Tải bản đầy đủ

TM bien phap thi cong

Thuyết minh biện pháp thi công

Phần 1
THUYếT MINH BIệN PHáP tổ chức THI CÔNG
Chơng 1
Tổ chức tổng mặt bằng thi công
1 - Tổ chức mặt bằng thi công:
- Mặt bằng khu vực thi công công trình nằm trong khuôn viên
của UBND xã Cờng Thịnh và ngay gần nhà làm việc 02 tầng đã có.
Do đó chúng tôi đặc biệt chú ý đến các yêu cầu và các quy định
về an toàn trong và ngoài khu vực thi công, vệ sinh môi trờng,
chống bụi, chống cháy nổ, chống ồn... Các công trình tạm phục vụ
thi công đợc bố trí gọn gàng sạch sẽ trong phạm vi thi công cho
phép.
- Tổ chức phân khu các vị trí phục vụ thi công các hạng mục
công trình nh: Nhà chỉ huy, kho chứa, bãi gia công vật liệu, khu vực
tập kết vật t, thiết bị...
- Chúng tôi tận dụng tối đa diện tích đợc phép phục vụ cho
tập kết thiết bị, quy hoạch các khu vực tập kết vật liệu, khu bãi gia
công.
- Trớc khi tập kết thiết bị, chúng tôi cùng Chủ đầu t,chính

quyền địa phơng bàn bạc để giải quyết toàn bộ các thủ tục cần
thiết cho ngời lao động và phơng tiện thi công ra vào khu vực thi
công.
2 - Định vị công trình trớc khi thi công:
- Công tác định vị công trình sẽ đợc tiến hành ngay sau khi tiếp
nhận bàn giao mặt bằng của Chủ đầu t. Nhà thầu sẽ có trách nhiệm
bảo vệ các mốc đã đợc bàn giao và triển khai thi công theo kế họach.
- Nhà thầu sẽ gửi tất cả các mốc trục ra ngoài bằng các mốc
định vị có đổ bê tông và rào bảo vệ trong suốt quá trình thi
công công trình..
- Máy: dùng máy kinh vĩ, máy thuỷ bình để xác định các trục
và cao độ chuẩn, mỗi trục có ghi chỉ số :
+ Tim trục
+ Độ cao so với cốt 0,000
- Việc định vị công trình nhà thầu đảm bảo đúng theo thiết
kế, nếu có sai lệch mà phải xử lý thì mọi tổn thất về kinh tế nhà
thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
3 - Lắp dựng hàng rào:
- Để ngăn cách khu vực thi công với công trình bên cạnh, và khu
vực xung quanh nhà thầu sẽ sử dụng hàng rào gỗ kết hợp bạt dứa
quây xung quanh khu vực thi công. Để đảm bảo vệ sinh môi trờng,
giảm tiếng ồn, bụi do phế thải rơi vãi gây ra.
4 - Văn phòng và lán trại tạm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×