Tải bản đầy đủ

De va dap an thi HSG mon TV Lop 5

Phòng gD&ĐT Hậu lộc đề thi học sinh giỏi lớp 5
Trờng Tiểu học thị trấn Năm học 2007- 2008
Môn thi : Tiếng Việt ( Thời gian làm bài 90 phút )
Câu1: ( 3 điểm )
Cho các từ sau:
Xóm làng, rực rỡ, chen chúc, nhà, dịu dàng, ngọt, thành phố, ăn, nhảy nhót.
Hãy sắp xếp các từ trên thành các nhóm theo hai cách:
a. Dựa vào cấu tạo (Từ đơn; từ phức: Từ ghép, từ láy ).
b. Dựa vào từ loại (Danh từ , động từ, tính từ ).
Câu 2: ( 3 điểm )
Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a. Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chng, trò chuyện đến sáng.
b. Ngày qua, trong sơng thu ẩm ớt và ma rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép
miệng đã bắt đầu kết trái.
c. Để lập thành tích chào mừng sinh nhật Hồ Chủ Tịch, chúng em thi đua học tốt.
Câu 3: ( 3 điểm )
a. Viết một đoạn văn ngắn (Khoảng 5 - 7 câu) có sử dụng hình ảnh so sánh, nhân
hoá để tả cơn ma đầu mùa.
b. Chỉ rõ hình ảnh so sánh, nhân hóa đã sử dụng.
Câu 4: ( 4 điểm )
Trong bài '' Ma " của nhà thơ Trần Đăng Khoa có viết:

'' Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gơm
Kiến
Hành quân
Đầy đờng...''
Đọc khổ thơ trên, em thấy tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì nổi bật? Nhờ
biện pháp nghệ thuật đó em cảm nhận đợc điều gì?
Câu 5: ( 6 điểm )
Hãy tả lại quang cảnh trờng em vào một buổi sáng đẹp trời.
* Trình bày và chữ viết rõ ràng , sạch sẽ đợc 1 điểm
Phòng giáo dục hậu lộc Hớng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi lớp 5
Trờng tiểu học thị trấn Môn thi : Tiếng Việt
Hớng dẫn chấm Biểu điểm
Câu 1: a. Đúng mỗi từ cho 0,15 điểm.
- Từ đơn: nhà, ngọt, ăn
- Từ phức: Xóm làng, rực rỡ, chen chúc, dịu dàng, thành phố, nhảy nhót.
+ Từ ghép: Xóm làng, thành phố.
+ Từ láy: rực rỡ, chen chúc, dịu dàng, nhảy nhót
b. Xác định đúng các từ loại
- Danh từ: xóm làng, thành phố, nhà.
- Động từ: Chen chúc, nhảy nhót, ăn.
- Tính từ: rực rỡ, dịu dàng, ngọt.
+ Xác định sai một từ loại trừ 0,25 điểm.
Câu 2: Xác định đúng mỗi câu cho 1 điểm
a- Trạng ngữ: Đêm ấy, bên bếp lửa hồng,
- Chủ ngữ: cả nhà
- Vị ngữ: ngồi luộc bánh chng, trò chuyện đến sáng
b- Trạng ngữ: Ngày qua, trong sơng thu ẩm ớt và ma rây mùa
đông,
- Chủ ngữ: Những chùm hoa khép miệng
- Vị ngữ: Đã bắt đầu kết trái
c- Trạng ngữ: Để lập thành tích chào mừng sinh nhật Hồ Chủ
Tịch,
- Chủ

ngữ: chúng em
- Vị ngữ: thi đua học tốt


Câu 3:
a. Viết đoạn văn đủ số câu quy định, đúng nội dung yêu cầu.
b. Chỉ rõ hình ảnh nhân hoá, so sánh đã sử dụng.
* Nếu không chỉ rõ hình ảnh so sánh hoặc nhân hoá đã sử dụng
trừ 0,5 điểm.
Câu 4:
- Lời văn có cảm xúc, trình bày mạch lạc, dùng từ chính xác phù
hợp
với nội dung đoạn thơ.
- Diễn đạt làm rõ đợc 2 nội dung sau:
3 điểm
1,5 điểm
1,5 điểm
3 điểm
1 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
1 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
1 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
3 điểm
2 điểm
1 điểm
4 điểm
1 điểm
3 điểm
1,5 điểm
+ Chỉ ra đợc một nét đặc sắc nổi bật trong nghệ thuật miêu tả của
đoạn thơ là phép nhân hoá, thể hiện rõ ở các từ thờng chỉ đặc điểm
của
ngời.
Ông trời - Mặc áo giáp- ra trận
Mía - múa gơm
Kiến - Hành quân
+ Cảm nhận : Cảnh tợng một đội quân ra trận với khí thế mạnh mẽ,
khẩn trơng, vũ khí đầy mình. Qua đó thấy đợc sự quan sát tinh tế kết
hợp với sự liên tởng mạnh mẽ của nhà thơ đã góp phần diễn tả sinh
động, gần gũi thế giới của thiên nhiên trong cơn ma rào đầu mùa hạ.
Câu 5 :
I. Yêu cầu chung :
1. Viết đúng thể loại văn miêu tả.
2. Bố cục rõ ràng, trình tự miêu tả hợp lý.
3. Diễn đạt trôi chảy, sáng rõ, lối viết văn có hình ảnh, có cảm
xúc, trình bày sạch sẽ, ít sai lỗi chính tả, ngữ pháp.
4. Thể hiện đợc tình yêu thiên nhiên và mái trờng thân yêu.
II. Cách cho điểm:
- Viết bài văn đạt các yêu cầu trên, không phạm quá 4 lỗi dùng
từ, đặt câu và chính tả.

- Bài văn đạt yêu cầu 1 và 2, yêu cầu 4 có thể cha sâu sắc, yêu cầu 3
còn phạm không quá 8 lỗi.
- Có bố cục rõ ràng, biết làm bài văn tả cảnh nhng nghèo ý dùng từ
cha gợi tả, phạm không quá 10 lỗi.
- Học sinh cha nắm chắc phơng pháp làm bài văn miêu tả,
phạm nhiều lỗi.
- Bài làm yếu, phạm quá nhiều lỗi.
*Trình bày và chữ viết toàn bài rõ ràng , sạch sẽ đợc 1 điểm
1,5 điểm
6 điểm
5 - 6 điểm
3,5 - 4,75 điểm
2- 3,25 điểm
1 - 1,75 điểm
Cho dới 1 điểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×