Tải bản đầy đủ

ke hoach kiem tra hoc tap ban dem

.

PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ
------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------Hồng Thuỷ, ngày 10 tháng 12 năm 2013.

KẾ HOẠCH
“KIỂM TRA HỌC TẬP BAN ĐÊM”
Tháng 12/2013, toàn ngành thi đua lập thành tích chào mừng 69 năm ngày thành lập
QĐNDVN và 24 năm Ngày Quốc phòng toàn dân và đây là tháng cao điểm đẩy mạnh nâng
cao chất lượng dạy và học.
BCH chi đoàn Trường THCS Hồng Thuỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra học tập
ban đêm của học sinh cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Kiểm tra học tập của học sinh nhằm giúp các em học sinh có ý thức hơn
trong nề nếp học tập, nâng cao chất lượng đại trà chuẩn bị kiến thức tốt cho giai
đoạn cuối HKI và tinh thần tự học ở nhà của các em học sinh.

II. Nội dung kiểm tra và quy định chung:
1.
Thời gian:
- Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ 19h ngày 12 tháng 12 năm 2013, tập trung tại
văn phòng trường lúc 18h 45 phút.( Thứ 5)
2.
Địa điểm:
- Kiểm tra 2 thôn: Thôn An Định và Thôn Mốc Định.
3.
Nội dung kiểm tra:
Thời gian học bài, một số vở ghi và vở bài tập.
Góc học tập.
Dụng cụ học tập.
Trao đổi với phụ huynh của một số học sinh cá biệt.
III. Hình thức kiểm tra
1.
Kiểm tra đột xuất:
- Các nhóm được phân công tiến hành kiểm tra tại nhà các em từ khối 6 - khối 9.
2.
Phân công:
- Thôn An Định: San, Lợi, Liên, Mai Lý, Thương, Ninh, Quỳnh, Nhung, Ng
Hương.
- Thôn Mốc Định: Hậu, Việt, Chung, Xuyến, Nguyệt, Diệp, Hương, Tình B, Đỗ
Hương, Xuân Hiền.
* Chú ý:
Các nhóm trưởng sau kiểm tra nộp báo cáo kết quả lại cho đ/c bí thư vào
sáng ngày 13 tháng 12 năm 2013.
Hồng Thuỷ, ngày 10 tháng 12 năm 2013
BCH chi đoàn

Lê Văn SanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×