Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức: Giúp học sinh :
- Nội dung, yêu cầu của dạng bài nghị luận về một hiện tượng đời sống
- Cách thức triển khai bài nghị luận về một hiện tượng đời sống
2. Về kĩ năng
- Nhận diện được hiện tượng đời sống được nêu trong một số văn bản nghị luận.
- Huy động kiến thức và những trải nghiệm của bản thân để viết bài nghị luận về một hiện tượng đời sống
3. Về thái độ:
Có ý thức thái độ đúng đắn trước các hiện tượng đời sống.
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
- Đồ dùng dạy học : Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12.
- Phương án tổ chức lớp học : Phát vấn, diễn giảng, gợi mở, thảo luận.
2. Học sinh : Đọc sách giáo khoa, soạn bài theo hướng dẫn sách giáo khoa
C. HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC
1. Ổn định tình hình lớp :
2. Kiểm tra bài cũ : KT vở soạn của học sinh.
3. Giới thiệu bài mới:
Trong cuộc sống của chúng ta biết bao nhiêu câu chuyện vui, cũng không ít câu chuyện buồn có biết
bao người tốt, việc tốt cũng không ít những người còn mải mê với những trò chơi vô bổ, lao vào các tệ nạn
xã hội. Tất cả những điều đó đều làm cho chúng ta phải suy nghĩ, bày tỏ ý kiến quan điểm của mình về vấn

đề đó một cách thuyết phục, chúng ta sẽ tìm hiểu bài học “Nghị luận về một hiện tượng đời sống”
Hoạt động của GV & HS
HĐ 1: Tìm hiểu khái niệm.

Kết quả cần đạt
I. Khái niệm.


GV: Thế nào là hiện tượng đời sống?
HS: Hiện tượng đời sống: là những hiện
tượng đời sống nổi bật, có ý nghĩa hoặc
ảnh hưởng tới phần lớn mọi người trong
xã hội, cụ thể là hiện tượng tích cực
nhưng cũng có thể là hiện tượng tiêu cực
GV: Thế nào là nghị luận về một hiện
tượng đời sống?

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống: là
kiểu bài sử dụng tổng hợp các thao tác lập
luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng,
hiểu sâu và đồng tình với ý kiến của người
viết trước những hiện tượng đời sống có ý
nghĩa xã hội.
II. Cách làm bài nghị luận về hiện tượng
đời sống

HĐ 2: Hướng dẫn học sinh trả lời các
câu hỏi SGK

1. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

GV: Yêu cầu HS đọc và thực hiện những a. Thể loại: NLXH, hiện tượng đời sống
yêu cầu của đề bài “Chia chiếc bánh b. Vấn đề NL: việc sử dụng chiếc bánh thời
của mình cho ai?”
gian
HS đọc SGK và trả lời câu hỏi trên

c. Thao tác NL: CM, PT, BL...
d. PVTL: thực tế đời sống hoặc sách báo
2. Lập dàn ý
a. Mở bài: giới thiệu hiện tượng cần NL
b. Thân bài: tóm tắt việc làm của NHA – dành
hết thời gian của mình cho những người bệnh
ung thư ở giai đoạn cuối
- Phân tích, bình luận về hiện tượng:


+ Việc làm của NHA: biểu hiện lối sống đẹp
của người TN – biết quý trọng thời gian, dựng
tg vào việc có ích, giàu lòng nhân ái, nghĩa cử
cao đẹp
+ Phê phán lối sống lãng phí tg của 1 số TN
HS: sa đà vào trò chơi điện tử, nghiện
karaoke, Internet, la cà quán xá, ít quan tâm
đến bất hạnh của người khác
c. Kết bài: bài học rút ra cho bản thân
2. Yêu cầu của nghị luận về hiện tượng đời
sống
- Người viết phải hiểu vấn đề đúng, sâu, nắm
được bản chất vấn đề -> Tập hợp tư liệu chính
xác, thuyết phục.
-Người viết phải thể hiện rừ quan điểm, thỏi
độ của mình trước hiện tượng nghị luận -> chỉ
ra đúng – sai, lợi - hại, nguyên nhân và cách
khắc phục.
-Người viết giữ lập trường vững vàng trước
mọi hiện tượng
-Diễn đạt trong sáng, có thể sử dụng tu từ,
GV: muốn viết được bài NGLXH về
hiện tượng đời sống cần có những yêu
cầu nào?
HS trả lời GV chốt lại

yếu tố biểu cảm và nêu cảm nghĩ riêng
3. Cách làm bài nghị luận về hiện tượng đời
sống
-

Tìm hiểu đề

-

Lập dàn ý

+ Mở bài: giới thiệu hiện tượng cần bàn luận
+ Thân bài: bàn bạc, phân tích làm rõ hiện


tượng qua các thao tác lập luận
+ Kết bài: nêu phương hướng, suy nghĩ trước
hiện tượng đời sống
4.Ghi nhớ:
III. Luyện tập
- Bài tập 1, phần luyện tập, sgk
- Chọn một hiện tượng đời sống có ý nghĩa
nhất với em và lập dàn ý nghị luận.

GV: yêu cầu HS đọc SGK

4. Củng cố :
- Nhắc lại đơn vị kiến thức cơ bản
- Về nhà tập viết về 1 số hiện tượng đời sống xung quanh
5. Dặn dò: - Học bài cũ: Lập dàn ý đề văn “ Một thoáng tan trường – An toàn giao
thông”
- Soạn bài “Phong cách ngôn ngữ khoa học”
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×