Tải bản đầy đủ

Gấp một số lên nhiều lần ( Toán 3)


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NÚI THÀNH
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Môn Toán: lớp 3
Đề bài : Gấp một số lên nhiều lần

*Học sinh đọc đề :
- Bài toán : Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn
thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng – ti mét ?
* Bài toán cho biết gì ?
* Bài toán hỏi gì?
GV hướng dẫn toán tắt sơ đồ :
Tóm tắt :
? cm
A B
DC
2cm
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là :
2 x 3 = 6 (cm)

Đáp số : 6 cm

I)BÀI MỚI

Tóm tắt :
? cm
A B
DC
2cm
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là :
2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số : 6 cm

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần
Học sinh nêu :

II) Luyện tập
Học sinh đọc đề bài 1
Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao
nhiêu tuổi ?
Hướng dẫn tóm tắt :
? tuổi
Em :
Chị :
6 tuổi
Bài giải
Nam nay tuổi của chị là :
6 x 2 = 12 (tuổi)
Đáp số : 12 tuổi

Học sinh đọc đề toán- tóm tắt bằng sơ đồ và giải :
Bài số 2
Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ
hái được bao nhiêu quả cam ?
Mẹ :
? tuổi
Con :
7 tuổi
Giải
Số quả cam mẹ hái là :
7 x 5 = 35 (quả)
Đáp số : 35 quả

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×