Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 2 toán 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2
MÔN TOÁN 9
Bài 1. Giải hệ phương trình sau:
2 x − 3 y = 1

a.  x − 4 y = −7
3 x + y = 10

b.  x + y = 4

Bài 2: a. Giải phương trình: x 4 + 3x 2 − 4 = 0
b. Giải phương trình: x4 – 8x2 + 16 = 0
Bài 3: a.Tìm các giá trị của m để phương trình 2x2 – (4m + 3)x + 2m2 –1 = 0 có nghiệm ?
b. Với giá trị nào của m thì phương trình: x2 -2(m +1)x + m2 = 0 có hai nghiệm phân
biệt.
Bài 4: Một xe khách và một xe du lịch khởi hành cùng một lúc từ A đến B. Xe du lịch có
vận tốc lớn hơn vận tốc của xe khách là 20 km/h, do đó nó đến B trước xe khách 25 phút.
Tính vận tốc của mỗi xe, biết khoảng cách AB là 100 km.
Bài 5: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi E, D lần lượt là giao điểm của các
tia phân giác trong và ngoài của hai góc B và C. Đường thẳng ED cắt BC tại I, cắt cung nhỏ
BC ở M. Chứng minh:

a. Ba điểm A, E, D thẳng hàng.
b.Tứ giác BECD nội tiếp được trong đường tròn.
c. BI. IC = ID. IE
Bài 6: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD
cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:
a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được
b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của BCˆ F
Bài 7: Cho hàm số y = f (x) = 2x 2 .
a, Tính f(0); f (2) ; f ( −4)
b, Vẽ đồ thị hàm số đã cho.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×