Tải bản đầy đủ

BỘ ĐỀ THI & KIỂM TRA NGỮ VĂN 6-7-8-9

Đề kiểm tra cuối học kỳ I
Năm học 2008 2009
Môn: Văn 9(thời gian làm bài: 90 phút)
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Em hãy sắp xếp lại cho đúng
Tác phẩm Tác giả Thể loại Nhân vật
1. Truyện Kiều
2. Chuyện ngời con gái Nam Xơng
3. Truyện Lục Vân Tiên
4. Chiếc lợc ngà
5. Lặng lẽ Sa Pa
6. Làng
7. Cố Hơng
Nguyễn Đình Chiểu
Nguyễn Thành Long
Nguyễn Quang Sáng
Lỗ Tấn
Kim Lân
Nguyễn Du
Nguyễn Dữ
Truyện ngắn

Truyện nôm
Truyện truyền kỳ
Truyện nôm
Truyện ngắn
Truyện ngắn
Truyện ngắn
Vũ Nơng
Lục Vân Tiên
Ông Sáu-Bé Thu
Anh thanh niên
Tôi Nhuận thổ
Thuý Kiều
Ông Hai
Câu 2: Nhà thơ nào trong các tác giả sau trởng thành trong phong trào thơ mới?
A. Chính Hữu B. Phạm Tiến Duật C. Huy Cận D. Bằng Việt
Câu 3: Hình ảnh Bếp lửa trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt mang ý nghĩa nào?
A. ý nghĩa tả thực B. ý nghĩa biểu tợng C. Cả 2 ý trên
Câu 4: Tình yêu làng sâu sắc của nhân vật ông Hai (trong truyện ngắn Làng của Kim Lân) đ-
ợc thể hiện ở những khía cạnh cụ thể nào?
A. Nỗi nhớ làng da diết
B. Đau đớn tủi hổ khi nghe tin làng mình theo giặc
C. Sung sớng, hả hê khi nghe tin làng theo giặc đợc cải chính
D. Cả 3 ý trên
Câu 5: Bài thơ Đồng chí của Chính Hữu sáng tác trong hoàn cảnh nào?
A.Đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
B. Cuối cuộc kháng chiến chống Pháp
C. Đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ
Câu 6: Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật sáng tác năm nào?
A. 1969 B. 1970 C. 1971 D. 1972
Câu 7: Đoạn trích Kiều ở lầu Ngng Bích tiêu biểu cho phơng diện nào trong bút pháp nghệ
thuật của Nguyễn Du
A.Nghệ thuật tả cảnh B. Nghệ thuật miêu tả ngoại hình C.Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình
Câu 8: Từ Khoá xuân trong câu thơ Trớc lầu Ngng Bích khoá xuân đợc hiểu theo nghĩa
nào?
A. Khoá kín tuổi xuân B. Tớc đoạt tuổi xuân C. Cả hai ý trên đều sai
Câu 9: Đọc kỹ hai câu thơ sau và cho biết trong hai câu thơ đó cảnh đợc cảm nhận qua con mắt
và tâm trạng của ai?
Nao nao dòng nớc uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ suối ghềnh bắc ngang
A. Nguyễn Du B. Thuý Kiều C. Thuý Vân
II. Tự luận(7 điểm)
Câu 1: Đọc kỹ 2 câu thơ sau:
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em trên năm trên lng
( Khúc hát ru những em bé lớn trên lng mẹ Nguyễn Khoa Điềm)
Từ mặt trời trong câu thơ thứ hai đợc sử dụng theo biện pháp tu từ từ vựng nào? Có thể coi đây
là hiện tợng một nghĩa gốc của từ phát triển thành từ nhiều nghĩa đợc không? Vì sao?
Câu 2: Trong giấc mơ, em gặp đợc Anh thanh niên (nhân vật trong truyện Lặng lẽ Sa Pa của
Nguyễn Thành Long). Em hãy kể lại cuộc gặp gỡ âý.
Đáp án và biểu điểm chấm
Môn: Ngữ Văn 9
I. Trắc nghiệm
Câu 1(1 điểm)
Tác phẩm Tác giả Thể loại Nhân vật
Truyện Kiều
Chuyện ngời con gái Nam Xơng
Truyện Lục Vân Tiên
Chiếc lợc ngà
Lặng lẽ Sa Pa
Làng
Cố Hơng
Nguyễn Du
Nguyễn Dữ
Nguyễn Đình Chiều
Nguyễn Quang Sáng
Nguyễn Thành Long
Kim Lân
Lỗ Tấn
Truyện nôm
Truyện truyền kỳ
Truyện nôm
Truyện ngắn
Truyện ngắn
Truyện ngắn
Truyện ngắn
Thuý Kiều
Vũ Nơng
Lục Vân Tiên
Ông Sáu- Bé Thu
Anh thanh niên
Ông Hai
Tôi Nhuận Thổ
Câu 2: C (0,25 điểm) Câu 6: A (0,25 điểm)
Câu 3: C (0,25 điểm) Câu 7: C (0,25 điểm)
Câu 4: D (0,25 điểm) Câu 8: A (0,25 điểm)
Câu 5: A (0,25điểm) Câu 9: B (0,25 điểm)
II. Tự luận
Câu 1 (2 điểm)
- Từ mặt trời trong câu thơ mặt trời của mẹ, em nằm trên lng đợc sử dụng theo biện
pháp tu từ ẩn dụ.
- Không thể coi đây là hiện tợng một nghĩa gốc của từ phát triển thành từ nhiều nghĩa
Vì: Nhà thơ gọi em bé là mặt trời dựa theo mối quan hệ tơng đồng giữa hai đối tợng đợc
cảm nhận theo chủ quan của nhà thơ. Sự chuyển nghĩa của từ mặt trời trong câu thơ chỉ có
tính chất lâm thời, nó không làm cho từ có thêm nghĩa mới
Câu 2: (5 điểm)
Yêu cầu cần đạt:
- Đây là một bài văn thuộc kiểu bài tự sự, học sinh biết vận dụng các kiến thức ở lớp 6,8,9
để viết đợc một văn bản tự sự có sử dụng các yếu tố biểu cảm, yếu tố miêu tả, đối thoại,
độc thoại, nghị luận).
- Nhân vật chính của văn bản tự sự này là: Anh thanh niên
- Ngời kể chuyện ở ngôi thứ nhất xng tôi
- Nội dung: kể về cuộc gặp gỡ với anh thanh niên qua cuộc gặp gỡ ngời đọc cảm nhận đợc
vẻ đẹp của anh thanh niên và ý nghĩa của truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa
Cách cho điểm:
- Điểm giỏi: 5 điểm: Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về nội dung và thể loại, có thể mắc vài
lỗi nhỏ về diễn đạt
- Điểm khá: 3,5 đến 4 điểm: Đáp ứng về yêu cầu thể loại nội dung cha đầy đủ, có thể mắc
vài lỗi nhỏ về diễn đạt.( 5 đến 10 lỗi)
- Điểm 2 đến 3,5 điểm: Bài viết sơ sai về nội dung đảm bảo về thể loại
- Điểm 1: Nội dung sơ sai, cha đảm bảo yêu cầu về phơng pháp
- Điểm 0: Bài bỏ giấy trắng hoặc lạc đề hoàn toàn.
Đề kiểm tra cuối học kỳ I
Năm học 2008 2009
Môn: Văn 8(thời gian làm bài: 90 phút)
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
Chao ôi! Đối với những ngời ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy
họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ
ta thấy họ là những ngời đáng thơng; không bao giờ ta thơng vợ tôi không ác, nhng thị khổ
quá rồi. Một ngời đau chân có lúc nào quên đợc cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì
khác đâu? Khi ngời ta khổ quá ta thì ngời ta chẳng còn nghĩ gì đến ai đợc nữa. Cái bản tính tốt
của ngời ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất.
(Theo Ngữ văn 8 Tập 1)
1. Đoạn văn trên đợc trích trong văn bản nào?
A. Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng
B. Tức nớc vỡ bờ của Ngô Tất Tố
C. Lão Hạc của Nam Cao
2. Đoạn văn trên đợc viết theo phơng thức biểu đạt chính nào?
A. Tự sự B. Biểu cảm C. Thuyết minh
3. Đoạn văn trên nói lên điều gì về con ngời ông giáo?
A. Bênh vực, bao che đối với hành động từ chối giúp đỡ lão Hạc của vợ mình
B. Có một thái độ sống, một cách ứng xử mang tinh thần nhân đạo đối với con ngời
C. Có cái nhìn hẹp hòi đối với con ngời và cuộc sống nói chung.
4. Đoạn văn trên có mấy câu ghép?
A. Hai B. Ba C. Bốn
5. Từ: chao ôi! thuộc loại từ gì?
A. Thán từ B. Trợ từ C. Tình thái từ
6. Những từ: gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi đợc xếp vào trờng từ vựng nào?
A. Tính cách của con ngời
B. Trí tuệ của con ngời
C. Tình cảm của con ngời.
II. Tự luận (7 điểm)
1. Thuyết minh ngắn gọn về tác giả Nam Cao (2 điểm)
2. Nếu là ngời đợc chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong
truyện ngắn cuả Nam Cao, thì em hãy kể lại câu chuyện đó (5 điểm)
Đáp án Biều điểm chấm
Môn: Văn 8
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Mỗi ý đúng đợc 0,5 điểm. Làm đúng 6 câu đợc 3 điểm.
Đáp án: Câu 1 C Câu 3 B Câu 5 A
Câu 2 B Câu 4 B Câu 6 A
II. Tự luận(7điểm)
1) Thuyết minh gắn gọn về tác giả Nam Cao ( 2 điểm)
Bài thuyết minh cần đảm bảo các ý sau:
- Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, sinh năm 1915, mất năm 1951
- Quê: Làng Đại Hoàng, Lí Nhân ( nay là Hoà Hậu, Lí Nhân), Hà Nam.
- ông là một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc nhất của văn học Việt Nam trớc cách
mạng.
- Đề tài chính của ông là nông dân nghèo và trí thức sống mòn mỏi
- Ông đã hy sinh trên đờng đi công tác ở vùng sau lng địch
- Ông đợc nhà nớc truy tặng giải thởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996)
- Tác phẩm chính:
Truyện ngắn: + Chí Phèo (1941)
+ Trăng sáng (1942)
+ Đời thừa (1943)
+ Lão Hạc (1943)
+ Một đám cới (1944)
+ Đối mắt (1948)
Tiểu thuyết: Sống mòn (1944)
Nhật kí ở rừng (1948)
Bút kí: Chuyện biên giới (1951)
2 Kiểu bài: Tự sự hợp với miêu tả và biểu cảm. (5 điểm)
- Đối tợng: Lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo
a. Mở bài: Giới thiệu khái quát nội dung câu chuyện bán chó đợc nghe, (0,75 điểm)
b. Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện đợc nghe (3,5 điểm)
- Thời gian không gian chứng kiến câu chuyện
- Giới thiệu tóm tắt hoàn cảnh của Lão Hạc (0,75điểm)
- Nội dung câu chuyện Lão Hạc kể việc bán chó
( chú ý nét mặt, nỗi day dứt, ân hận của lão, việc lão nhờ cậy ông giáo giữ tiền )(2 điểm)
- Thái độ và ý kiến của ông giáo (ân cần, đồng cảm, hiểu nhân cách lão) (0,5 điểm)
- Suy nghĩ của bản thân về câu chuyện và các nhân vật trong cuộc (0,25 điểm)
c. Kết bài: Khái quát lạ i c ả m x ú c k h i đ ợ c c h ứ n g k i ế n c u ộ c t r ò c h u y ệ n.
L i ê n h ệ (0,75 điểm)
đề kiểm tra học kì I
Năm học 2008 - 2009
Môn : Ngữ Văn 7(Thời gian làm bài 90 phút)
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm):
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu
mà em cho là đúng:
Tôi yêu Sài Gòn da diết nh ngời đàn ông vẫn ôm ấp bóng dáng mối tình đầu chứa
nhiều ngang trái. Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào vào buổi chiều lộng gió
nhớ thơng, dới những cây ma nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui
ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại nh thuỷ dinh. Tôi yêu cả đêm khuya tha thớt tiếng ồn.
Tôi yêu phố phờng náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng
của buổi sáng tinh sơng với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đờng còn nhiều
cây xanh che chở.
1) Tác giả đoạn văn trên là ai?
A Vũ Bằng
B Minh Hơng
C Thạch Lam
D Xuân Quỳnh
2) Nội dung đoạn văn trên là?
A- Miêu tả những vẻ đẹp riêng của thành phố Sài Gòn.
B- Bình luận về những nét riêng của Sài Gòn.
C- Bộc lộ trực tiếp tình yêu của tác giả với Sài Gòn.
D- Nêu những nhận xét về thiên nhiên khí hậu của Sài Gòn.
3) Tác giả đã phát hiện những nét riêng nào của thiên nhiên và cuộc sống Sài Gòn?
A- Nhiều hiện tợng thời tiết cùng có trong ngày.
B- Thời tiết có sự thay đổi đột ngột, nhanh chóng.
C- Nhịp điệu sống đa dạng trong những thời khắc khác nhau.
D- Gồm tất cả những ý trên.
4) Trong đoạn văn trên, tác giả đã không sử dụng cụm từ chỉ thời gian nào?
A- Buổi chiều. C Giữa tra
B- Đêm khuya. D Sáng tinh sơng
5) Từ Cây ma đợc dùng với phép tu từ:
A- ẩn dụ. C Nhân hoá
B- Hoán dụ. D So sánh
6)Trong đoạn văn trên tác giả dùng bao nhiêu từ láy?
A- 4 từ. C 6 từ
B - 5 từ. D- 7 từ
Phần II : Tự luận :(7 điểm)
Câu 1 (1 điểm) : Ghi lại 5 bài ca dao mở đầu bằng cụm từ Thân em.
Câu2(6 điểm) : Cảm nghĩ của em về bài thơ Cảnh khuyaHồ Chí Minh (Ngữ văn7Tập I)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×