Tải bản đầy đủ

Những góc nhìn mới về thủ dâm

Những góc nhìn mới về thủ dâm
85116

| Sinh lý nam

Thủ dâm là vi ệc làm tạo ra khoái c ảm và h ưng ph ấn b ằng các kích thích b ộ ph ận sinh d ục. Hành
vi này hoàn toàn diễn ra theo b ản n ăng.
Trước đây, khi mọi quan niệm xã h ội cho r ằng vi ệc th ủ dâm nên tránh làm vì đó là hành vi x ấu, đáng chê
trách, không chín ch ắn. Tuy nhiên d ưới góc nhìn c ủa các chuyên gia hi ện nay thì th ủ dâm đã được nh ắc
được một cách tích cực hơn do sự thay đổi của lối sống.


Giải đáp từ A đến Z các thắc mắc “kinh đi ển” về th ủ dâm namQuay tay như thế nào là hợp lý? Bạn đã biết quay tay đúng cách ch ưa?
Quay tay nhiều có bị yếu sinh lý không? Quay tay bao nhiêu lần là đủ?

Tự
sướng để thỏa mãn sinh lý không xấu như định kiến trước đây

Động lực xuất hiện thủ dâm là gì?


Thủ dâm xuất hiện khi con người có nhu cầu thỏa mãn tâm sinh lý. Hành vi này th ường xu ất hi ện ở tu ổi
dậy thì, khi nhu cầu thỏa nãn được hình thành và đòi h ỏi được th ỏa mãn. Đi ều này khi ến con ng ười t ự
cho phép mình khám phá bản thân để thỏa mãn, b ổ sung, th ậm chí là thay th ế cho c ả nh ững ho ạt động
chăn gối khi đã trưởng thành.
Theo các nhà khoa học, tỷ lệ “tự sướng một mình” ở đàn ông cao h ơn ph ụ n ữ. H ầu h ết nam gi ới đều đã
từng “tự sướng” nhất là khi đang lớn đang phát triền, dễ nhạy cảm và tác động đến c ảm xúc. Trong khi
đó ở nữ giới những xúc động về tình dục xảy ra muộn hơn. Đàn ông thủ dâm nhiều nhất trong quãng tu ổi
20 còn phụ nữ chỉ thực hiện hành vi này xung quanh tu ổi 40.

Tỷ
lệ thủ dâm ở phụ nữ là ít hơn nam giới

Mặt trái của thủ dâm
Hầu hết mọi thứ hiện hữu trong cuộc đời này đều có hai mặt. Th ủ dâm c ũng v ậy. N ếu th ực hi ện hành vi
“tự sướng” cho bản thân đều đặn sẽ không gây hại cho s ức khỏe. Tuy nhiên n ếu lạm d ụng quá nhi ều s ẽ
gây nghiện, có những tác động tiêu cực đến đời sống và sinh hoạt. Khi bị nghi ện “quay tay”, c ơ th ể s ẽ b ị
mệt mỏi, trầm trọng hơn sẽ có biểu hiện yếu kém về tinh thần, khó ki ểm soát được b ản thân. M ột s ố
người khi tiếp xúc với bạn tình bị mất khoái cảm, khó bị kích thích, yếu sinh lý nam và nữ, chỉ hưng
phấn khi thủ dâm. Một số người khác lại mắc chứng dằn vặt tinh thần khi ến h ọ d ằn v ặt và c ảm th ấy t ội
lỗi. Như vậy thủ dâm nhiều vừa làm hao mòn thân xác vừa làm suy nh ược tinh thần.


Th
ủ dâm quá nhiều sẽ bị nghiện, có tác động tiêu cực đến sức khỏe

Tần suất thủ dâm bao nhiêu là đủ?
Theo khảo sát thì ở các thanh niên mới lớn thường là 3 đến 4 l ần/tu ần. Tuy nhiên t ần su ất th ủ dâm bao
nhiêu là đủ thì không có bất cứ tiêu chuẩn chính xác. Tần suất “quay tay” là do nhu c ầu, kh ả n ăng ham
muốn và việc kiểm soát bản thân mỗi người t ự quyết đinh miễn số lần th ực hi ện th ủ dâm không ảnh


hưởng đến tinh thần, sức khỏe, khả năng làm việc và học tập.
Trên đây là những góc nhìn mới về việc “tự sướng” để th ỏa mãn nhu c ầu sinh lý của con người. Nếu
việc thủ dâm không những có thể giúp làm giảm nhu cầu sinh lý tăng cao (khi chưa có bạn tình để giải
tỏa), mang lại khoái cảm và niềm vui thực sự trong cu ộc s ống mà còn là ti ền đề để có th ể t ập trung h ọc
tập, công tác tốt thì chẳng có lý do gì để phê phán.
Bỏ túi bí kíp thỏa mãn nhu cầu sinh lý nam, CLICK NGAY => Bật mí cách quay tay ra nhiều tinh, lâu
tới 10 phút, sướng phát điên!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×