Tải bản đầy đủ

Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
Kiểm tra bài cũ:
Nguyên nhân sinh ra các mùa trên trái đất ?
Hình 23. Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt TrờiGV : NguyÔn ThÞ Vi
GV : NguyÔn ThÞ Vi

Tiết 11 Bài 9
Tiết 11 Bài 9
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên trái đất.
1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên trái đất.

Tiết 11 Bài 9
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.

1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau
trên trái đất.
Hỡnh 24
Hỡnh 24
:
:
V trớ ca trỏi t trờn qu o quanh Mt tri vo cỏc ngy H chớ v ụng chớ.
V trớ ca trỏi t trờn qu o quanh Mt tri vo cỏc ngy H chớ v ụng chớ.
-
2 đường(S T) và trục Trái Đất(B N): không trùng nhau
-
Đường vĩ tuyến : là đường chí tuyến Bắc
-
Đường vĩ tuyến : là đường chí tuyến Nam
23
o
27B
23
o
27N

Thảo luận nhóm
Nhóm 1 + 2: Ngày 22 - 6
Dựa vào hình 24 (SGK). Nhận xét vị trí của Trái Đất trên
quỹ đạo quanh Mặt Trời vào 2 ngày 22 6 vả 22 - 12
Nhóm 3 + 4: Ngày 22 - 12

120

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90

88

86

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×