Tải bản đầy đủ

GA PPBTNB bài 28 con muỗi

Bài 28- CON MUỖI (PPBTNB)
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con muỗi
- Nêu được một số tác hại của muỗi.
- Biết cách phòng trừ muỗi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV, HS : tranh ảnh trong SGK.
- Đèn chiếu, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS nờu cỏc bộ phận ben ngoài của
con gà . Người ta nuôi gà để làm gỡ?
-Đèn chiếu: Hình ảnh con gà và minh chứng.
3.Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
-Đèn chiếu: Con muỗi
-Đây là con gì?
b. Nội dung:
* Hoạt động 1: PPBTNB

? Kể tên các con muỗi mà em đã nhìn thấy ở
nhà?
Bước 1: Tình huống xuất phát và nêu vấn đề.
- Con muỗi có những bộ phận nào ?
Bước 2:Hình thành biểu tượng
- Các em trao đổi trong nhóm, bằng lời
những hiểu biết của mình về con muỗi ghi
trờn phiếu.
- Chia nhóm cho HS thảo luận và
+ HS các nhóm lên trình bày kết quả thảo
luận.
+ Ai có nhận xét gì về kết quả của các nhóm

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Giới thiệu đại biểu dự
giờ .
- HS nêu

- Con muỗi

-H: Muỗi đen, muỗi vằn,
muỗi to, muỗi nhỏ, muỗi
bụng đỏ, muỗi bụng
đen….

- H: Con muỗi có: Đầu,
bụng, vũi, chõn, cỏnh.
- H đại diện trỡnh bày chỉ
ở phiếu.
H: Nhận xét:


N1,N2,N3,N4
Bước 3: Đề xuất câu hỏi (giả thuyết, dự đoán) Nhưng có nhóm 3 có thêm
và phương án tìm tòi.
một bộ phận nên có thắc
- GV yêu cầu HS nêu câu hỏi đề xuất.
mắc có đúng hay không?
- Gọi HS trình bày phần dự đoán của nhóm
mình trước lớp.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm để đưa ra dự
đoán và ghi lại dự đoán vào bảng nhóm.
H: Lần lượt nêu thắc mắc:
-May muỗi cú chõn
khụng?
-Muỗi có đầu không?
-Muỗi cú mỡnh khụng?
-Muỗi cú vũi khụng?
-Muỗi cú cỏnh khụng?
-Tại sao nó bay được?
-T: Các bạn đó cú nhiều thắc mắc rất thỳ vị.
Ai có thể giúp bạn đề ra phương án giải quyết

- HS : nêu phương án giải
quyết:
-Hỏi bố me.
-Trao đổi với cô giáo
-Xem trờn ti vi
-Dũ trờn mạng
-Hỏi người lớn….

T: Các bạn đó nờu nhiều phương án giải
quyết rất hợp lớ. Ai cú thể chọn một phương
án tốt nhất phù hợp với giờ học tại lớp này:
- Rất hay ta chọn phương án của bạn A.

-H: Phương án tốt nhất có
con muỗi thật để quan sát .
-

-

Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi
- HS các nhóm quan sát tranh trên màn hình
và sách giáo khoa

H: quan sỏt thảo
luận bàng lời
-H: Đại diện nêu: Con
muỗi có: chân, cánh, bụng,
đầu vũi.

- Đại diện 4 nhóm trình bày kết luận sau khi
quan sát.
- GV nhận xét so sánh phần dự đoán với kết
quả quan sát
T: Cụ giáo đồng ý với kết luận của bạn: A
Bước 5: Kết luận hợp thức hóa kiến.
-3H nhắc lại kết luận bằng
- GV dùng đèn chiếu chỉ vào các bộ phận của lời.


con gà và giới thiệu: Con muỗi có các bộ
phận:Đầu, cánh, bụng, chân, vũi.
* Hoạt động 2: a.Làm việc với SGK.
H: SGK
KNS: Kỉ năng tự bảo vệ xác định cách phũng H: Muỗi sống ở ao , hồ,
trỏnh muỗi thớch hợp.
bụi rậm, nước bẩn, hố sâu
Mục tiờu: Muỗi sống ở đâu, tác hại của muỗi,
cỏch phũng trỏnh muỗi?
- Khị bị muỗi đốt em cảm thấy thế nào?
- Ngứa, khú chịu
-Muỗi đốt có thể gây ra bệnh gỡ?
- H: Bị sốt rột, sốt xuất
huyết,cỏc bệnh truyền
nhiểm.
-Làm thế nào để phũng trỏnh muỗi đốt
- H: Khi ngủ cần phải mắc
màn, Diệt muỗi bằng
thuốc, đập muỗi, vợt bằng
điện. Phát quang bụi rậm,
đổ nước dự trữ lâu ngày
- GV kết luận lại kiến thức.
H: quan sát tự kết luận.
4. Củng cố:
- GV nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.

.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×