Tải bản đầy đủ

Cách sử dụng miếng dán tránh thai an toàn

Cách s ửd ụng mi ếng dán tránh thai an toàn
150418 | Bí quyết hạnh phúc

Miếng tránh thai có tác dụng ngăn ngừa sự rụng trứng ở phụ nữ. Dưới đây là cách s ử d ụng
miếng tránh thai an toàn.


Cách tránh thai sau khi quan hệ hữu hiệu 100% khỏi lo dính bầu6 cách tránh thai sau sinh an toàn, chiều chồng thoải máiĐiểm danh ngay những cách tránh thai phản khoa học


Sử dụng bao cao su hay thuốc tránh thai hàng ngày là nh ững bi ện pháp đã quá ph ổ bi ến và quen thu ộc
với chúng ta. Nh ưng có lẽ việc sử d ụng mi ếng dán tránh thai v ẫn còn xa l ạ đối v ới nhi ều ng ười m ặc dù
biện pháp tránh thai này đã được ra đời cũng đã được m ột khoảng thời gian khá dài. V ậy ph ải ch ăng
điều mà khiến phương pháp này còn ch ưa được nhiều chị em phụ n ữ l ựa chọn là vì ch ưa th ực s ự hi ểu
rõ về cách sử dụng và những chú ý khi sử dụng miếng dán tránh thai. Nhìn nh ận được khó kh ăn đó, hôm
nay Poliva sẽ giúp các bạn có những kiến thức nhất định về phương pháp tránh thai này.


Các
h sử dụng miếng dán tránh thai an toàn

1.

Miếng dán tránh thai là gì?

Miếng dán tránh thai được thiết kế là một miếng dán m ỏng giải phóng ch ậm m ột l ượng hormone t ổng
hợp có tác dụng tương tự như estrogen và progesteron nhằm ngăn cản quá trình r ụng tr ứng do đó tinh
trùng không có cơ hội gặp trứng để thụ thai. Đồng thời miếng dán c ũng làm ch ất nh ầy ở c ổ t ử cung đặc
lại, làm cho tinh trùng khó có cơ hội gặp tr ứng h ơn. Mi ếng dán có kích th ước phân lo ại theo các m ức độ
khác nhau tùy thuộc vào hàm lượng của l ượng hormone ch ứa trong đó nh ưng kích th ước trung bình là
khoảng 4-5cm. Có thể rán được ở nhiều vị trí trên cơ th ể nh ưng ở bụng, m ặt trong cánh tay, l ưng, mông
là những vị trí phổ biến hơn cả. Đặc biệt chú ý là ph ần keo dính c ủa lo ại mi ếng dán này r ất ch ắc và bám
điều này có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả tránh thai. L ưu ý không dán mi ếng dán này t ại các v ị trín
nhạy cảm như bầu ngực, cạnh vung kín, vị trí đang có tổn th ương, bầm tím ho ặc s ưng t ấy, tr ầy x ước.


Miế
ng dán tránh thai giải phóng chậm một lượng hormone nhằm ngăn cản quá trình rụng tr ứng

2.

Cách dùng miếng dán tránh thai đúng cách

Đầu tiên bạn nên quyết định và lựa chọn vị trí để dán miếng dán này. Hãy chắc ch ắn r ằng t ại v ị trí đó b ạn
sẽ không dùng phấn, kem hay bất kỳ một loại gel bôi nào để đảm bảo m ức độ bám dính c ủa mi ếng dán
trong suốt 7 ngày. Thực tế trong một chu kỳ kinh nguyệt bạn c ần dán 3 mi ếng dán tránh thai trong vòng 3
tuần và nghỉ ở tuần cuối của chu kỳ. Lưu ý khi dán cần kiểm tra các b ờ c ủa mi ếng dán đã bám ch ắc vào
bề mặt da chưa? Tiếp đến là các miếng dán sau không nên dán trùng vào v ị trí c ủa mi ếng dán tr ước. Ví
dụ: miếng dán đầu tiên bắt đầu dán tại vai vào ngày đầu tiên của chu k ỳ kinh nguy ệt, thì sau 7 ngày b ạn
thay miếng dán này bằng miếng dán thứ 2 tại vị trí khác không ph ải vai n ữa mà là ở b ụng ch ẳng h ạn r ồi


lại sau đúng 7 ngày bạn lại tiếp tục rán miếng th ứ 3 thay cho mi ếng tr ước t ại m ột v ị trí m ới là cánh tay.
Chú ý với miếng dán thứ 3 này thì ngày bạn cần thay ra là ngày th ứ 21 c ủa chu k ỳ, sau khi bóc mi ếng
dán này ra bạn tạm ngưng dán cho đến ngày đầu của chu k ỳ m ới, quá trình ngh ỉ này t ương t ụ nh ư vi ệc
sử dụng 7 viên giả dược trong các vỉ thuốc tránh thai loại 28 viên thông th ường. Nh ư v ậy là b ạn đã bi ết
cách sử dụng một miếng dán tránh thai đúng cách rồi đó.


Cần
đọc ký hướng dẫn trước khi sử dụng miếng tránh thai

3.

Một số chú ý khi dùng miếng dán tránh thai

Vì một lý do nào đó miếng dán bị bong ra tr ước khi đủ 7 ngày ho ặc b ạn vô tình quên không thay mi ếng
dán khi đã quá 7 ngày thì cách xử lý như sau:
Nếu miếng dán bị bong ra trước khi hết 7 ngày nh ưng b ạn phát hi ện nó m ới b ị bong trong kho ảng 24 gi ờ
đồng hồ thì hiệu quả tránh thai vẫn được đảm bảo, việc bạn cần làm là cố định l ại mi ếng dán tránh thai
để tránh hiện tượng này xảy ra lần nữa nhưng không được phép s ử d ụng b ăng dính ho ặc b ăng g ạc mà
chỉ dùng chính chất keo có sẵn của miếng dán. Trong trường h ợp mi ếng dán này đã h ết kh ả n ăng t ự k ết
dính thì một miếng dán mới cần được thay thế tại đúng vị trí đó để ti ếp t ục chu k ỳ tránh thai.
Nếu miếng dán bị bong và đã kéo dài hơn 1 ngày r ồi hoặc bạn không xác định được th ời đi ểm thì b ạn
nên ngừng ngay chu kì tránh thai này và thay vào đó là s ử d ụng các bi ện pháp tránh thai khác không
dùng hormone. Tiếp tục sử dụng miếng dán tránh thai vào chu k ỳ ti ếp theo để đảm b ảo hi ệu qu ả tránh
thai an toàn.

4.

Ưu điểm, nhược điểm của phương pháp

Ưu điểm: của phương pháp tránh thai này là hi ệu quả tránh thai cao khi s ử d ụng đúng cách ( thành công
99%). Đồng thời hạn chế được việc phải nhớ uống thuốc hàng ngày nh ư các lo ại tránh thai hàng ngày
thông thường.


Miế
ng dán tránh thai có hiệu quả tránh thai cao khi sử dụng đúng cách

Nhược điểm: Dù là bất kỳ phương pháp tránh thai nào cũng có nh ững tác d ụng không mong mu ốn nh ất
định mà với miếng dán tránh thai thì những tác d ụng ph ụ có th ể g ặp ph ải là kích ứng nh ẹ vùng da ti ếp
xúc trực tiếp với miếng dán, người dùng có thể có cảm giác bu ồn nôn, nôn… và hi ếm g ặp ph ải tr ường
hợp tăng khả năng vón cục của máu trong cơ thể. Chính vì v ậy tr ước khi quy ết định l ựa ch ọn bi ện pháp
tránh thai này thì khuyên bạn nên đến thăm khám và kiểm tra tr ực ti ếp t ại các c ơ s ở y t ế và b ệnh viên
chuyên sản phụ khoa để được các bác sỹ hướng dẫn và chỉ định hợp lý nhất.
Poliva luôn hy vọng những kiến thức được cung cấp và trong bài vi ết s ẽ giúp b ạn có thêm s ự l ựa ch ọn
những biện pháp tránh thai hiệu quả và an toàn nhằm m ục đích k ế ho ạch hóa gia đình và nâng cao tính
tiện lợi dễ sử dụng và dần khắc phục được những hạn chế còn tồn tại ở nh ững bi ện pháp tránh thai
trước đó.
Không tác dụng phụ của thuốc, không giảm cảm xúc như khi dùng bao cao su, CLICK NGAY => Bí
quyết tránh thai theo chu kỳ kinh nguyệt để an toàn khi “yêu”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×