Tải bản đầy đủ

Đề ôn tập hè dành cho HSG lớp 5 - Đề 1: Chuyển động đều

Đề kiểm tra - Môn: Toán (Đề 1)
Thời gian: 90 phút
Họ và tên học sinh: …………………………………………............................................................
Phần 1: Học sinh chỉ viết đáp số vào cột bên phải. Điểm mỗi bài là 1,5 điểm.
Bài 1: Quãng đường AB dài 120 km. Một ôtô đi quãng đường đó mất 2 giờ 30
phút. Một xe máy đi với vận tốc bằng 3/4 vận tốc của ôtô thì đi 2/5 quãng đường
AB mất bao nhiêu thời gian?
Bài 2: Một ô tô đi từ A đến B hết 4 giờ, một ô tô khác đi từ B về A hết 5 giờ.
Biết vận tốc xe thứ hai kém vận tốc xe thứ nhất 12 km/h.
a)Tính vận tốc mỗi xe.
b) Nếu hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai bến A và B đi lại gặp nhau thì sau
bao lâu sẽ gặp nhau?
Bài 3: Lúc 7 giờ 30 phút một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Đến
8giờ 15phút một ô tô cũng đi từ A đến B đuổi theo xe máy với vận tốc 60km/h.
Hỏi sau bao lâu thì ôtô đuổi kịp xe máy. ?
Bài 4: Hai bến sông A và B cách nhau 36 km. Cùng một lúc canô thứ nhất đi
xuôi dòng từ A đến B và canô thứ hai ngược dòng từ B đến A . Hỏi sau bao lâu
thì hai canô gặp nhau, biết rằng vận tốc của hai ca nô khi nước yên lặng đều
bằng 24 km/h.
Bài 5: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Sau đó đi từ B về A với
vận tốc 45 km/giờ. Tính quãng đường AB biết thời gian đi từ B về A ít hơn thời

gian đi từ A đến B là 40 phút.
Bài 6: Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 5 giờ và ngược dòng từ B về A hết 6
giờ. Tính khoảng cách AB biết vận tốc dòng nước là 3 km/giờ.
Bài 7: Một ô tô dự định đi từ C đến D trong 3 giờ. Do thời tiết xấu nên vận tốc
của ô tô giảm 14 km/giờ và vì vậy đến D muộn 1 giờ so với thời gian dự định.
Tính quãng đường CD.
Bài 8: Đồng hồ đang chỉ 9 giờ, hỏi ít nhất bao lâu nữa kim giờ và kim phút lại
trùng nhau?
Bài 9: Một người đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Khi từ B về A, người đó
tăng vận tốc lên 15 km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 24 phút. Tính
chiều dài quãng đường AB?
Bài 10: Bây giờ là 7 giờ 15 phút, hỏi ít nhất bao lâu nữa kim giờ và kim phút
thẳng hàng với nhau?
Phần 2: Bài tập học sinh phải trình bày lời giải (mỗi bài 2,5 điểm)
Bài 1: Xe máy đi từ A đến B mất 3 giờ, Ô tô đi từ B đến A mất 2,5 giờ. Nếu hai xe khởi hành
cùng một lúc từ A và B thì sau 1giờ 15phút hai xe sẽ còn cách nhau 15 km (hai xe chưa gặp
nhau). Tính quãng đường AB.
Bài 2: Một đoàn tàu vượt qua một cây cột điện mất 18 giây; vượt qua cây cầu dài 300m mất 42
giây; vượt qua người đi xe đạp cùng chiều mất 30 giây.
a) Tính vận tốc và chiều dài đoàn tàu?
b) Tính vận tốc người đi xe đạp?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×