Tải bản đầy đủ

kiem diem dang vien cuoi nam 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Nam ngày 13 tháng 11 năm 2013

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên và cán bộ năm
2013

----------- Họ và tên: Đinh Viết Cương .
Sinh ngày 3 tháng 10 năm 1980
- Q qn : Liêm Hải – Trực Ninh – Nam Định
- Chức vụ, đơn vị cơng tác : Là giáo viên trường Tiểu học Hòa Nam II
- Ngày vào Đảng : 03 – 5 - 2008
Ngày chính thức: 03 – 5 - 2009
- Là đảng viên thuộc Chi bộ Trường Tiểu học Hòa Nam II
- Đảng bộ xã Hòa Nam
I. ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM
1. Tự kiểm điểm:
- Ưu điểm :
+ Về tư tưởng chính tri:
- Ln giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh.

- Ln chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa
phương nơi cư trú.
- Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chun đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh; qua học tập các chun đề này trong hành động, cũng như nhận thức của một cán
bộ cơng chức ln phải có ý thức giúp đỡ mọi người xung quanh; ln phải u tổ quốc,
u chế độ, ln sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa khi cần.
+ Phẩm chất đạo đức, lới sớng:
- Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Ln giữ gìn sự đồn kết trong nội bộ
cơ quan, đồng nghiệp.
- Đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu ảnh hưởng đến uy tín cơ quan,
Nhà nước.
- Ln chấp hành tốt nội quy cơ quan; có mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, thân tình
với nhân dân, tơn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Lễ phép, hồ nhã với quần chúng nhân dân. Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. Có tinh thần đấu tranh với
các biểu hiện tiêu cực, có ý thức tự làm và tự kiểm điểm trong giảng dạy cũng như trong
cơng tác.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, ln trung thực với Đảng.
+ Về trách nhiệm với nhiệm vụ được giao:
- Là giáo viên trường Tiểu học Hoà Nam II . Bản thân tôi
luôn nỗ lực phấn đấu và nghiêm túc trong việc tự học tập
1


bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, chính trò, tham
gia đầy đủ các lớp học nghò quyết. Tôi có kỷ luật tốt trong
lời nói, phát huy được tinh thần dân chủ.
- Thực hiện tốt các cơng việc do Chi bộ,Ban giám hiệu phân cơng, ln chấp hành
đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên khơng được làm.
- Với nhiệm vụ cơng việc được Chi bộ, Ban giám hiệu phân cơng; bản thân ln
phấn đấu hồn thành nhiệm vụ; tham mưu kịp thời, đúng thời hạn những cơng việc mà
Chi bộ, Ban giám hiệu giao. Khơng để tình trạng tồn đọng cơng việc được giao.
+ Về tở chức kỷ luật:
- Thực hiện nghiêm các ngun tắc, qui chế, qui định trong sinh hoạt và trong cơng
tác. Ln chấp hành sự phân cơng, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan.
- Thực hiện tốt các nội quy cơ quan theo quy định.
- Có ý thức xây dựng, giữ gìn đồn kết nội bộ trong cơ quan.
- Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ, đúng quy định.
+ Về việc liên hệ học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh:
- Tôi luôn lấy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm mục
tiêu để phấn đấu học tập noi theo, rèn luyện mình ngày một
tiến bộ thêm để cống hiến được nhiều hơn cho đất nước.
+ Về khuyết điểm: trong các buổi sinh hoạt của chi bộ
bàn thân tôi chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến , còn
đôi chút e dè nể nang .
- Chưa mạnh dạn phát huy khả năng trong công việc mới
được giao
- Biện pháp khắc phục khuyết điểm:
- Ln giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ, giáo viên.
- Cơng việc được giao ln hồn thành đúng thời hạn và làm việc với tinh thần tự
giác, trách nhiệm cao, có hiệu .
- Ln có ý thức học hỏi và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp
Tự đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2013
- Tự xếp loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vu.
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Đinh Viết
Cương

2


II. Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY
1Cấp ủy chi bộ (Bí thư chi bộ):
Ghi kết luận về những ưu điểm và khuyết điểm……………………...;
Ghi kết quả biểu quyết xếp loại của chi
bộ……………………………;
………..ngày ……tháng….năm ……
T/M CHI BỘ……………………..
BÍ THƯ
2-Đảng ủy:
Qua thẩm định của đảng ủy thống xếp loại………………;
……………ngày …..tháng ……năm……….
T/M ĐẢNG ỦY…………………..

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×