nhiệm vụ của mình đó là:
- Công đoàn đã tích cực chăm lo về hoạt động chị em nữ
trong nhà trờng, mà trực tiếp là cán bộ nữ công đã đi sâu tìm
hiểu gần gủi để nắm bắt tâm t nguyện vọng của chị em.
-Làm tốt công tác t tởng để giúp chị em vợt qua khó khăn để
yên tâm công tác. Tổ chức các phong trào thi đua trong chị em
nữ. ngoài các phong trào chung, chị em còn thi đua với phong trào
"Phụ nữ giỏi việc trờng - đảm việc nhà".
-Tổ nữ công đã tổ chức cho chị em sinh hoạt với các hình
thức phong phú và thiết thực nh hái hoa dân chủ,tọa đàm, bình
chọn gơng tiêu biểu.
- Tổ chức toạ đàm sinh hoạt nữ công hteo định kỳ và các
ngày truyền thống của phụ nữ một cách thiết thực. Thông qua đó
làm cho chị em trởng thành về mọi mặt góp phần vào cuộc vận
động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Tạo điều kiện để chi em trao đổi kinh nghiệm về giáo dục
con cái, về chăm sóc gia đình, vay vốn và chăm lo phát triển kinh
tế.
-Tổ chức đợc đội bóng chuyền tham gia thi đấu với địa phơng có kết quả. Tham gia tích cực phong trào thi đua hai tốt do
vậy trong nhiệm kỳ có 1 chị đợc công nhận là GV dạy giỏi cấp
huyện. Tham mu với nhà trờng bảo đảm đầy đủ chế độ chính
sách cho chị em nữ.
* Kết quả:
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 1 chị.
- 100% chị em hoàn tôt nhiệm vụ đợc giao.
- 100% chị em có gia đình đạt danh hiệu Giỏi việc trờng đảm
việc nhà.
6. Công tác kiểm tra công đoàn và hoạt đông của ban
TTND.
-9-


- UBKT và Ban kiểm tra nhân dân công đoàn đã có kế hoạch
cụ thể qua hàng tháng, hàng quý: Đã tổ chức kiểm tra giám sát đợc
các nhiệm vụ của năm học do nhà trờng và công đoàn đề ra. Qua
kiểm tra có những đề xuất, kiến nghị giúp cho nhà trờng công
đoàn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.
- Giải quyết trả lời những thắc mắc của đoàn viên công
đoàn kịp thời. Nhiệm kỳ qua 2006 - 2008 công đoàn không có
khiếu tố, khiếu nại.
* Tồn tại: Hoạt động của UBKT và ban TTND vẫn còn hạn chế
do nghiệp vụ và thời gian ít. Một số tồn tại cơ bản nh công tác tổ
chức xây dựng các nguồn quỹ cha cao. Việc tổ chức các hoạt động
dã ngoại cha nhiều.

B. những kết quả đạt đợc và bài học kinh nghiệm.
1. Kết quả đạt đợc:
Danh hiệu thi đua:
1. Tập thể: Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh.
3 tổ công đoàn đạt tổ công đoàn vững mạnh xuất
sắc.
2. Cá nhân: Giáo viên giỏi và chiến sĩ thi đua 6 đ/c.
Đoàn viên đạt danh hiệu LĐTT: 34 đ/c.
Đoàn viên HTNV: 7 đ/c.
Đoàn viên, lao động không HTNV: 0
3. Công tác bồi dỡng đoàn viên đợc công nhận là giáo viên dạy
giỏi cấp huyện 3 đ/c.
- Bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ III: 93,6% xếp loại giỏi. 6.4% khá.
- Có 26 gia đình đạt gia đình văn hoá chiếm tỷ lệ 100%.
- Có 19 chị giỏi việc trờng đảm việc nhà đạt 100%.
2. Bài học kinh nghiệm:
- Sự quan tâm chỉ đạo sát sao Công đoàn ngành, Chi bộ nhà
trờng
- BCH công năng đoàn kết năng nỗ nhiệt tình sáng tạo trong
công việc.
- Đợc sự đồng thuận của đoàn viên và lao động trong công
đoàn, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ công đoàn.
- Các đoàn viên công đoàn luôn nhiệt tình, không ngừng học
tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời luôn chấp hành sự
phân công trách nhiệm trong công đoàn và nhà trờng.

- 10 -


C. Phơng hớng và nhiệm vụ công đoàn
nhiệm kỳ 2008 20011.
I . Đặc điểm tình hình:
- Đặc điểm tình hình nhiệm kỳ 2008 2011 có ý nghĩa
quan trọng, có nhiều sự kiện tác động đến sự nghiệp giáo dục đó
là: Giai đoạn thực hiện nghị quết đại hội X của Công đoàn việt
nam. Nghị quyết XIII công đoàn giáo dục việt nam là năm thứ hai
thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn giáo dục Quảng Bình,
nghị quyết đại hội công đoàn Lệ Thuỷ và nghị quyết đại hội
công đoàn giáo dục Lệ Thuỷ. Phát huy những thành tích đạt đợc
trong nhiệm kỳ qua nhìn thẳng vào những khuyết điểm yếu
kém để quyết tâm khắc phục những khó khăn. Công đoàn trờng
THCS Hồng Thuỷ phối hợp chặt chẻ có hiệu quả với lãnh đạo trờng
tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn
nhằm khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong ngành tạo chuyển
biến mạnh mẽ và nâng cao chất lợng giáo dục và đào tạo phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc.
- Số lợng đầu năm học 2008- 2009:
+ Tổng số CBCNV - LĐ đầu năm: 46.
+ Nữ: 30; nam 16.
+ Trình độ: Đại học 16.
Cao Đẳng: 27;
Trung cấp : 03 (nhân viên ).
+ Đảng viên: 15 đồng chí.
II. Với những nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn trong
nhiệm kì .
1. Tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết X công đoàn Việt
Nam công đoàn các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2008
2009.
2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục vận
động đoàn viên và lao động thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết
của Đảng chính sách và pháp luật của nhà nớc quy định của ngành.
Tiếp tục triển khai đầy đủ các cuộc vận động lớn trong đơn vị
để đoàn viên và lao động trong đơn vị nhận thức đúng và hành
động đúng.
3. Tiếp tục tham gia chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào
thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành đạt hiệu quả thiết
thực, không hình thức khắc phục bệnh thành tích, lấy chuyển
biến chất lợng học sinh, chất lợng công việc làm thớc đo tay nghề và
hiệu quả công tác,chất lợng thi đua nhằm tạo chuyển biến thực sự
- 11 -


về chất lợng và nâng cao trình độ đào tạo của đoàn viên, lao
động, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu mới của ngành.
4. Chủ động tham gia, xây dựng hoạch định các chế độ
chính sách đối với đoàn viên và lao động. Thực hiện tốt công tác
kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật lao động để không ngừng
chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của
đoàn viên và lao động.
5. Tập trung chỉ đạo các tổ công đoàn chú trọng phát triển
đoàn viên để xây dựng công đoàn.

II. Nội dung và chơng trình hoạt động.
1. Chơng trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp chính đáng, chăm lo đời sống nhà giáo và lao động,
xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định tạo động
lực nâng cao chất lợng hiệu quả giáo dục và đào tạo phục vụ
CNH - HĐH đất nớc.
- Công đoàn trờng phối hợp với lãnh đạo trờng tổ chức kiểm tra
giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách nhà giáo và lao
động trong đơn vị, giải quyết các vờng mắc về chế độ chính
sách của đoàn viên và lao động. Duy trì và thực hiện có hiệu quả
các chính sách ở địa phơng, chăm lo tốt hơn nữa đời sống đoàn
viên và lao động trong đơn vị, đặc biệt là đoàn viên và lao động
gặp khó khăn.
- Cùng với nhà trờng tạo điều kiện và môi trờng tốt nhất cho
đoàn viên và lao động phân công phần hành hợp lý đúng với khả
năng và sở trờng , tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt công tác tham mu với nhà trờng đảm bảo tốt
các chế độ chính sách cho CB - ĐV và lao động trong nhà trờng,
theo quy định của pháp luật, đồng thời cùng với nhà trờng xây
dựng một số quy chế đánh giá, khen thởng đúng mức cho cán bộ
đoàn viên làm tốt công tác có đóng góp cho phong trào để động
viên ngời tốt việc tốt.
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế thăm hỏi trong
nội bộ công đoàn để thực hiện tốt việc thăm hỏi, hiếu hỉ giúp đỡ
nhau khi gặp hoạn nạn.
- Thực hiện tốt chế độ nghĩ dỡng sức, trợ cấp khó khăn và
xây dựng quỷ tham quan du lịch các tỉnh xa, đồng thời tạo nguồn
kinh phí để giúp nhau trong cuộc sống khi cần thiết.
- Tổ chức tốt việc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và TDTT trong
đơn vị tạo phong trào vui khỏe để công tác tốt, đồng thời tổ chức
giao lu với các đơn vị giáo dục trên địa phơng và trong huyện, th- 12 -


ờng xuyên tập luyện văn nghệ tham gia hội diễn văn nghệ chào
mừng ngày 20/ 11 do Công đoàn ngành tổ chức.
- Chăm lo tốt cho thiếu niên, nhi đồng, các cháu học giỏi thuộc
con của đoàn viên trong công đoàn.
- Tiếp tục xây dựng và làm tốt công tác quản lý, sử dụng các
loại quỹ nh quỹ tình nghĩa, quỹ tham quan, quỹ khuyến học. ,
chăm lo đời sống đoàn viên. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ
trợ đội ngũ ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.
- Tiếp tục hởng ứng những cuộc vận động ủng hộ xây dựng
nhà công vụ giáo viên vùng sâu, vùng núi, vùng khó khăn cải thiện
điều kiện văn hoá tinh thần.
- Kiện toàn chỉ đạo hớng dẫn hoạt động của ban TTND thực
hiện quyền, chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp
luật.
- Chỉ tiêu: Thực hiện đủ, đúng, kịp thời các chế độ chính
sách của chính phủ quy định.
- Mua đủ 5 loại báo cho đoàn viên và lao động đọc hàng
tháng, hàng tuần
- Tham quan xa 1 lần/nhiệm kỳ, đóng góp quỹ 100.000/tháng.
- Tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao 2 lần/ năm.
- Xây dựng 3 loại quỹ tình nghĩa, tham quan, khuyến học.

2. Chơng trình 2: Xây dựng, nâng cao phẩm chất nghề
nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hịên nhiệm vụ
đổi mới phát triển nâng cao chất lơng giáo dục của ngành.
- Tổ chức triển khai các nghị quyết của hội nghị trung ơng VII
khoá X trong đó có nghị quyết: Xây dựng đội ngũ tri thức trong
thời kỳ CNH HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Phối hợp với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn
viên và lao động trong đơn vị đợc đào tạo bồi dỡng chuyên môn và
nghiệp vụ để đạt chuẩn và trên chuẩn, bồi dỡng lý luận chính trị,
ngoại ngữ, đẩy mạnh phong trào mỗi gia đình nhà giáo có 1 máy vi
tính để nâng cao trình độ tin học, tích cực ứng dụng công nghệ
thông tin vào công nghệ giảng dạy.
- Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thi 40 của ban Bí th và quyết
định 09 của Thủ tớng chính phủ về xây dựng nâng cao chất lợng
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục phong trào
dạy giúp nhau để đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao bản
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nhà giáo. Phối hợp với các phơng
- 13 -


tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền phẩm chất đạo đức,
truyền thống nhà giáo. Xây dựng tôn vinh nhà giáo tiêu biểu trong
phong trào thi đua dạy tốt học tốt, công tác tốt.
- Công đoàn cần phát huy có hiệu quả hơn nữa các phong
trào thi đua, các cuộc vận động gắn hài hoà giữa chống và xây
để góp phần nâng cao đạo đức nhà giáo xây dựng môi trờng giáo
dục lành mạnh.
Chỉ tiêu:
100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập chủ trơng đờng
lối chính sách của Đảng và nhà nớc.
Về trình độ: Đại học 18 đ/c (39%)
Cao đẳng: 25 đ/c (54%)
100% Đoàn viên giáo viên đạt chuẩn
100% Đoàn viên có chứng chỉ tin học
50% Đoàn viên có chứng chỉ ngoại ngữ
100% Đoàn viên CBQL đợc học trung cấp chính trị, QLNN và QL
giáo dục
Chuyên đề bồi dỡng của tổ: 3 chuyên đề/HK
Xếp loại thi đua :+ Chiến sỹ thi đua: 5 đ/c
+ Còn lại là LĐTT và HTNV
+Không có đoàn viên không HTNV.
3. Chơng trình 3: Vận động tổ chức nhà giáo, tích cực
tham gia các phong trào thi đua các cuộc vận động mang
tính xã hội rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ chính trị của ngành.
- Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua các cuộc vận
động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh gắn
với xã hội hoá giáo dục. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gơng
đạo đức tự học và sáng tạo Dân chủ Kỷ cơng tình thơng
trách nhiệm. Cuộc vận động hai không, năm học này Bộ GD - ĐT
phát động phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện,
học sinh tích cực. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động toàn
ngành đang tập trung vào xây dựng đội ngũ, giáo dục ý thức học
tập tu dỡng học sinh thực hiện nguyên lý giáo dục nhà trờng gia
đình xã hội tạo môi trờng tốt để phát triển. Từ các nội dung trên
năm học này chúng ta tập trung hớng vào xây dựng nhà giáo gơng
mẫu sáng tạo, gia đình xã hội chung tay. Môi trờng giáo dục lành
mạnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thởng
trong công đoàn hớng vào đội ngũ gắn 3 chống: Chống tiêu cực và
bệnh thành tích, chống vi phạm đạo đức nhà giáo, chống học sinh
không đạt chuẩn lên lớp của cuộc vận động hai không. Với 3 xây
- 14 -


( xây tấm gơng đạo đức, xây ý thức t học, xây lao động sáng tạo)
của cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gơng tự học.
Tham gia tích cực theo vùng miền để đánh giá thi đua khắc phục
bệnh thành tích trong thi đua khen thởng. Tiếp tục tham gia
nghiên cứu hoàn thiện các nội dung tiêu chí thi đua đảm bảo công
bằng trong đánh giá. Vận động nhà giáo và lao động tích cực đổi
mới phơng pháp giảng dạy bằng sử dụng CNTT trong soạn bài, giảng
bài. Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 26 năm ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11/2008. Phối hợp sơ kết một năm cuộc vận động Mỗi
thầy, cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo.
- Nâng cao chất lợng phong trào thi đua Giỏi việc trờng,
đảm việc nhà. Tiến tới tổng kết phong trào theo quy định. Tăng
cờng công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, giáo viên lao động chấp
hành nghiêm chỉnh chính sách danh số kế hoạch hoá gia đình của
Đảng và nhà nớc.
- Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục và việc vận
động ủng hộ các quỹ nhân đạo, phải tranh thủ các nghị định của
chính phủ ngày 25/09/2007 và ngày 14/05/2008.
Chỉ tiêu:
+100%, Về gia đình văn hoá.
+100% phụ nữ giỏi việc trờng, đảm việc nhà
+Không có đoàn viên vi phạm pháp lệnh dân số.
+ Không có học sinh ngồi nhầm lớp.
80% Gia đình đoàn viên công đoàn có máy vi tính, sử dụng
giáo án vi tính giáo án điện tử.
*Công tác nữ công
- Xây dựng chơng trình hoạt động công tác nữ công làm tốt
công tác t tởng để chị em vợt qua khó khăn yên tâm công tác gần
gủi, tìm hiểu nắm bắt tình hình t tởng, tâm t ngyện vọng của
từng chị em.
- Tổ chức các phong trào thi đua cho chị em nữ đó là tiếp
tục thực hiện tốt cuộc vận động " Phụ nữ giỏi việc trờng, đảm
việc nhà", thực hiện tốt cuộc vận động " Nói không với tiêu cực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Tổ chức cho chị
em sinh hoạt với các hình thức phong phú trong các ngày lễ nh:
20/10, 8/3 với các hình thức tổ chức nh hái hao dân chủ, bình
chọn các gơng tiêu biểu để khen thởng.
Tổ chức đội bóng chuyền tham gia thi đấu với địa phơng,
tham gia gia thi đấu với đội bạn, tham gia tích cực thi đua hai tốt,
phong trào thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Tham mu với nhà trờng bảo
đảm đầy đủ chế độ chính sách cho chị em nữ.
- 15 -


- Chỉ tiêu:

+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 5 chị
+ Giỏi việc trờng đảm việc nhà: 19 chị.
4. Chơng trình 4: Đổi mới tổ chức tăng cờng công tác
kiểm tra nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây
dựng đội ngũ công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng
Đảng.
- Tiếp tục triển khai nghị quyết công đoàn các cấp xây dựng
đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH HĐH và hội nhập kinh tế quốc
tế.
- Hoàn chỉnh các quy chế phối hợp hoạt động giữa chính
quyền với công đoàn. Làm tốt công tác bồi dỡng, giói thiệu đoàn
viên u tú cho Đảng, phát huy quyền làm chủ của mọi ngời lao động
trong đơn vị.
- Không ngừng đổi mới hình thức hoạt động vì mục tiêu "Của
đoàn viên, do đoàn viên, vì đoàn viên". Do vậy phải có chơng
trình hóa các hoạt động công đoàn một cách cụ thể phù hợp với
nhiệm vụ của nhà trờng qua từng giai đoạn.
- Tổ chức tốt hệ thống tổ chức công đoàn sau đại hội, có sự
phân công trách nhiệm rỏ ràng. Đặc biệt chỉ đạo tốt sự hoạt động
của ủy viên kiểm tra công đoàn và của ban thanh tra nhân dân.
Thực hiện báo cáo định kì hoạt động của ban thanh tra nhân dân
3 tháng một lần cho công đoàn ngành.
- Xây dựng các tiêu chí thi đua của tổ \công đoàn và tiêu chí
thi đua cá nhân để mọi ngời cùng tham gia thực hiện.
- Thờng xuyên đảm bảo mối quan hệ phối hợp công tác của ban
chấp hành công đoàn với nhà trờng về việc thực hiện nhiệm vụ
năm học và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phơng.
- Đẩy mạnh hoạt động của phong trào nữ công trong trờng học,
tập trung vào các cuộc vận động trong nữ đoàn viên. Nhằm động
viên khuyến khích chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao.
- Tham gia đầy đủ và tích cực các lớp bồi dỡng nghiệp vụ công
đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức. Đảm bảo tốt công tác thông
tin hai chiều.
- Tham mu với nhà trờng tạo điều kiện để có phòng công
đoàn và xây dựng tủ sách công đoàn.
- Tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
Thờng xuyên bồi dỡng đoàn viên u tú để giới thiệu cho Đảng phát
triển đảng viên mới.
- Xây dựng công đoàn có đủ 6 loại quy chế theo quy định :
+ Dân chủ
+ Phối hợp
+ Quy chế phối hợp của BCH
- 16 -


+ Tiêu chí thi đua
+ Quỹ công đoàn bao gồm: quỹ tình nghĩa, quỹ tham quan,
quỹ khuyến học.
+ Quy chế chi tiêu nội bộ (chuyên môn, công đoàn) các quy
chế này có điều chỉnh qua hàng năm.
Nêu cao vai trò trách nhiệm của chủ tịch công đoàn thực hiện
nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.
Chỉ tiêu:
+ Kết nạp 6 đoàn viên vào Đảng trong nhiệm kì.
+ Giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp
tỉnh.
Chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2008 -2009 là:
+ Về danh hiệu: Trờng tiên tiến xuất sắc.
+ Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh.
+ Đơn vị đạt danh hiệu: Cơ quan văn hoá.
+ Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc: 4 tổ.
+ Cá nhân: 5 đoàn viên là chiến sĩ thi đua cấp huyện
+100 % cán bộ đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và
hoàn thành nhiệm vụ.
- Xếp loại thanh tra:
+ Đơn vị :Tốt
+ Cá nhân 40% khá tốt, 60% đạt yêu cầu, không có giáo viên
không đạt yêu cầu.
Chỉ tiêu về các hoạt động:
- Có 42% cán bộ đoàn viên đạt trên chuẩn đào tạo.
- Có 100% cán bộ đoàn viên đạt chuẩn đào tạo.
- Xếp loại thi đua:
+ Chiến sỹ thi đua: 5 đ/c
+ Lao động tiên tiến: 32 đ/c
+ HTNV: 9đ/c
- 70% cán bộ đoàn viên nữ giỏi việc trờng, đảm việc nhà.
- 100% gia đình đạt nhà văn hoá,
- 100% đoàn viên có chứng chỉ tin học.
- Có 3 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt giải.
- 100% giáo viên không vi phạm kế hoạch hoá gia đình.
- Xây dựng đội văn nghệ tham gia các hội diễn.
- Xây dựng đội bóng chuyền nam, nữ thi đấu với đội bạn.
- Về học sinh giỏi:
+Đạt 2 giải đồng đội trở lên.
+Có học sinh giỏi tỉnh
+Tổng sắp học sinh giỏi tỉnh từ 1 đến 10.
- 17 -


- Giới thiệu chi bộ kết nạp Đảng: 2 đc.

D. Kết luận
- Năm học mới công đoàn cùng với nhà trờng bám sát mục tiêu:
Nâng cao dân trí, nâng cao nhân lực, bồi dỡng nhâ tài. Vì
quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và vị trí xã hội của nhà giáo lao
động trong ngành, trong đơn vị tổ chức các phong trào thi đua hớng vào: Nhà giáo gơng mẫu, sáng tạo học sinh chăm học, chăm rèn
gia đình xã hội chung tay môi trờng giáo dục lành mạnh. Với tinh
thần đổi mới chủ động sáng tạo, phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn
và nhà trờng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ đoàn
viên và lao động để triển khai tổ chức thực có hiệu quả nhiệm vụ,
chỉ tiêu của đại hội Công đoàn các cấp, tạo chuyển biến mạnh mẽ,
góp phần tích cực cùng với nhà trờng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm
học.
Với sự nổ lực của toàn thể đoàn viên và lao động của đơn vị,
sự phối hợp tốt của BCH công đoàn và BGH nhà trờng, sự lãnh đạo
của công đoàn ngành, chi bộ nhà trờng. Chắc chắn sẽ tạo ra đợc
sự chuyển biến mới trong phong trào thi đua dạy và học của đơn
vị. Đa sự nghiệp giáo dục của trờng THCS Hồng Thủy bớc sang một
thời kỳ mới. Công đoàn nhà trờng xứng đáng đợc tặng danh hiệu
công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh.
bí th chi bộ

Thay mặt BCH công

đoàn

- 18 -


Q. chñ
tÞch

Vâ Thµnh §ång
ThÕ Quang

- 19 -

HoµngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×