Tải bản đầy đủ

19 yeu to hoa hoc trong MTLD

Cactus

xhcactus@yahoo.com

CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC TRONG SẢN XUẤT

YHDP 2008 - 2014


Cactus
1

xhcactus@yahoo.com

Đường xâm nhập của chất độc trong sản xuất vào cơ thể chủ yếu
theo đường:
A. Đường hô hấp;@
B. Đường da;
C. Đường tiêu hoá;
D. Đường niêm mạc;
E. Đường tuần hoàn.


2

Chất độc thuộc nhóm kim loại nặng được đào thải chủ yếu qua
đường:
A. Đường tiêu hoá;
B . Đường hô hấp;
C.Đường thận;
D. Đường da;
E. Đường tiêu hóa và đường thận.@

3

Khi vào cơ thể người chất độc có thể được chuyển hoá thành: (tìm
một ý kiến sai)
A. Các chất không độc;
B. Các chất độc có độc tính mạnh hơn;
C. Các chất có độc tính yếu hơn ban đầu;
D. Các chất trung hoà về mặt độc tính;
E. Các chất hoà tan.@

4

Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự tác hại của chất độc trong sản
xuất:
A. Cấu trúc hoá học của chất độc;@
B. Tính hoà tan của chất độc;
C. Tính bay hơi của chất độc;
D. Nồng độ của chất độc xâm nhập vào cơ thể;

YHDP 2008 - 2014


Cactus

xhcactus@yahoo.com

E. Tình trạng sức khỏe của người tiếp xúc với chất độc.

YHDP 2008 - 2014


Cactus
5

xhcactus@yahoo.com

Căn cứ vào yếu tố nào sau đây để phân biệt giữa nhiễm độc cấp và
mãn tính:
A.Thời gian tiếp xúc với chất độc;
B. Nồng độ của chất độc nhiễm vào cơ thể;
C. Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng;@
D. Yếu tố môi trường và trạng thái của cơ thể khác nhau;
E. Nồng độ của chất độc trong môi trường.

6

Xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán ban đầu khi mới bị nhiễm độc
kim loại nặng trong sản xuất:
A. Định lượng kim loại nặng trong máu và nước tiểu;@
B. Định lượng hoạt tính của các enzym
C. Định lượng kim loại nặng trong dịch sinh học;
D. Định lượng kim loại trong sữa;
E. Định lượng kim loại trong tóc và trong móng tay.

7

Nguyên nhân chủ yếu gây nhiễm độc nghề nghiệp là:
A. Thiếu dụng cụ phòng hộ cá nhân;
B. Không tôn trọng các tiêu chẩn quy tắc vệ sinh an toàn lao
động;@
C. Máy móc thiết bị lạc hậu;
D. Không giám sát nồng độ chất độc trong môi trường sản xuất;
E. Không có hệ thống thông gió, hút hơi khí độc.

8

Mục đích của khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân (tìm một ý kiến
sai):
A. Phát hiện các trưòng hợp nhiễm độc nghề nghiệp;
B. Cung cấp thuốc điều trị và cho hưởng chế độ độc hại;
C. Chuyển công tác những trường hợp mắc bệnh nặng;
D. Giám định khả năng lao động để bố trí công tác thích hợp hơn;

YHDP 2008 - 2014


Cactus

xhcactus@yahoo.com

E. Thay đổi qui trình sản xuất. @

YHDP 2008 - 2014


Cactus
9

xhcactus@yahoo.com

Trọng tâm của nhiệm vụ phòng chống nhiễm độc trong sản xuất:
(tìm một ý kiến sai)
A. Kiện toàn chế độ an toàn sản xuất;
B. Phát hiện hiễm độc cấp tính;
C. Kiểm tra an toàn máy móc;
D. Phát hiện nhiễm độc mãn tính;
E. Kiểm tra dụng cụ bảo hộ lao động. @

1

Loại chất độc nào được đào thải qua đường da:
A. Asen;
B. Thuỷ ngân và crôm; @
C. Đồng;
D. Niken;
E. Fluor.

11

Hệ số Owenton-Mayer dùng để chỉ tính chất nào sau đây: (tìm một ý
kiến sai)
A. Độ hòa tan của chất độc trong cơ thể;
B. Tính chất điện ly của chất độc trong cơ thể;
C. Độ hòa tan của chất độc trong mỡ/ độ hòa tan của chất độc trong
nước;
D. Sự phân bố của chất độc trong cơ thể;
E. Sự phân bố của chất độc trong máu.@

12 Chất độc được đào thải theo đường nào sau đây: (tìm một ý kiến
sai)
A. Đường da;
B. Tiêu hoá;
C. Hô hấp;
D. Tuần hoàn; @

YHDP 2008 - 2014


Cactus

xhcactus@yahoo.com

E. Tiết niệu.

YHDP 2008 - 2014


Cactus

xhcactus@yahoo.com

13 Các yếu tố quyết định tác hại của chất độc với cơ thể: (tìm một ý
kiến sai)
A. Cấu trúc chất độc;
B. Nồng độ và thời gian tác dụng của chất độc;
C. Độ bay hơi chất độc;
D. Độ hoà tan chất độc;
E. Tính chất lý hoá của chất độc. @
1

Nồng độ tối đa cho phép của chất độc được định nghĩa:
A. Là nồng độ thấp nhất mà cơ thể chịu đựng được;
B. Là nồng độ không gây ra nhiễm độc cấp;
C. Là nồng độ không gay ra nhiễm độc cấp tính & khi tiếp xúc trong
một thời gian dài cũng không gây ra nhiễm độc mãn tính; @
D. Là nồng độ không gây ra nhiễm độc mãn tính;
E. Là nồng độ không gây nhiễm độc bná cấp tính.

15 Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân gây ra bệnh nghề nghiệp:
A. Nhiễm độc cấp tính;
B. Nhiễm độc mãn tính; @
C. Nhiễm độc bán cấp tính;
D. Nhiễm độc bán mãn tính;
E. Thường xuyên tiếp xúc với chất độc.
16 Đặc điểm chủ yếu của nhiễm độc cấp tính là:
A. Triệu chứng lâm sàng mạnh; @
B. Chất độc tích tụ trong cơ thể nhiều;
C. Nồng độ chất độc tìm thấy trong cơ thể lớn;
D. Tỷ lệ tử vong cao;
E. Khó khăn trong việc châẩn đoán và điều trị.

YHDP 2008 - 2014


Cactus
1

xhcactus@yahoo.com

Để phát hiện nhiễm độc nghề nghiệp (trường hợp nhiễm độc cấp
tính), cần phải lấy mẫu nghiệm ở bộ phận nào sau đây: (tìm
một ý kiến sai)
A. Lấy bệnh phẩm trên da;
B. Nước tiểu hoặc Phân;
C. Lấy bệnh bệnh ở tóc; @
D. Chất nôn, dịch rửa dạ dày;
E. Lấy mẫu máu.

1

Những biện pháp kỹ thuật để phòng chống nhiễm độc trong sản
xuất là: (tìm một ý kiến sai)
A. Cơ giới hoá quá trình sản xuất;
B. Thay các chất độc bằng chất ít độc hoặc;
C. Thiết kế hệ thống thông hút gió;
D. Tự động hoá quá trình sản xuất;
E. Xây dựng và kiện toàn chế độ an toàn lao động. @

1

Định lượng delta ALA niệu trong nhiễm độc chì thuộc nhóm "các xét
nghiệm đánh giá tổn thương sinh học":
A. Đúng@
B. Sai

2

Trong trường hợp ở môi trường lao động có hai chất độc cùng tồn
tại và chúng có tác động phối hợp lên cùng một cơ quan, thì
nồng độ tối đa cho phép của chúng bằng 50% tổng số nồng độ
của hai chất:
A. Đúng@
B. Sai

21 Theo qui luật về độc tính do Visacscon đưa ra: các hợp chất
hydrocacbon có độc tính giảm tỷ lệ nghịch với số nguyên tử
cacbon có trong phân tử:
A. Đúng@

YHDP 2008 - 2014


Cactus

xhcactus@yahoo.com

B. Sai

YHDP 2008 - 2014


Cactus

xhcactus@yahoo.com

22 Các chất độc khi vào cơ thể sẽ chuyển hoá thành các chất có độc
tính giảm hơn ban đầu:
A. Đúng
B. Sai @
23 Nhiễm độc mãn tính là do chất độc tích luỹ trong cơ thể:
A. Đúng@
B. Sai

2

Hệ số Owenton-Mayer (dùng để đánh giá độ độc của chất độc chất
trong cơ thể) càng nhỏ thì tính độc càng tăng:
A. Đúng
B. Sai @

25 Điền vào ô trống cụm từ đúng nghĩa: trong sản xuất, nhiễm độc qua
đường tiêu hoá là do:..................... (công nhân ăn, uống, hút
thuốc trong khi làm việc)
26 Khả năng xâm nhập của chất độc qua da phụ thuộc vào: (tìm một ý
kiến sai)
A. Tình trạng cơ thể; @
B. Độ ẩm của da;
C. Sắc tố của da;
D. Thời tiết;
E. Vị trí da trên bộ phận của cơ thể.
2

Điền vào ô trống cụm từ đúng nghĩa: nhiễm độc qua niêm mạc càng
nguy hiểm vì........................(ở niêm mạc có các mao mạch dày
đặc như niêm mạc mắt)

2

Loại chất độc nào sau đây xâm nhập vào cơ thể qua đường da: (tìm
ý kiến sai)

YHDP 2008 - 2014


Cactus

xhcactus@yahoo.com

A. Xăng;
B. Thuốc trừ sâu gốc photpho hữu cơ;
C. Thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ;
D. Các dung môi có chứa clo;
E. Acetat chì. @
2

Điền vào 3 ô trống 3 cụm từ đúng nghĩa. Ba nhóm xét nghiệm chính
sử dụng trong đánh giá nhiễm độc mãn tính:
1...............................(các xét nghiệm đánh giá mức độ tiếp xúc)
2...............................(các xét nghiệm đánh giá tổn thương sinh học)
3................................(các xét nghiệm đánh giá đánh giá rối loạn chức
phận).

3

Điền vào ô trống cụm từ đúng nghĩa: các công nhân làm việc nơi có
khí độc bắt buộc phải mang dụng cụ bảo vệ cá nhân
như:....................................(mặt nạ, găng, ủng, áo quần chống
thấm)

YHDP 2008 - 2014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×