Tải bản đầy đủ

biện pháp thi công điện điện nhẹ tòa nhà cao tầng

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Dự án:

Cụm công trình nhà ở IA20 – Khu đô thị Nam Thăng Long

Gói thầu:

1508/2018/HĐPC/ĐÔNG ĐÔ-LICGI 13

Hạng mục:

Thi công cơ điện – Nhà A2

Địa điểm:

Ô đất IA20, Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II, phường Đông
Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội


Chủ đầu tư:

Công ty CP đầu tư bất động sản Đông Đô - BQP

Tư vấn QLDA:

Công ty CP tư vấn quản lý xây dựng quốc tế - ICMC

Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn công nghê, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco
Đơn vị thi công: Công ty CP LICOGI 13 – Nền móng xây dựng

HÀ NỘI, 2018

Dự án:

Cụm công trình nhà ở IA20 – Khu đô thị Nam Thăng Long

Gói thầu:

1508/2018/HĐPC/ĐÔNG ĐÔ-LICGI 13

Hạng mục:

Thi công cơ điện – Nhà A2

Địa điểm:

Ô đất IA20, Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II, phường Đông

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 1/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Chủ đầu tư:

Công ty CP đầu tư bất động sản Đông Đô - BQP

Tư vấn QLDA:

Công ty CP tư vấn quản lý xây dựng quốc tế - ICMC

Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn công nghê, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco
Đơn vị thi công: Công ty CP LICOGI 13 – Nền móng xây dựng

TƯ VẤN QLDA

TƯ VẤN GIÁM SÁT

ĐƠN VỊ THI CÔNG

HÀ NỘI, 2018

MỤC LỤC

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 2/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

1. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Giới thiệu chung
- Công trình: Tòa A2 – Cụm công trình nhà ở IA20 – Khu đô thị Nam Thăng Long
- Dự án : Cụm công trình nhà ở IA20 – Khu đô thị Nam Thăng Long
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Đông Đô – BQP
- Vị trí, địa điểm xây dựng công trình: Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II, Phường
Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Đặc điểm kiến trúc: Dự án cao 29 tầng và 3 tầng hầm. Tầng hầm của công trình được sử dụng
làm nơi gửi xe. Tầng 1 đến tầng 3 là khu Trung tâm thương mại và dịch vụ công cộng. Tầng 4 đến
tầng 29 khu căn hộ
1.2. Hệ thống điện
- Hệ thống điện căn hộ, khu công cộng
- Hệ thống động lực, trục chính
2. CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP
2.1. Hệ thống điện:
+

TCVN 4055: 2012: “Tổ chức thi công”;

+

TCVN 5308: 1991: “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng”;

+

TCVN 5637: 1991: “Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản”;

+

TCVN 4091: 1985: “Các quy định về nghiệm thu công trình xây dựng”;

+

TCVN 4756: 1989: “Quy phạm nối đất, nối không”;

+

TCVN 9385: 2012: “Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra, bảo
trì hệ thống”.

+

Tập TCVN 7447: “Lắp đặt hệ thống điện hạ áp”.

+

QCVN 12: 2014: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”.

+

TCVN 4086: 1985: “An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung”.

+

QCVN 06: 2017: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”.

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 3/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

+

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

2.2. Sơ đồ tổ chức thi công

(Chi tiết nhân sự theo hồ sơ pháp lý của Nhà thầu)
Quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận trong sơ đồ tổ chức thi công:
*** Ban chỉ huy công trường
Ngay sau khi có mặt bằng thi công, Đơn vị sẽ thành lập ban chỉ huy công trình từ 5 đến 10 người
(có quyết định và danh sách kèm theo); Ban chỉ huy công trình được trang bị bàn ghế làm việc,

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 4/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

máy tính văn phòng, máy in và các trang thiểt bị cần thiểt phục vụ công tác thi công của công
trường.
* Chỉ huy trưởng công trình: Số lượng 01 người
- Là kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình Cơ Điện Chỉ huy trưởng
công trường chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về các vấn đề sau:
- Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm chính các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, biện pháp thi
công của Công ty.
- Tổ chức triển khai thi công; Quản lý, theo dõi giám sát thi công công trình do mình đảm nhận
theo đúng thiết kế, tiến độ và chất lượng công trình.
- Quản lý điều hành toàn bộ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân làm việc tại công
trường.
- Quản lý toàn bộ tài sản, vật tư trang thiết bị do Công ty giao, đảm bảo không thất thoát hư hỏng
và luôn đảm bảo chất lượng.
- Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Công ty và pháp luật.
- Thực hiện báo cáo, lập kế hoạch theo đúng qui định của Công ty.
* Chỉ huy phó công trình: Số lượng 01 người
- Là kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình Cơ Điện, trách nhiệm của
chỉ huy phó công trường là thường xuyên có mặt tại hiện trường, đôn đốc, điều hành và giám sát
chất lượng cũng như tiến độ của các đội thi công đảm bảo theo đúng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế
và các quy định của Chủ đầu tư.
- Phối hợp với giám sát kỹ thuật Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát đưa ra các biện pháp thi công hợp lý,
đồng thời thay mặt Công ty làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát để giải quyết các vướng mắc
nảy sinh trong quá trình thi công.
* Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ Shop, giám sát thi công, làm hồ sơ nghiệm thu và an toàn:
Số lượng 04 người
- Có trình độ cao đẳng hoặc đại học chuyên nghành điện hoặc các chuyên ngành có liên quan, đã
từng trải qua ít nhất 01 công trình nhà cao tầng; vị trí này có trách nhiệm trực tiểp hướng dẫn các
tổ thi công đảm bảo lắp đặt đúng các yêu cầu của hồ sơ thiểt kế, thường xuyên kiểm tra các vị trí
thi công để kịp thời phát hiện những sai hỏng để có kế hoạch sửa chữa và khắc phục.
- Lập kế hoạch vật tư, vật liệu báo cáo ban chỉ huy để có kế hoạch yêu cầu Công ty cấp hàng đảm
bảo tiến độ thi công Công trình.
- Đối với công tác hồ sơ phải luôn luôn đáp ứng kịp thời cả phần triển khai bản vẽ thi công cũng
như công tác lập bản vẽ hoàn công và các biên bản nghiệm thu tại hiện trường.
* Thủ kho, bảo vệ: Số lượng 02 người
BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 5/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Thủ kho có trách nhiệm trông coi, bảo quản và xuất nhập các vật tư, vật liệu cho các tổ đội thi
công trên công trường. Hàng tuần, hàng tháng phải kiểm kê khối lượng vật tư còn tồn kho báo ban
chỉ huy công trường để có kế hoạch yêu cầu kịp thời không làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.
* Đội thi công:
Với qui mô của công trình, Đơn vị thi công sẽ bố trí 03 đội thi công, gồm:
- 01 đội thi công điện khu vực căn hộ,
- 01 đội thi công điện hành lang và khu vực chung,
- 01 đội thi công điện khu vực trục kỹ thuật,
mỗi đội được biên chế 6 đến 10 công nhân.
- Đội trưởng thi công: 01 người. Đội trưởng phải có trình độ cao đẳng trở lên hoặc thợ bậc cao có
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hệ thống kỹ thuật trong các tòa nhà, có uy tín, làm việc
hiệu quả. Ông đội trưởng có nhiệm vụ tổ chức và đôn đốc các công việc của đơn vị do Công ty
giao cho. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ vật tư, vật liệu theo nhu cầu công việc của đội.
Ông đội trưởng chịu trách nhiệm trước Ban chỉ huy Công trường, lãnh đạo Công ty về con người,
vật tư, trang thiết bị và các công việc thuộc hạng mục của đơn vị.
- Công nhân trực tiếp toàn đội: Nhiệm vụ của toàn bộ số công nhân này là chấp hành nghiêm chỉnh
giờ giấc làm việc, nội qui của công trường và các công việc mà các đồng chí đội trưởng phân công.
Mọi công nhân không chấp hành nội qui công trường, tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị khiển
trách hoặc kỷ luật theo qui định của Công ty đề ra.
2.3. Quy trình quản lý chất lượng
a) Sơ đồ quản lý chất lượng chung:

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 6/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG
CHO DỰ ÁN

DUYỆT

Kiểm tra
chất
lượng
các vật
tư, thiết
bị đầu

Kiểm
tra,
giám sát
quá
trình thi
công

Kiểm
tra,
giám sát
giai
đoạn
sau bàn

Kiểm
soát các
sản
phẩm
không
phù hợp

LƯU HỒ SƠ

b) Kiểm tra chất lượng sản phẩm:
• Giai đoạn chuẩn bị thi công:

Tất cả các loại vật tư, thiết bị tham gia thi công trước khi đưa vào sử dụng tại công trình phải
được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, đại diện của Chủ đầu tư.
Trách nhiệm của ban chỉ huy công trường trong qui trình trên như sau:
+ Kiểm tra và đệ trình Chủ đầu tư, đại diện của Chủ đầu tư các loại mẫu và tài liệu vật tư,
thiết bị theo đúng kế hoạch chất lượng đã lập.
+ Đệ trình các mẫu và tài liệu của các vật tư, thiết bị đầu vào cho đến khi được Chủ đầu tư
chấp nhận.
+ Kiểm tra các vật tư, thiết bị đầu vào đã được Chủ đầu tư, đại diện của Chủ đầu tư phê duyệt
theo đúng mẫu và hồ sơ đã được phê duyệt và theo kế hoạch chất lượng.
• Giai đoạn thi công:

Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm:
BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 7/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

+ Thường xuyên kiểm tra vật tư, thiết bị tại hiện trường để đảm bảo rằng các vật tư, thiết bị
đưa vào công trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và quy cách vật liệu đã được Chủ đầu tư,
đại diện của Chủ đầu tư chấp thuận.
+ Kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ đã được lập trong biện pháp thi công công
trình. Kiểm tra các biện pháp thi công để đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.
+ Kiểm tra các thiết bị thi công và chế độ bảo dưỡng định kỳ.
c) Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu trong quá trình thi công :
• Yêu cầu chung:

Trong quá trình thi công, ban điều hành dự án tổ chức và duy trì hệ thống kiểm tra, giám sát,
nghiệm thu các công việc đã hoàn thành xây dựng để đảm bảo rằng công trình đã được hoàn thành
theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.
• Tài liệu cơ sở cho công tác quản lý chất lượng quá trình thi công:

+ Các bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Quy chuẩn về xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình và các cam kết về
chất lượng theo hợp đồng giao nhận thầu.
+ Các qui trình kỹ thuật được áp dụng riêng cho dự án.
+ Kế hoạch chất lượng.
• Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, hoàn công quá trình thi công :

Ban chỉ huy công trường chịu trách nhiệm phối hợp, tổ chức và duy trì công tác kiểm tra,
giám sát, nghiện thu các hạng mục công trình để đảm bảo rằng công trình đã được thi công theo
đúng thiết kế đã được phê duyệt. Việc kiểm tra, giám sát quá trình thi công phải tuân thủ theo yêu
cầu trong Nghị định 46/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 12-05-2015 về quản lý chất lượng công
trình xây dựng .
Trách nhiệm của Ban chỉ huy công trường:
+ Triển khai bản vẽ thi công trong hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng
cho công trình.
+ Mở sổ nhật ký theo dõi công trình.
+ Hướng dẫn, tổ chức giám sát thường xuyên quá trình thi công trên công trường, chủ trì phối
hợp nghiệm thu theo các giai đoạn thi công và lắp đặt và giai đoạn nghiệm thu.
+ Lưu trữ tài liệu quản lý chất lượng (hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu...) phục vụ cho
các giai đoạn nghiệm thu trên công trường.
BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 8/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

+ Chủ trì tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình.
+ Kiểm soát những vật tư, thiết bị không phù hợp yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật.
+ Lập hoàn công tổng thể, chi tiết các hạng mục công trình đã thi công xong.
• Kiểm soát các sản phẩm không phù hợp:

Trong quá trình thi công việc kiểm soát sản phẩm không phù hợp bao gồm: việc phát hiện, đánh giá,
phân loại, ghi nhận vào hồ sơ, và xử lý những sản phẩm không phù hợp. Những sản phẩm không
phù hợp phải được hiệu chỉnh và loại bỏ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG HỆ
THỐNG ĐIỆN
3.1. Chuẩn bị lập văn phòng, kho bãi phục vụ thi công
− Sau khi hợp đồng được ký đơn vị thi công sẽ tiến hành lập văn phòng điều hành thi công tại côngtrường, kho chứa vật tư thi công tại công trường.
Văn phòng điều hành thi công được xây dựng ngay tại phạm vi công trình, có diện tích phù hợp,
được trang bị đầy đủ ánh sáng, bàn nghế, máy móc và các thiết bị để phục vụ một cách tốt nhất
trong quá trình điều hành thi công.
Kho công trường sẽ được xây dựng được trang bị đầy đủ ánh sáng và các khung kệ đựng vật tư,
thiết bị.
Kho được xây dựng trên mặt bằng công trình. Trong kho vật tư và thiết bị, các vật tư và thiết bị
được đặt trên các giá đỡ, đảm bảo thông thoáng và không bị ẩm ướt.
Bãi thi công là bãi để gia công các đường ống sẽ được bố trí gần kho, có kích thước đủ rộng để
gia công.
Nguồn điện cấp cho văn phòng và kho được lấy từ tủ điện thi công gần nhất, có khóa, đảm bảo
đầy đủ các yếu tố an toàn trong cấp điện.

3.2. Chuẩn bị hồ sơ, trình mẫu vật tư cung cấp cho công trình
Ngay sau khi hợp đồng được ký đơn vị thi công sẽ chuẩn bị tất cả các hồ sơ thiết bị, vật tư thuộc
phạm vi gói thầu sử dụng cho công trường một cách đầy đủ và chính xác. Căn cứ vào tình hình
triển khai thực tế sẽ tiến hành trình duyệt ngay hồ sơ thiết bị vật tư kịp thời Chủ đầu tư phê
duyệt.
3.3. Chuẩn bị bản vẽ thi công, bản vẽ chi tiết trình các bên phê duyệt
− Việc chuẩn bị này rất quan trọng vì trên thực tế, bất cứ công trình nào khi thi công đều có những

phát sinh sai khác so với thiết kế. Do đó việc các bên tham gia bàn bạc trước với nhau nhằm
giảm tối thiểu những phát sinh cho các bên đồng thời giúp các đơn vị thi công chủ động với các
tình huống có thể xảy ra. Để việc này có hiệu quả, các đơn vị thi công cần cung cấp cho nhau
những bản vẽ chi tiết nhất các kết cấu, chi tiết xây lắp.
BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 9/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

− Kỹ sư giám sát nhận bản vẽ thi công từ kỹ sư thiết kế, kiểm tra đầy đủ các bản vẽ mặt bằng và

chi tiết lắp đặt điển hình, catalogue đính kèm nếu cần thiết.
− Kỹ sư giám sát nghiên cứu bản vẽ và trao đổi rõ về phương án với kỹ sư thiết kế.
− Kỹ sư giám sát giao bản vẽ cho các đội trưởng thi công và giải thích các điểm khúc mắc nếu có.

3.4. Chuẩn bị mặt bằng thi công
− Chuẩn bị mặt bằng thi công đảm bảo đáp ứng việc gia công cũng như tập kết vật tư, thiết bị.

Chuẩn bị mặt bằng thi công cũng bao gồm việc tiếp nhận, xác định vị trí lắp đặt giúp cho thi
công chính xác nhanh chóng.
− Kỹ sư giám sát, đội trưởng thi công khảo sát mặt bằng, điều kiện thi công.
− Nhận bàn giao mặt bằng từ BĐHCT và các nhà thầu liên quan.

3.5. Chuẩn bị nguồn điện thi công
− Nguồn điện nước thi công sẽ sử dụng các hệ thống phục vụ của nhà thầu xây dựng được bố trí

đến từng khu vực thi công và được lắp đặt ở tất cả các tầng.
− Kiểm tra việc cấp nguồn điện tạm tới các vị trí thi công đảm bảo thường xuyên.
− Điện tạm lấy từ các tủ điện tạm (có tại các tầng).

3.6. Chuẩn bị dụng cụ thi công
− Đưa máy móc, thiết bị, dụng cụ đồ nghề, vật tư được duyệt vào công trường - vị trí thi công.

Hình 3.6-1: Máy cắt gạch

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Hình 3.6-2: Máy khoan bê tông

Trang 10/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Hình 3.6-3: Máy cắt cầm tay

Hình 3.6-4: Máy bắn Laze

Hình 3.6-5: Lò xo uốn ống

Hình 3.6-6: Kìm cắt ống

Hình 3.6-7: Búa thi công

Hình 3.6-8: Thang nhôm thi công

Hình 3.6-9: Máy đục bê tông

Hình 3.6-10: Giàn giáo thi công

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 11/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Hình 3.6-11: Kìm ép cos thủy lực

Hình 3.6-13: Bộ dụng cụ cầm tay

Hình 3.6-15: Đồng hồ đo điện trở đất

Hình 3.6-12: Đồng hồ vạn năng

Hình 3.6-14: Đồng hồ đo điện trở cách điện

Hình 3.6-16: Máy khoan bàn

3.7. Chuẩn bị vật tư thi công
− Kỹ sư giám sát hướng dẫn cho các đội trưởng chuẩn bị các vật tư thi công, đề xuất cấp vật tư thi

công theo đúng chủng loại phê duyệt.
3.8. Vận chuyển và bảo quản vật tư
− Vận chuyển ống và các phụ kiện không được va đập mạnh, không được trầy xước.
BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 12/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

− Dùng người, hoặc xe nâng, palăng xích, tời để nâng ống và các thiết bị vào vị trí lắp đặt.
− Vật tư bảo quản ở kho phải có giá đỡ để đặt cao hơn mặt nền, tránh đặt trực tiếp xuống đất sẽ

dẫn đến cong ống và gây trầy xước ống.
− Vật tư thi công để trên công trường phải sắp xếp gọn gàng theo khu vực, phải có hộp để phụ

kiện, vật tư thao tác trên sàn phải để trên vải bạt, tránh bụi bẩn.
3.9. Chuẩn bị nhân lực thi công
Đội trưởng thi công phân chia đội mình thành các nhóm mỗi nhóm tối thiểu 4 người, trưởng
nhóm sẽ hướng dẫn và chỉ đạo công nhân thực hiện công việc.
4. BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN
4.1. Phạm vi
Biện pháp thi công này là cơ sở để nhà thầu thi công triển khai theo đúng BPTC đã được phê
duyệt, bao gồm các hạng mục sau.

Lắp đặt ống luồn dây ngầm sàn, cột, vách bê tông.
Lắp đặt ống luồn dây trên tường, trần.
Lắp đặt thang, máng cáp điện.
Lắp đặt dây, cáp điện và busway.
Lắp đặt ổ cắm, công tắc.
Lắp đặt đèn chiếu sáng.
Lắp đặt tủ điện điện tổng, tủ điện phân phối và tủ điện phòng
Lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất.
Sơ đồ quy trình tổ chức thi công:

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 13/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

4.2. Biện pháp thi công ống ngầm sàn, vách, cột, dầm bê tông
(Cho phần ổ cắm, điều hòa các tầng công cộng, dịch vụ; chiếu sáng,âm thanh cầu thang bộ và
chiếu sáng logia căn hộ)
4.2.1. Công tác chuẩn bịLập bản vẽ thi công

Dựa vào bản vẽ thiết kế thi công đã được thẩm duyệt và khảo sát thực tế tại hiện trường nhà
thầu lập bản vẽ thi công lắp đặt.Bản vẽ thi công được TVQLDA và TVGS phê duyệt.Sau khi bản vẽ được phê duyệt, nhà thầu kiểm tra lại bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng vật
tư cần sử dụng.Kỹ sư giám sát giao toàn bộ bản vẽ được phê duyệt cho đội trưởng thi công, cùng nhau triển
khai công việc trên thực tế hiện trường.


Chuẩn bị vật tưDựa vào tiến độ thi công chi tiết để dự trù vật tư cho từng giai đoạn.Làm kho bãi để tập kết vật liệu thi công.Hoàn thành hồ sơ duyệt vật liệu.Chuẩn bị danh mục, khối lượng vật liệu theo tiến độ chi tiết công trình.Đặt hàng theo chủng loại đã được phê duyệt.Tập kết vật liệu đến công trường hoặc địa điểm thi công cần thiết.Mời đại diện TVQLDA, TVGS nghiệm thu vật liệu đầu vào và lấy mẫu thí nghiệm (nếu cần).Tiến hành cho nhập kho.


Mặt bằng thi công

− Đội trưởng thi công khảo sát kỹ mặt bằng, điều kiện làm việc, nguồn điện, nước tạm phục vụ

cho quá trình làm việc. Đồng thời tổ chức kết hợp với các đơn vị khác mà không ảnh hưởng
đến nhau.
BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 14/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510Vị trí làm việc phải đảm bảo được sự an toàn thì mới cho tiến hành thi công, nếu không đạt
yêu cầu đội trưởng thông báo lại cho kỹ sư giám sát để có biện pháp giải quyết.


Bố trí nhân lực

− Nhân lực được bố trí tùy theo tiến độ thi công chi tiết.
− Công nhân thi công phần ống luồn cho điện sẽ được chia theo từng đội, nhóm. Ví dụ một đội

điển hình như sau (có thể thi công đồng thời 5 căn/tầng):
 Mỗi đội từ 10 đến 15 người.
 Mỗi nhóm từ 2 đến 3 người.

4.2.2. Biện pháp thi công chi tiết


Trình tự công việc
STT

Công việc

Nhà thầu

1

Gia công vật tư thi công lắp đặt ống luồn dây điện PVC âm sàn:
Các hộp nối được bịt kín mặt dưới bằng băng keo tránh tình trạng
bê tông lọt vào khi đổ bê tông sàn, vách, cột. Các tấm xốp đặt chờ
Cơ điện
cho công tắc đèn, ổ cắm điện nặng, ổ cắm điện nhẹ được quấn kín
bằng băng keo để tránh tình trạng bê tông lọt vào khi đổ bê tông
sàn, vách, cột.

2

Ghép cốt pha sàn, vách, cột

3

Xác định lấy dấu vị trí thiết bị điện trên sàn, vách, cột theo tâm
trục và dầm.
Vị trí Thiết bị được đánh dấu bằng sơn, bút xóa, các vị trí chia Cơ điện
ngả, hộp nối được đánh dấu màu sơn theo quy ước sau khi lắp
đặt.

4

Vận chuyển vật tư lên sàn cần thi công đúng theo khối lượng đã
được tính toán theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Tránh tình Cơ điện
trạng thừa và thiếu vật tư khi thi công.

5

Đan, buộc thép sàn lớp 1, đan buộc thép vách, cột

6

Thi công lắp đặt ống luồn dây điện PVC, xốp chờ cho công tắc Cơ điện
đèn, ổ cắm và hộp đấu dây:
 Uốn ống bằng lò xo đúng chủng loại, đúng đường kính của
ống.
 Đặt lò xo vào đúng vị trí ống cần được uốn để tránh tình trạng
ống bị bẹp, gẫy, không uốn ống nhỏ hơn bán kính uốn quy

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Xây dựng

Xây dựng

Trang 15/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

STT

Công việcNhà thầu

định của nhà sản xuất.
Tại các vị trí ống được uốn cong nhiều điểm và các đường
ống có độ dài trên 10m thì đặt thêm hộp nối để đảm bảo cho
việc thi công luồn dây điện.
Xác định vị trí của thiết bị, hướng đi của các lộ dây, đặt các
hộp chia cho phù hợp, có vạch hướng đi ống trên sàn (tránh
thừa, thiếu).
Uốn một đầu ống, đo, cắt, bôi keo vào đầu ống và gắn ống
vào hộp chia. Các mối nối phải được gắn chặt và buộc cố định
chắc chắn vào lớp thép 1, buộc cố định vị trí hộp nối, chia
ngả, xốp chờ, 2 đầu măng xông, khoảng cách tối đa giữa 2
mối thép buộc là 1,5m.
Cố định hộp chia ngả nằm phía dưới lớp thép 1 đúng vị trí đã
được xác định không để hộp chia bị vênh hoặc nổi so với mặt
cốt pha sàn.
Khi thi công các đường ống chờ xuống trần để nối ống tới
các thiết bị (công tắc, ổ cắm…) các đầu ống sẽ được bọc xốp
và quấn băng dính chắc chắn để thuận tiện cho việc đấu nối
giai đoạn sau và tránh vữa bê tông lọt vào.
Kiểm tra các mối nối măng xông đảm bảo chắc và kín.
Riêng với các đầu ống đặt chờ trên mặt sàn, sẽ được bịt kín
bằng ống nhựa lưới mềm, dẻo. Chỉ có phần ống mềm là cao
hơn bề mặt bê tông hoàn thiện, phần ống điện để bằng hoặc
thấp hơn sàn không quá 2cm đễ tránh bị gãy, vỡ và gây vướng
sau khi đổ bê tông xong. Phần ống mềm này sẽ dùng để kết
nối với phần ống âm tường về sau.
Các vị trí chờ sẽ được đánh dấu bằng sơn màu để dễ nhận
thấy.
Tuyến ống phải được cố định vào khung sắt bằng dây thép
buộc, chèn thêm khung sắt phụ tại những vị trí cần thiết, các
mối nối ống phải được dán keo kỹ, đối với tuyến ống thẳng
thì buộc dây thép lặp lại tối thiểu mỗi khoảng 1,5m.
Các đường ống phải có khoảng cách tối thiểu là 20mm để bê
tông có thể xen vào, không được đi chung quá 02 ống liền
nhau.
Các tuyến ống không được đi quá sát các ống sleeve..
Hộp âm, chia ngả phải được dán băng keo kín bề mặt.
Các đường ống được buộc cố định chắc chắn trên lớp thép 1.
Các đầu ống âm sàn đi lên phải uốn cong 90 o và cuối đầu
được định vị dây thép buộc.

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 16/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

STT

Công việc

Nhà thầu

 Tiến hành đánh dấu tuyến ống bằng sơn màu theo từng hệ lên

bề mặt coppha để kiểm tra và tránh các sự cố về sau.

7

Nghiệm thu nội bộ công việc thi công lắp đặt ống PVC âm sàn,
âm vách, cột theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
 Kiểm tra vị trí, kích thước các thiết bị.
 Kiểm tra đường đi của các lộ dây và kích thước đường kính Cơ điện
của các tuyến ống.
 Kiểm tra các điểm uốn ống (không cong gập, không bẹp,
vỡ…)

8

Thu dọn vật tư rơi vãi, dọn vệ sinh, hoàn trả mặt bằng thi công
Cơ điện
cho nhà thầu xây dựng.

9

Mời TVQLDA & TVGS tiến hành nghiệm thu theo bản vẽ thi
Cơ điện
công đã được phê duyệt.

10

Bàn giao mặt bằng

11

Giám sát khi đổ bê tông sàn, vách, cột:
 Nhà thầu bố trí từ 1 đến 2 công nhân có nhiệm vụ trực và sửa
chữa khi nhà thầu xây dựng tiến hành thi công đổ bê tông sàn
Cơ điện
để tránh tình trạng khi thi công đổ bê tông máy móc và công
nhân thi công làm hư hỏng và xê dịch vị trí các đường ống và
hộp nối dây chờ thiết bị.

Cơ điện +
Xây dựng

Hình 4.2.2-1: Chi tiết đầu chờ ống dưới đáy dầm

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 17/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

STT

Công việc

Nhà thầu

Hình 4.2.2-2: Chi tiết hộp chờ trên trần bê tông
4.2.3 Biện pháp xử lý ống âm sàn bị tắc và lệch tường


Nguyên nhân ống nghẹt:
 Trong quá trình thi công sàn, đổ bê tông, một số đường ống điện âm sàn bị dẫm đạp có thể bị
dập, bị gãy, vữa hồ lọt vào bên trong ống… làm tuyến ống âm bị nghẹt không thông được
sau khi để bê tông.

 Trong quá trình khoan sàn để lắp đặt tắc kê cho giá đỡ các hệ khác (cấp thoát nước, chữa

cháy, xương trần…) đã khoan vào vị trí ống điện âm sàn làm tuyến ống này bị nghẹt.

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 18/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510Biện pháp xử lý:
 Việc xử lý ống nghẹt phải tuân theo biện biện pháp lắp đặt ống điện được phê duyệt.
 Xác định vị trí, nguyên nhân bị tuyến ống âm sàn bị nghẹt để áp dụng các biện pháp xử lý

phù hợp nhất cho từng vị trí.


Ống âm sàn hệ thống chiếu sáng bị nghẹt:
− Tuyến ống âm sàn bị nghẹt tại vị trí khu vực có trần giả: Lắp đặt ống PVC đi nổi bên dưới sàn,

ống điện sẽ nằm bên trong trần giả hoàn thiện.Lắp đặt ống điện PVC đi nổi thay thế ống âm nghẹt (có trần giả)

− Tuyến ống âm sàn bị nghẹt tại vị trí khu vực không có trần giả: Tại vị trí box 2 đầu tuyến ống

âm bị nghẹt, tiến hành khoan xuyên lên sàn với lỗ khoan < 25mm và lắp đặt ống nổi trực tiếp
trên sàn thô tầng trên kết nối 2 box lại với nhau. Lưu ý: phải đảm bảo cao độ ống đi nổi trên sàn
thô sau khi lắp đặt, đỉnh ống vị trí cao nhất phải cách sàn hoàn thiện tối thiểu 10-15mm.

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 19/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Lắp

đặt

ống

điện

PVC

đi

nổi

thay

thế

ống

âm

nghẹt

(khu vực không có trần giả)
− Trong trường hợp một số vị trí sàn thô không đủ cao độ để lắp đặt ống (do quá trình đổ bê tông

bị cao thấp khác nhau), phải cắt sàn thô để lắp đặt ống đi nổi trên sàn (cắt sàn rộng 30mm và
chiều sâu tối đa là 30mm và bằng chiều dài tuyến ống), đảm bảo cao độ ống đi nổi trên sàn thô
sau khi lắp đặt, đỉnh ống vị trí cao nhất phải cách sàn hoàn thiện tối thiểu 10-15mm. Tiến hành
kết nối ống & xử lý trám trét lại đường cắt bằng vữa hồ.

Lắp

đặt

ống

điện

PVC

đi

nổi

thay

thế

ống

âm

nghẹt

(khu vực không có trần giả, sàn thô không đủ cao độ)
− Trong một số trường hợp, nếu nguyên nhân nghẹt ống do khoan tắc kê gắn giá đỡ của các hệ cơ

điện, chữa cháy, trần… và định vị trí chính xác của tắc kê gây nghẹt ống âm. Tiến hành đục sàn
tại vị trí tắc kê và rút tắc kê ra (đường kính đục không quá 10cm). Xử lý kết nối tuyến ống và
trám trét vị trí đã đục bằng vữa hồ.
− Chú ý các vị trí khoan xuyên sàn sau khi xử lí xong thì tiến hành chống thấm để đảm bảo kỹ

thuật.

Xử lý ống bị nghẹt do khoan để gắn tắc kê cho giá đỡ.


Ống âm sàn hệ thống ổ cắm điện, điện nhẹ:

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 20/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

− Lắp đặt ống PVC đi nổi trên sàn thô, đảm bảo cao độ cao nhất của ống điện đi nổi phải cách

sàn hoàn thiện tối thiểu 10-15mm.

Lắp đặt ống nổi trên sàn thô cho ống ổ cắm bị nghẹt
− Trường hợp cao độ sàn thô không đủ cao độ để lắp đặt ống đi nổi, phải cắt sàn thô để lắp đặt

ống đi nổi trên sàn (cắt sàn rộng 30mm và chiều sâu tối đa là 30mm và bằng chiều dài tuyến
ống). Tiến hành kết nối ống & xử lý trám trét lại đường cắt bằng vữa hồ.

Lắp đặt ống nổi trên sàn thô cho ống ổ cắm bị tắc (cắt sàn thô)
 Biện pháp xử lý ống chờ âm sàn lệch tường:
− Nguyên nhân:
− Trong quá trình thi công, một số vị trí đầu chờ cho công tắc, ổ cắm, đầu chờ cấp nguồn của

tuyến ống âm sàn bị lệch khỏi tường do một số nguyên nhân:
− Gia cố đầu chờ ống tại vị trí xuống tường không chắc chắn, trong quá trình đổ bê tông làm lệch

đầu ống.
− Thay đổi vị trí lắp đặt công tấc, ổ cắm, tủ điện so với bản vẽ ống âm sàn đã được phê duyệt.
− Xác định vị trí tường không chính xác, lắp đặt ống không đúng theo bản vẽ dẫn đến vị trí đầu

chờ ống bị lệch.

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 21/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Ống chờ lệch tường


Biện pháp xử lý:
− Việc xử lý ống lệch tường phải tuân theo biện biện pháp lắp đặt ống điện được phê duyệt.
− Xác định vị trí ống điện lệch tường để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp nhất cho từng vị trí

căn cứ theo bản vẽ.


Trường hợp lệch tường không đáng kể:
− Tại vị trí ống chờ bị lệch tường: đục sâu lên sàn không quá 40mm, tiến hành gắn nối và uống

chỉnh ống vào tường.

Xử lý ống chờ lệch tường không đáng kể
Trường hợp lệch tường nhiều => 40mm:
− Đối với hệ thống chiếu sáng: tại vị trí ống chờ bị lệch tường và box âm gần nhất, khoan lên sàn

với lỗ khoan < 25mm và lắp đặt ống nổi trực tiếp trên sàn thô tầng trên.

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 22/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Xử lý ống chờ chiếu sáng lệch tường nhiều
− Đối với hệ thống ổ cắm, ổ cắm điện nhẹ: tại vị trí ống chờ lệch tường, tiến hành đục sâu lên sàn

không quá 40mm, tiến hành gắn nối và đi nổi ống trên sàn thô kết nối vào đế âm. Áp dụng
tương tự cho các ổ cắm điện, ổ cắm điện nhẹ thay đổi vị trí lắp đặt so với ban đầu.

Xử lý ống ổ cắm điện, ổ cắm điện nhẹ lệch tường, thay đổi vị trí.
Trong trường hợp không kết nối được các ống âm sàn đã có, lắp đặt tuyến ống mới đi nổi trực tiếp
trên sàn thô và kết nối đến các đế âm công tấc, ổ cắm.


Trường hợp ống chờ lệch tường nằm trong khu vực có trần:
− Đối với khu vực cố trần, giữ nguyên không xử lý đầu ống lệch tường, kết nối ống bình thường

đến các đế âm trên tường. Khi hoàn thiện trần, các ống này sẽ nằm bên trong trần giả.

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 23/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Xử lý ống chiếu sáng lệch tường khu vực có trần giả.
Đối với các vị trí thay đổi công tấc nằm trong khu vực có trần, lắp đặt ống đi nổi bên trong khu
vực có trần, kết nối tuyến ống âm sàn đã được trước đến vị trí mới của đế âm công tắt.
Thử nghiệm hiện trường:
− Sau khi lắp đặt xong, chờ khô keo và tiến hành thông dây mồi cho tuyến ống vừa xử lý.

4.3. Biện pháp thi công ống âm tường, ống nổi, đế âm tường, đế âm vách
4.3.1. Công tác chuẩn bịLập bản vẽ thi công

Dựa vào:
 Các cơ sở nêu trên và khảo sát thực tế tại hiện trường nhà thầu lập bản vẽ thi công ống luồn

dây.
 Dựa vào hồ sơ duyệt vật liệu.
− Nhà thầu lập ra bản vẽ thi công thể hiện được các thông tin như sau:
 Định vị tuyến ống, vị trí, cao độ cho hộp nối, hộp chia ngả, vị trí chờ, đế âm ống luồn dây.
 Các chi tiết lắp đặt.


Chuẩn bị vật tưDựa vào tiến độ chi tiết.Làm kho bãi để tập kết vật liệu thi công.Hoàn thành hồ sơ duyệt vật liệu.Chuẩn bị danh mục, khối lượng vật liệu theo tiến độ chi tiết công trình.Đặt hàng theo chủng loại đã được phê duyệtTập kết vật liệu đến công trường hoặc địa điểm thi công cần thiết.Mời đại diện tư vấn giám sát và đại diện chủ đầu tư nghiệm thu vật liệu đầu vào.Tiến hành cho nhập kho.
Chuẩn bị mặt bằng

Căn cứ vào tiến độ thi công tại công trình Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với nhà thầu chính với
các Nhà thầu liên quan tổ chức giao nhận mặt bằng thi công.Chú ý: Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ trước khi bàn giao.
Bố trí nhân lực

Nhân lực được bố trí tùy theo tiến độ thi công chi tiết.

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 24/72


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510Công nhân thi công phần ống luồn cho điện sẽ được chia theo từng đội, nhóm. Ví dụ một đội
điển hình như sau: (Có thể thi công đồng thời 5 căn/tầng)
 Mỗi đội từ 10 đến 15 người.
 Mỗi nhóm từ 2 đến 3 người.

4.3.2. Biện pháp thi công


Xác định vị trí

− Sử dụng máy xác định tọa độ hoặc dùng thước kết hợp nivo để xác định toạ độ, kích thước bản

vẽ thi công ống luồn dây. Căn cứ vào mốc được định vị chuẩn sau khi nhận bàn giao để xác
định tọa độ các vị trí thi công làm cơ sở để xác định vị trí, tuyến đi của hệ thống ống luồn dây.


Bật mực lấy dấu để cắt đục thi công ống âm tường, đế âm

Hình 4.3.2-1: Hình ảnh đánh dấu vị trí trên tường (Cho đế âm, ống luồn dây).
− Chú ý: Cắt sâu khoảng 20~25mm,bề rộng đường cắt tùy vào chủng loại ống cho phù hợp.


Biện pháp lấy dấu: Dùng thước kẻ đường dấu.Sử dụng nivo để kiểm tra tủ âm tường và đế âm tường theo phương thẳng đứng.Đối với các căn mẫu, tầng mẫu sau khi định vị các vị trí ống luồn dây điện, tủ âm tường, đế âm
thì mời các bên nghiệm thu rồi ghi vào nhật ký sau đó mới tiến hành cắt, đục.

BPTC Hệ thống Điện – A2 – IA20

Trang 25/72


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×