Tải bản đầy đủ

Cách để chữa lành viêm cổ tử cung

Cách để Ch ữ
a lành viêm c ổt ửcung
Đồn g tác gi ả: Lacy Windham, MD
Trong bài vi ết này:Ch ẩn đo án viêm c ổt ửcungĐi ều tr ị viêm c ổt ửcung lây nhi ễm b ằng thu ốc Đi ều tr ị viêm c ổt ửcung không lây
nhi ễm b ằng ph ẫu thu ật T ựđi ều tr ị tri ệu ch ứ
ng viêm c ổt ửcung

Viêm c ổt ửcung là tình tr ạng viêm ho ặc nhi ễm trùng c ổt ửcung, là ph ần mô dày n ối t ửcung
v ới âm đạo . Nguyên nhân b ệnh b ắt ngu ồn t ừm ột s ốy ếu t ố, bao g ồm các b ệnh lây truy ền qua
đườn g tình d ục, d ị ứn g và b ị kích ứn g hóa h ọc hay kích ứn g v ật lý.[1] Để đi ều tr ị viêm c ổt ửcung
hi ệu qu ảbác s ĩ ph ải tìm ra nguyên nhân nhi ễm trùng và xác định ph ươ
n g pháp đi ều tr ị c ụth ể.
Ph ần

Ch ẩn đo án viêm c ổt ửcung
1.

1


1

Nhận thức về triệu ch ứng viêm cổ t ử cung. Ở m ột s ố ph ụ n ữ viêm c ổ t ử cung không có tri ệu
chứng, bạn có thể không biết mình bị b ệnh cho đến khi bác sĩ phát hiện ra trong đợt khám phụ
khoa thường kỳ. Tuy nhiên đa số sẽ phát hiện ra triệu chứng bệnh, bao gồm:[2]o

Dịch tiết âm đạo bất thường, có mùi, màu xám hay vàng.

o

Chảy máu giữa các chu kỳ kinh nguyệt hay sau khi giao hợp.

o

Cảm giác nặng ở bụng dưới, đặc biệt khi quan hệ tình dục.

o

Cảm giác nóng hay ngứa khi đi tiểu.


2
Để bác sĩ khám vùng chậu. Tri ệu ch ứng viêm c ổ t ử cung d ễ nh ầm l ẫn v ới tri ệu ch ứng c ủa các
b ệnh khác, vì v ậy không nên c ố g ắng t ự ch ẩn đoán b ệnh. Nh ờ bác sĩ ho ặc bác sĩ ph ụ khoa t ư
vấn nếu bạn nghi ngờ bị viêm cổ tử cung. Nếu nghi ng ờ họ sẽ ti ến hành thăm khám vùng chậu
b ằng sách s ử dụng m ỏ vịt để xem xét c ổ t ử cung.[3]
Sau khi khám nếu phát hiện viêm cổ tử cung bác sĩ sẽ yêu cầu th ực hiện các xét

o

nghi ệm phù h ợp để xác nhận ch ắc ch ắn và tìm ra nguyên nhân b ệnh. H ọ có th ể yêu c ầu làm
các xét nghiệm như cấy dịch cổ tử cung, cấy tế bào cổ tử cung, xét nghiệm máu, và n ếu bạn
đang có đời sống tình dục thì xét nghi ệm b ệnh nhi ễm trùng qua đường tình d ục nh ư b ệnh l ậuvà chlamydia.3
Xác định nguyên nhân viêm cổ t ử cung. Với những xét nghiệm chính xác bác sĩ sẽ tìm ra
được nguyên nhân viêm c ổ t ử cung. Có hai lo ại viêm c ổ t ử cung: lây nhi ễm (còn g ọi là “c ấp
tính”) và không lây nhi ễm (còn g ọi là “mãn tính”). Viêm c ổ t ử cung lây nhi ễm và không lây
nhi ễm có nguyên nhân khác nhau và vì vậy ph ải có ph ương pháp đi ều trị khác nhau.[4]
o

Viêm c ổ t ử cung lây nhi ễm th ường do bệnh nhi ễm trùng qua đườ ng tình d ục gây
ra, nh ư b ệnh l ậu ho ặc chlamydia. B ệnh th ường đượ c đi ều tr ị b ằng thu ốc kháng sinh.

o

Viêm c ổ t ử cung không lây nhi ễm có th ể b ắt ngu ồn t ừ m ột s ố nguyên nhân, bao
gồm các loại dị vật như vòng tránh thai, mũ chụp cổ t ử cung, phản ứng dị ứng v ới bao cao su
thiên nhiên sử dụng khi giao hợp, dụng cụ thụt rửa, dung dịch vệ sinh âm đạo, và các sản
ph ẩm có th ể kích ứng âm đạo và c ổ t ử cung. B ệnh th ường đượ c đi ều trị b ằng thu ốc kháng sinh
sau khi loại bỏ tác nhân xâm phạm.
Phần

2

Đi ều tr ị viêm c ổ t ử cung lây nhi ễm b ằng thu ốc
1.


1
Uống kháng sinh theo chỉ đị nh để trị bệnh lây truyền qua đườ ng tình dục. Nếu bạn bị
viêm cổ tử cung do một bệnh lây truyền qua đườ ng tình dục gây ra như bệnh lậu, chlamydia
hay giang mai, bác sĩ sẽ kê thuốc kháng sinh để trị bệnh nhiễm trùng đó.[5]
o

Đối v ới b ệnh l ậu bác sĩ th ường kê thu ốc kháng sinh Ceftriaxone, được tiêm b ằng
một mũi duy nhất với liều lượng 250 mg. Đối với trường hợp phức tạp hay nặng, bạn phải tiêm
liều mạnh hơn và/hoặc uống kháng sinh bổ sung. Bác sĩ cũng có thể kê Azithromycin hay
Doxycycline là thuốc điều trị chlammydia. Họ thực hiện bước này vì bệnh nhân thường bị lây cả
hai bệnh trên.[6]


o

Đối với bệnh chlamydia bác sĩ thường kê thuốc kháng sinh Azithromycin, uống
một liều duy nhất với li ều l ượng 1 gam. Thay vào đó họ có thể kê Erythromycin, Doxycycline
hay Ofloxacin, là những thuốc thường được uống trong 7 ngày. Bên cạnh đó bác sĩ cũng kê
Ceftriaxone để điều trị bệnh lậu vì cả hai bệnh này th ường đi chung với nhau.[7]

o

Đối với bệnh viêm âm đạo do ký sinh trùng bác sĩ thường kê thuốc kháng sinh
Flagyl, được uống một liều duy nhất.[8]

o

Nếu bạn bị giang mai thì họ sẽ kê penicillin. Liều dùng m ột l ần là đủ để ch ữa
kh ỏi giang mai trong giai đo ạn s ớm, khi nhi ễm trùng ch ưa đến m ột n ăm. Đối v ới các tr ường
hợp nặng hơn bạn phải tiêm thuốc b ổ sung ho ặc áp dụng các cách đi ều trị khác. Nếu bạn bị dịứng với penicillin bác sĩ sẽ kê Azithromycin.[9]


2
Uống thuốc kháng virus theo chỉ định. Đối với trường h ợp viêm cổ tử cung do virus gây ra,
ch ẳng h ạn m ụn r ộp sinh d ục, bác sĩ th ường kê thu ốc kháng virus để đi ều trị virus này. [10]
o

B ệnh m ụn r ộp sinh d ục c ần đượ c đi ều trị b ằng thu ốc Acyclovir u ống trong n ăm
ngày. Thay vào đó bác sĩ có thể kê Valacyclovir u ống trong ba ngày hoặc Famciclovir uống m ột
ngày. Nếu gặp trường hợp phức tạp hoặc nặng, b ạn cần đượ c đi ều trị b ổ sung và/ho ặc tăng
li ều l ượng. Nên nh ớ m ụn r ộp sinh d ục là b ệnh nhi ễm trùng mãn tính su ốt đời, b ạn c ần ph ải đi ềutrị liên t ục m ột khi đã m ắc b ệnh.[11]


3
Phải đồng thời điều trị bệnh ở bạn tình. Nếu bạn muốn điều trị bệnh lây qua đường tình dục
thì tất cả bạn tình của bạn cũng cần được xét nghiệm và điều trị. Bệnh lây qua đường tình dục
có th ể t ồn t ại ở c ả nam l ẫn n ữ mà không bi ểu hi ện tri ệu ch ứng, nh ững ng ười mang b ệnh không
được đi ều trị có th ể d ễ dàng tái lây cho b ạn trong t ương lai. Vì v ậy b ạn ph ải ch ắc ch ắn t ất c ảbạn tình của mình đều được điều trị.[12]

4


Theo h ướng d ẫn c ủa bác sĩ và u ống thu ốc đúng cách. Điều quan trọng là bạn phải cho bác
sĩ biết nếu mình đang mang thai (hoặc có khả năng sẽ mang thai), đang cho con bú hay có các
vấn đề khác về sức khỏe trước khi họ kê thuốc cho bạn. Liên hệ với bác sĩ nếu bạn có phản
ứng xấu với thuốc, bao gồm tiêu chảy, buồn nôn, nôn và phát ban.[13]
o

Viêm c ổ t ử cung có th ể tr ở nên nghiêm tr ọng và dai d ẳng n ếu không đượ c đi ều
trị đúng thuốc và không dành đủ thời gian điều trị. Nếu sử dụng thuốc và cách điều trị phù hợp,
bệnh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với bệnh mụn rộp sinh dục bạn phải duy trì
điều trị suốt đời.[14]
Phần

3

Đi ều tr ị viêm c ổ t ử cung không lây nhi ễm b ằng ph ẫu thu ật
1.


1
Cân nhắc phẫu thuật lạnh. Nếu viêm cổ tử cung không lây nhiễm diễn ra dai dẳng, bạn cần
phải đố i phó với nó bằng phươ ng pháp phẫu thuật lạnh, còn gọi là liệu pháp đóng băng.[15]
o

Ph ẫu thu ật l ạnh s ử dụng nhi ệt độ c ực l ạnh để phá h ủy các mô b ất th ường. Que
tỏa lạnh là dụng cụ chứa nitơ lỏng được lồng vào âm đạo, khí nitơ hóa lỏng khiến dụng cụ này
đủ lạnh để phá hủy các mô bệnh. Quá trình đông cứng được thực hi ện trong ba phút. Sau đó
họ để cổ tử cung rã đông và tiếp tục đóng băng thêm ba phút nữa.

o

Ph ẫu thu ật l ạnh h ầu nh ư không đau, nh ưng b ạn có th ể bị chu ột rút, ch ảy máu,
n ặng nhất là nhiễm trùng và t ạo s ẹo. Kho ảng hai đến ba tu ần sau ph ẫu thu ật b ạn s ẽ th ấy d ịchloãng, nguyên nhân do mô cổ tử cung chết bong ra.


2
Hỏi bác sĩ về thủ thuật đốt. M ột th ủ thu ật khác để đi ều trị viêm c ổ t ử cung không lây nhi ễm và
kéo dài là ph ẫu thu ật đốt, còn g ọi là nhi ệt trị li ệu. [16]
o

Đây là th ủ thu ật ngoại trú nh ằm đốt cháy t ế bào bị viêm hay nhi ễm trùng. B ạn s ẽ
được cho n ằm ng ửa v ới hai chân kê cao và m ở r ộng, sau đó h ọ l ồng m ỏ v ịt vào âm đạo để gi ữ
ở trạng thái mở. Tiếp theo họ s ử dụng tăm bông chuyên dụng vệ sinh sạch cổ t ử cung, và dùng
que tỏa nhiệt phá hủy mô bệnh.

o

Sử dụng thuốc gây tê giảm khó chịu trước khi đốt. B ạn có thể bị chuột rút, ch ảy
máu và tiết dịch loãng kéo dài đến bốn tuần. Tuy nhiên bạn hãy gọi điện cho bác sĩ nếu dịch cómùi khó chịu hoặc máu chảy nhiều.


3
Hỏi bác sĩ về liệu pháp laser. Cách đi ều trị b ằng ph ẫu thu ật th ứ ba đối v ới viêm c ổ t ử cung
không lây nhi ễm và kéo dài là li ệu pháp laser.[17]
Li ệu pháp laser th ường đượ c th ực hi ện trong phòng ph ẫu thu ật sau khi b ệnh

o

nhân được gây mê, sử dụng tia laser cường độ cao đốt cháy/phá hủy các mô bất thường. Họ
m ở âm đạ o b ằng cách l ồng m ỏ vịt vào, sau đó chi ếu tia laser tr ực ti ếp vào mô t ế bào b ất
thường.
o

Thuốc mê giúp bạn bớt khó chịu trong khi th ực hiện thủ thuật. Sau đó b ạn có th ể
bị chuột rút, chảy máu và tiết dịch loãng trong hai đến ba tuần. Gọi điện cho bác sĩ nếu dịch có
mùi khó chịu, máu chảy nhiều hoặc đau vùng chậu.
Phần

4

T ự đi ều tr ị tri ệu ch ứng viêm c ổ t ử cung
1.


1
Tránh hoạt động tình dục. Bạn không thể chữa khỏi viêm cổ tử cung mà không cần có biện
pháp y khoa, đặ c biệt nếu là viêm cổ tử cung lây nhiễm. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự thực hiện
một số bướ c để cảm thấy dễ chịu hơn và tăng cườ ng hiệu quả của các phươ ng pháp điều trị.
Một điểm quan trọng là phải tránh hoạt động tình dục cho đến khi bác sĩ xác nhận bạn đã khỏi
bệnh.[18]
o

N ếu là viêm c ổ t ử cung lây nhi ễm bạn c ần đề phòng không để vi khu ẩn hay virus
truy ền sang ng ười khác; cho dù là viêm c ổ t ử cung không lây nhi ễm b ạn c ũng nên tránh giao
hợp vì có thể cổ tử cung sẽ bị kích ứng nhiều hơn và khiến triệu chứng xấu đi.


2Tránh các chất kích ứng âm đạo. Không s ử d ụng nh ững s ản ph ẩm d ễ d ẫn đến kích ứng hay
viêm âm đạo hoặc cổ tử cung, bao gồm băng vệ sinh dạng que và dụng cụ thụt r ửa.[19]
o

Sử dụng băng vệ sinh dạng miếng thay cho dạng que.

o

Không sử dụng xà phòng, nước xịt hay dầu dưỡng thể có hương th ơm. Đây là
những sản phẩm có thể gây kích ứng.

o

Không sử dụng màng ngăn âm đạo làm biện pháp ngừa thai.3
Mặc quần lót làm từ vải cotton không quá bó sát. Tránh mặc đồ lót quá chật làm từ sợi tổng
hợp, vì chúng sẽ gây kích ứng và tích tụ h ơi ẩm ở khu v ực bộ phận sinh d ục. Tìm mua đồ lót
làm từ 100% vải cotton để bộ phận sinh dục thông thoáng và sạch sẽ. [20]

Tham kh ảo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

↑ http://www.summitmedicalgroup.com/library/adult_health/aha_obg_cervicitis/
↑ http://www.summitmedicalgroup.com/library/adult_health/aha_obg_cervicitis/
↑ http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervicitis/basics/tests-diagnosis/con20026738
↑ http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervicitis/basics/treatment/con20026738
↑ http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervicitis/basics/treatment/con20026738
↑ http://emedicine.medscape.com/article/253402-medication#2
↑ http://emedicine.medscape.com/article/253402-medication#2
↑ http://www.cdc.gov/std/trichomonas/treatment.htm
↑ http://www.cdc.gov/std/syphilis/treatment.htm
Hiển thị thêm... (11)

Bài vi ết wikiHow có liên quanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×