Tải bản đầy đủ

Bài: An toàn khi sử dụng điện (powerpoint)

GV : NGuyễn Thị Thanh Mỹ

Thật
ích lợi,thuận tiện
.
Văn minh

Nhưng nếu sử dụng không an toàn thì
điện có thể gây thiệt hại :
Cháy , nổ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×