Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản trị thời gian và tiến độ dự án Công trình: “Tòa nhà văn phòng và dịch vụ Tecos Building” do công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ Công nghệ Tài nguyên môi trường làm Chủ đầu Tư

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA SAU ĐẠI HỌC
--------------------------

BÀI THẢO LUẬN NHÓM
HỌC PHẦN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Hoàn thiện công tác quản trị thời gian và tiến độ dự án Công trình: “Tòa nhà văn
phòng và dịch vụ Tecos Building” do công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ Công nghệ
Tài nguyên môi trường làm Chủ đầu Tư

Giảng viên hướng dẫn

Nhóm thực hiện: Xinh đẹp

PGSTS.TRẦN HUYỀN TRANG

Lớp học phần QTDA1018

Hà Nội - 2019



Mục lục
MỞ ĐẦU..................................................................................................................1
PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT................................................................3
1.1. Cách thức thiết kế bảng hỏi điều tra...........................................................3
1.2. Đối tượng điều tra.........................................................................................5
1.3. Cách thức thu thập và xử lý dữ liệu điều tra..............................................5
PHẦN II: KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐIỀU TRA.....................................................7
2.1. Phiếu khảo sát...............................................................................................7
2.2. Phân tích kết quả..........................................................................................8
2.2.1. Bảng kết quả...............................................................................................8
2.2.2. Biểu diễn bằng biểu đồ...............................................................................9
2.2.3. Nhận xét......................................................................................................9
PHẦN 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN XÂY DỰNG....................11
KẾT LUẬN............................................................................................................15


1

MỞ ĐẦU
TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Công trình: Tòa nhà văn phòng và dịch vụ Tecos Building
Địa điểm xây dựng: 106 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ công nghệ tài nguyên môi trường
Đơn vị Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương
Phạm vi ranh giới:
 Phía Nam giáp phố Chùa Láng.
 Phía Tây giáp ngõ khu dân cư.
 Phía Bắc giáp Cục đo đạc bản đồ.
 Phía Đông giáp chợ Láng Thượng.
Thời gian thi công dự án dự kiến từ 1/1/2019- 1/7/2020 (18 tháng).
Bảng tổng hợp thông số dự án
STT

NỘI DUNG

DIỆN TÍCH (m2)

1

Tổng Diện tích khu đất

1490 m2

Diện tích làm đường đi chung
Diện tích khu đất xây dựng công trình

3,4 m2
1486,6 m2

2

Diện tích xây dựng công trình

1185 m2

3

Mật độ xây dựng

79,7%

4

Hệ số sử dụng đất (lần)

5,0

5

Tổng số tầng nổi ( không bao gồm tum thang)

08 tầng

6

Số tầng hầm
03 tầng
Tổng diện tích xây dựng ( không bao gồm 03 tầng
8939,5 m2
hầm)
Tổng diện tích sàn xây dựng 03 tầng hầm
3920.4 m2

7
8


2

Trong môn học đề tài này được thực hiện với mục tiêu giúp chúng ta tìm hiểu rõ
hơn về công tác quản trị thời gian tiến độ của một dự án đầu tư. Đối với doanh nghiệp
việc thực hiện bài đề tài này sẽ giúp công ty tìm ra được đối tượng, công việc nào sẽ
chiếm khoảng thời gian dài, quan trọng trong dự án để quản lý tổng tiến độ thi công và
có thể đưa ra các biện pháp hợp lý nhất khi muốn điều chỉnh tổng thời gian thi công dự
án.


3

PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
1.1. Cách thức thiết kế bảng hỏi điều tra
Bước 1: Xác định cụ thể dữ liệu cần thu thập và đối tượng khảo sát căn cứ vào
mục tiêu nghiên cứu.
Trong bước đầu tiên này, người thực hiện khảo sát cần xác định rõ mục tiêu
nghiên cứu qua đó xác định đầy đủ dữ liệu cần thu thập và đối tượng khảo sát.
Trong bài báo cáo này, mục tiêu nghiên cứu: quản trị thời gian và tiến độ của dự án
Công trình “Tòa nhà văn phòng và dịch vụ Tecos Building”. Với mục tiêu này thì
dữ liệu cần thu thập: các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian và tiến độ của dự án, mức
độ quan trọng của các yếu tố này tác động đến dự án như thế nào.
Đối tượng khảo sát sẽ các kỹ sư, người tham gia trực tiếp vào quá trình thực
hiện dự án.
Bước 2: Xác định phương pháp phỏng vấn.
Có ba phương pháp phỏng vấn chính: phỏng vấn trực diện, phỏng vấn qua điện
thoại, và phỏng vấn bằng cách gửi thư/email/câu hỏi điện tử. Đối với mỗi phương pháp
khác nhau người thực hiện khảo sát điều tra sẽ xây dựng cấu trúc bảng hỏi khác nhau.
Chẳng hạn, trong phương pháp phỏng vấn trực diện, đối tượng khảo sát nghe
câu hỏi và tương tác trực tiếp với người phỏng vấn, do đó người phỏng vấn có thể
sử dụng những câu hỏi dài và phức tạp, đồng thời có thể giải thích nội dung cụ thể
của từng câu hỏi để tránh trường hợp đối tượng khảo sát hiểu sai ý câu hỏi. Trong
phương pháp phỏng vấn qua điện thoại cũng có sự tương tác giữa người phỏng vấn
và đối tượng khảo sát, tuy nhiên đối tượng khảo sát không tiếp xúc trực tiếp với
người phỏng vấn nên câu hỏi được sử dụng trong trường hợp này thường ngắn và
đơn giản hơn phương pháp phỏng vấn trực diện. Trong phương pháp phỏng vấn


4

bằng cách gửi thư/email/câu hỏi điện tử hoàn toàn không có sự tương tác giữa
người phỏng vấn và đối tượng khảo sát, vì vậy câu hỏi được sử dụng cho phương
pháp này thường đơn giản, cụ thể và rõ ràng hơn hai phương pháp trước. Trong bài
báo cáo này, chúng tôi lựa chọn phương pháp phỏng vấn bẳng thư điện tử.
Bước 3: Xác định nội dung câu hỏi.
Nội dung câu hỏi : Yêu cầu đối tượng tham gia khảo sát đánh giá mức độ ảnh
hưởng của các yếu tố đến thời gian và tiến độ của dự án (theo thang điểm từ 1 – 10).
Trong đó, chúng tôi sẽ đưa ra khoảng 8 - 10 yếu tố để đối tượng khảo sát đánh giá
và lựa chọn theo thang điểm.
Thông qua kết quả khảo sát, chúng tôi sẽ đánh giá được yếu tố nào ảnh
hưởng nhiều nhất đến thời gian và tiến độ của dự án.
Bước 4: Xác định hình thức câu trả lời.
Chúng tôi lựa chọn dạng câu hỏi: Câu hỏi đóng . Tức là chúng tôi sẽ đưa ra
các đáp án có sẵn để đối tượng khảo sát có thể đánh giá một cách dễ dàng theo quan
điểm của bản thân và cũng thuận lợi cho chúng tối trong việc tổng hợp đánh giá kết
quả khảo sát.
Bước 5: Xác định cách sử dụng từ ngữ.
Cách sử dụng từ ngữ trong bảng khảo sát đóng vai hết sức quan trọng trong
việc thiết kế bảng khảo sát vì nó ảnh hưởng lớn đến câu trả lời của đối tượng khảo
sát. Chính vì vậy, bảng hỏi điều tra cần được diễn đạt rõ ràng, sử dụng từ ngữ đơn
giản, thông dụng.
Bước 6: Xác định trình tự và hình thức bảng câu hỏi.


5

Mở đầu bảng khảo sát chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về dự án đang triển
khai cũng như mục đích của bài khảo sát. Tiếp đó sẽ là phần thông tin của đối tượng
khảo sát và cuối cùng là câu hỏi. Chúng tôi sẽ đưa ra 8-10 yếu tố để đối tương khảo
sát đánh giá mức độ quan trọng của từng yếu tố theo thang điểm từ 1 – 10.
Hình thức bảng câu hỏi đặc biệt quan trọng: Do chọn phương pháp bằng
cách gửi thư điện tử nên bảng câu hỏi được chia thành các phần khác nhau với
hướng dẫn cụ thể ở từng phần, đánh số thứ tự rõ ràng, dùng chữ in đậm, in nghiên,
màu khác nhau, … để phân biệt giữa hướng dẫn, câu hỏi và câu trả lời.
Bước 7: Phỏng vấn thử và hoàn thiện bảng câu hỏi.
Bảng câu hỏi sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ thử nghiệm để loại bỏ những
sai sót (lỗi chính tả, những câu hỏi/thuật ngữ/hướng dẫn khó hiểu, cách dùng từ
chưa chính xác…). Sau khi chỉnh sửa những nội dung cần thiết, bảng khảo sát được
dùng để phỏng vấn thử lần thứ hai (sử dụng đối tượng khảo sát khác với lần một) để
hoàn thiện lần cuối.
1.2. Đối tượng điều tra
Các CBCNV tham gia thực hiện dự án Công trình “Tòa nhà văn phòng và
dịch vụ Tecos Building” với số lượng tối thiếu: 30 người để đảm bảo kết quả điều
tra khách quan và trung thực.
1.3. Cách thức thu thập và xử lý dữ liệu điều tra
- Phương pháp thu thập dữ liệu: sử dụng phương pháp phỏng vấn bằng thư điện tử.
Khi thực hiện khảo sát, người thực hiện khảo sát sẽ gửi bảng câu hỏi điều tra
sau khi đã được xây dựng đến nhóm người thuộc đối tượng điều tra là các CBCNV
trực tiếp tham gia vào dự án bằng hình thức gửi thư điện tử.


6

- Xử lý dữ liệu điều tra: Sau khi đối tượng điều tra trả lời xong phiếu khảo sát
và gửi lại. Người thực hiện khảo sát sẽ tổng hợp kết quả của các phiếu khảo sát và
lập lên bảng đánh giá kết quả khảo sát.
Thông qua kết quả khảo sát thể hiện dưới hình thức mức độ ảnh hưởng của
các nhân tố đến thời gian và tiến độ dự án được đánh giá bằng tổng số điểm mà yếu
tố đó nhận được từ các phiếu khảo sát. Thông qua đó , có những kiến nghị và đề
xuất hữu ích hơn cho dự án.


7

PHẦN II: KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐIỀU TRA
2.1. Phiếu khảo sát
Thân chào các Anh/Chị!
Chúng tôi đang thực hiện cuộc khảo sát để thực hiện thu thập thông tin
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thời gian tiến độ của dự án đầu tư và xây dựng
công trình Tòa nhà văn phòng và dịch vụ Tecos Building.
Địa điểm xây dựng: 106 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống
Đa, TP Hà Nội.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ công nghệ tài nguyên môi
trường
Đơn vị Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần kiến trúc Lập Phương.
Kính mong Anh/Chị dành thời gian để trả lời những câu hỏi sau đây, những
câu trả lời của anh chị sẽ đem lại nhiều ý nghĩa lớn cho nghiên cứu này. Chúng tôi
xin hứa mọi thông tin mà quý vị cung cấp hoàn toàn chỉ phục vụ cho mục đích
nghiên cứu.
Xin chân thành cảm ơn.
A. Thông tin người trả lời:
1. Họ và tên:…………………………………………..
2. Giới tính: ………………
B. Câu hỏi:

3. Độ tuổi:…………


8

“Anh/chị đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới
đây đến thời gian và tiến độ của một dự án xây dựng công trình trên?”
Anh chị vui lòng điền mức độ ảnh hưởng từ 1 – 10 (1: thấp nhất; 10: cao nhất).

STT

Yếu tố

1

Chuẩn bị, lập kế hoạch thực hiện dự án đầu tư

2

Năng lực tài chính của chủ đầu tư

3

Sự phối hợp giữa các bên trong quá trình thi công

4

Năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế

5

Năng lực của đơn vị tư vấn giám sát

6

Năng lực của nhà thầu thi công

7

Công tác giải phóng mặt bằng thi công

8

Điều kiện thời tiết, thiên tai

Mức độ
(1-10 điểm)

2.2. Phân tích kết quả
Nhóm nghiên cứu phát ra tổng cộng 50 phiếu khảo sát và nhận lại được 46
phiếu hợp lệ.
Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến thời gian và tiến độ dự án được đánh
giá bằng tổng số điểm mà yếu tố đó nhận được từ 46 phiếu khảo sát. Tổng điểm tối
đa của 1 yếu tố là 10 điểm x 46 phiếu = 460 điểm.
2.2.1. Bảng kết quả
STT

Tên yếu tố

Tổng điểm

1

Chuẩn bị, lập kế hoạch thực hiện dự án đầu tư

257

2

Năng lực tài chính của chủ đầu tư

98

3

Sự phối hợp giữa các bên trong quá trình thi công

367


9

4

Năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế

306

5

Năng lực của đơn vị tư vấn giám sát

225

6

Năng lực của nhà thầu thi công

427

7

Công tác giải phóng mặt bằng thi công

398

8

Điều kiện thời tiết, thiên tai

220

2.2.2. Biểu diễn bằng biểu đồ:

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tiến độ
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

u
Ch

ẩn

bị


,l

p

kế

ạc
ho

h


th

c

h



Sự

n
iệ

ng

dự

lự

c

h
ối
ph

án

i


ợp

u
đầ

ch

gi

í



nh

ữa

c

củ

ác

a

ch

n




u
đầ

ng
tro




qu

ng

á

nh
trì

lự

c

th

a
củ

g
ôn
ic

đ

ơn




vị

ng

lự

c

n
vấ

c

ủa

t

kế
ết
hi

đơ

n


vị
n


g

n
vấ

l

ực

gi

ám

củ

a

ng


t


nh

à

c


ầu
th

gi



th

g
ôn
ic

ng

p
i

g
ằn
b
ặt
m
Đi

ều

th

ki

g
ôn
ic

ện


th

i

t
t,
tế

hi

ên

i
ta

2.2.3. Nhận xét:
Nhìn vào biểu đồ ta thấy rằng yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất tới thời gian
tiến độ dự án năng lực của nhà thầu thi công với 427 điểm.
Các yếu tố có ảnh hưởng lớn với số điểm cao lần lượt là, Sự phối hợp giữa
các bên trong quá trình thi công, Năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế, Công tác giải
phóng mặt bằng thi công. (>300 điểm).


10

Các yếu tố có mức độ ảnh hưởng trung bình tới thời gian của dự án gồm có:
Chuẩn bị, lập kế hoạch thực hiện dự án đầu tư, Năng lực của đơn vị tư vấn giám sát,
Điều kiện thời tiết, thiên tai (100 – 300 điểm).
Yếu tố ít ảnh hưởng nhất tới tiến độ dự án là năng lực tài chính của chủ đầu
tư với 98 điểm.


11

PHẦN 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN XÂY DỰNG
Đa phần chất lượng dự án xây dựng ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tiến độ dự
án không được đảm bảo. Chính vì vậy, để có thể đảm bảo chất lượng công trình,
người quản lý cần phải có được những phương pháp quản lý tiến độ dự án xây dựng
hiệu quả. Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ này, người quản lý tiến độ dự án xây
dựng cần phải lưu ý những yêu cầu sau:


12

Lập kế hoạch tiến độ dự án xây dựng trong từng giai đoạn cụ thể
Để có được phương hướng thực hiện dự án hiệu quả, việc đầu tiên mà người
quản lý dự án cần phải làm là lập kế hoạch tiến độ dự án xây dựng trong từng giai
đoạn cụ thể. Kế hoạch tiến độ dự án bao gồm các giai đoạn: xác định các công việc,
sắp xếp thứ tự các công việc cần làm, ước lượng thời gian thực hiện mỗi công việc
và xây dựng kế hoạch tiến độ dự án.
Trong quá trình lập kế hoạch tiến độ dự án, người quản lý cần phải xem xét
cụ thể, kĩ lưỡng đặc điểm của từng công việc, số lượng nhân công và khả năng hoàn
thành của công việc đó trong một khoảng thời gian phù hợp nhất. Điều đó đòi hỏi
người quản lý tiến độ dự án phải hiểu rõ được một cách tổng quát nhất, sâu sát nhất
tình hình thực tế của dự án cần thực hiện.
Việc lập kế hoạch dự án xây dựng tạo cho người quản lý có cái nhìn khoa
học nhất, để trong quá trình thực hiện và quản lý tiến độ dự án xây dựng được thực
hiện hiệu quả hơn, rõ ràng hơn.
Phân công công việc cụ thể cho từng đội, nhóm công nhân
Sau khi đã có kế hoạch chi tiết của cả dự án và từng giai đoạn của dự án,
người quản lý cần phải có sự phân công công việc cụ thể cho từng đội, nhóm.
Người quản lý không thể nói chung chung mà cần cụ thể hóa công việc, càng cụ thể
càng tốt. Để có thể thực hiện công việc này một cách hiệu quả, người quản lý cần
nắm rõ năng lực, thế mạnh của từng nhóm công nhân.
Với mỗi nhóm được giao nhiệm vụ, người quản lý cần cử ra một người đứng
đầu đội, nhóm đó để quán xuyến công việc, báo cáo kết quả lao động hàng ngày,
hàng tuần, hàng tháng,… Việc trao quyền cho một người dưới quyền sẽ giúp cho
quá trình quản lý được chi tiết hơn, mỗi nhóm công nhân sẽ có động lực và trách
nhiệm làm việc hơn.


13

Theo dõi thời gian, hiệu quả làm việc của công trình xây dựng
Để có thể đảm bảo tốt nhất tiến độ dự án xây dựng, người quản lý cần phải
có sự giám sát hiệu quả quá trình hoạt động của dự án đó. Để có thể làm được điều
này, người quản lý cần phải được báo cáo cụ thể thời gian và mức độ tiến triển công
việc trong một đơn vị thời gian nhất định. Báo cáo phải xác định rõ được số lượng
công nhân đến làm việc, số lượng công nhân nghỉ, có khó khăn gì trong việc thi
công công trình xây dựng, hiệu quả như thế nào, thái độ làm việc của từng nhân
công như thế nào. Việc này đòi hỏi phải chi tiết và hơi phức tạp, tuy nhiên đó là
cách để người đứng đầu có thể quản lý được tiến độ dự án xây dựng của mình, đề ra
những giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động.
Linh hoạt xử lý những vấn đề nảy sinh
Trong quá trình thực hiện dự án xây dựng không thể tránh khỏi những vấn đề
bất cập có thể nảy sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án xây dựng. Chính vì vậy,
người quản lý cần phải chuẩn bị tinh thần để giải quyết một cách hợp lý nhất. Đó có
thể là sự tăng giá vật liệu, số lượng nhân công giảm, tình hình thời tiết chuyển biến
thất thường, công cụ, thiết bị hư hỏng,… Những vấn đề này phải nằm trong dự trù
của người quản lý để công việc không bị ảnh hưởng quá lớn, tiến độ công trình xây
dựng vẫn được đảm bảo thực hiện.
Sử dụng công cụ trợ giúp quản lý hiệu quả
Đối với một dự án xây dựng lớn, công việc của người quản lý tiến độ dự án
trở nên nặng nề hơn. Vì vậy, việc sử dụng những công cụ trợ giúp quản lý là điều vô
cùng cần thiết. Phần mềm quản lý xây dựng Faceworks là giải pháp hữu hiệu cho
bạn. Với việc sử dụng phần mềm quản lý dự án xây dựng, bạn có thể thực hiện
những nhiệm vụ trên một cách khoa học, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Bạn có thể
theo dõi tiến độ dự án xây dựng qua biểu đồ, có chế độ thông báo nhắc nhở trong


14

quá trình làm việc, đánh giá cụ thể hiệu quả làm việc của các nhóm, bộ phận nhân
công,…
Một số tính năng của phần mềm:


Người quản lý dự án có thể kiểm soát quá trình làm việc của mình một cách
chặt chẽ về thời gian làm việc, chất lượng làm việc và hiệu quả công việc. Từ
đó có thể có được những định hướng cụ thể trong quá trình phân công, chế
độ thưởng phạt phù hợp đối với mỗi nhân công.



Giúp người quản lý có thể lưu trữ dữ liệu, kết quả công việc trong mỗi giai
đoạn. Từ đó, quản lý dự án có thể đánh giá được chất lượng và tiến độ của
công trình xây dựng thông qua biểu đồ.



Giúp cho người quản lý công trình có thể kiểm soát được những hồ sơ, báo
cáo từ các bộ phận một cách khoa học.



Đặc biệt, với phần mềm quản lý dự án công trình xây dựng, người quản lý
có thể chú thích, đánh giá chất lượng và hiệu quả công việc sau mỗi giai
đoạn hoạt động. Từ đó có thể đưa ra những định hướng cụ thể cho những giai
đoạn tiếp theo.



Nhận biết được những thay đổi, những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất
lượng công trình xây dựng, qua đó có thể đưa ra những phương hướng, điều
chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.


15

KẾT LUẬN
Trên cơ sở tham khảo những ý kiến của những người tham gia khảo sát và ý kiến của
thành viên trong nhóm. Kết quả thống kê cho thấy các yếu tố ảnh hưởng và biến động đến
thời gian dự án là năng lực của nhà thầu, điều kiện thời tiết, thủ tục xin cấp phép, năng lực
đội ngũ, kỹ thuật đồng thời khẳng định mối liên hệ của nhóm yếu tố này lên biến động thời
gian hoàn thành dự án xây dựng. Trong đó, yếu tố năng lực của nhà thầu dự án tác động
mạnh nhất và mất nhiều thời gian nhất đối với dự án đầu tư xây dựng.
Ngoài ra việc thay đổi chính sách ở VN gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.
Các điều luật, văn bản hướng dẫn không rõ ràng, dứt khoát đã gây trì trệ dự án. Vì vậy, cũng
cần phải theo dõi và cân nhắc với những thay đổi từ chính sách nhằm điều chỉnh những hoạt
động của dự án cũng như chuẩn bị kịp thời để đối phó.
Nhóm cũng nhận thấy rằng cần nắm bắt được xu hướng hoặc có khả năng dự đoán
trước những chuyển biến của rủi ro để có cách ứng phó kịp thời tránh ảnh hưởng hoặc quản
trị rủi ro cho thật tốt . Ví dụ: mua bảo hiểm rủi ro cho công trình, rủi ro của nhân tố bên ngoài
tác động từ nhà thầu…
Những yếu tố kỹ thuật bên trong dự án là những yếu tố mà nhà quản lý nên có khả năng
nắm bắt, điều khiển theo chiều hướng tốt ngay từ ban đầu. Nếu không thì các yếu tố đó có
thể gây nhiều tác động làm ngưng trệ việc hoàn thành dự án. Để lập được một kế hoạch tiến
độ tốt, để đảm bảo ít thay đổi thiết kế, đảm bảo chất lượng và kỹ thuật thực hiện, đảm bảo ít
sự cố xảy ra và an toàn trong thi công, thì cần có sự chuẩn bị thật tốt bằng cách lựa chọn
những đối tượng tham gia dự án đáp ứng được yêu cầu đề ra.
Nhóm xin được cảm ơn các bạn và Cô giáo đã tận tình hướng dẫn để nhóm có thể hoàn
thành bài thảo luận và tiếp thu những kiến thức cần thiết của môn học. Trong quá trình khảo
sát và làm bài còn rất nhiều thiếu sót do thời gian và kiến thức hạn chế rất mong Cô giáo và
các bạn đóng góp ý kiến để nhóm có thể hoàn thành môn học và cập nhật thêm kiến thức về


16

dự án đầu tư. Trong quá trình học tập trên lớp chúng em nhận thấy chưa được tích cực trong
việc tìm phương pháp nghiên cứu, nhận thức hạn chế và chưa xác định được mục tiêu trong
môn học một cách rõ ràng, rất thụ động tiếp thu kiến thức của giáo viên… Do vậy để làm tốt
hơn trong các môn học chúng em sẽ có gắng đổi mới thực sự để đáp ứng được đòi hỏi và
yêu cầu của các Thầy Cô giáo, đích hướng đến cuối cùng là những gì người học “vỡ ra” hiểu
được bản chất của kiến thức, tự học viên tìm ra chân lý dưới sự gợi mở của Thầy/Cô. Học
viên cố gắng/chủ động khắc phục hạn chế, tăng cường khả năng tự học và tự nghiên cứu…
NHÓM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC BẠN VÀ CÔ GIÁO!



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×