Tải bản đầy đủ

Bài 13 Công dân với cộng đồng(t2) THAO GIẢNG

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
THAM DỰ TIẾT HỌC!

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hà

1


KIỂM TRA BÀI CŨSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
***
`
TRƯỜNG THPT ĐƯỜNG AN

MÔN: GDCDBài 13

CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG

(Tiết 2)
1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với xã hội
a. Cộng đồng là gì?
b. Vai trò của cộng đồng đối với xã hội
2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng
a. Nhân nghĩa
b. Hòa nhập
c. Hợp tác


Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2)

2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng
b. Hòa nhập

6Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2)

2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng.
b. Hòa nhập
- Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa
Thế nào là sống
lánh mọi người.
hòangười
nhập?
- Không gây mâu thuẫn, bất hòa với
khác.
- Có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng
đồng.
8


Hình ảnh của Bác Hồ với nhân dân


Hoạt động của thanh niên tình nguyện

Khám sức khỏe cho
người dân

Dạy chữ cho các em nhỏ


Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2)

2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng.
b. Hòa nhập
Ý nghĩa của sống hòa nhập: Sống hòa nhập với
cộng đồng sẽ có thêm nhiều niềm vui và sức
nghĩa
hòa
nhập?
mạnh vượtÝqua
khó của
khănsống
trong
cuộc
sống.


Người sống không hòa nhập


Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2)
2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng.
b. Hòa nhập
Nếu sống không hòa
nhập con người sẽ
như thế nào?
Người sống không hòa nhập sẽ cảm thấy đơn độc, buồn
tẻ, cuộc sống kém ý nghĩa (không có người để tâm sự, chia
sẻ vui buồn, không quan tâm giúp đỡ mọi người, đó là lối
sống ích kỷ).
13


Tạo việc làm cho nười khuyết tật

Tạo việc làm cho người sau cai nghiện

Tạo việc làm cho
người khuyết tật

Tạo việc làm cho người
sau cai nghiện
31


Cha con người rừng


Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2)

2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng.
b. Hòa nhập
* Bài học:
- Tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ, chan hòa với bạn
bè, thầy cô giáo và những người xung quanh…
Muốn sống hòa nhập thì chúng ta
- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt
phải làm gì?
động xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức
đồng thời vận động mọi người cùng tham gia.
16Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2)

2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng
b. Hòa nhập
c. Hợp tác


c. Hợp tác
Tiêu chí

Nội dung

Khái
niệm

Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn
nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục
đích chung.


Tiếng ru (Tố Hữu)
…Một ngôi sao, chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
Một người, đâu phải nhân gian
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

20


c. Hợp tác
Tiêu chí

Nội dung

Khái
niệm

Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn
nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục
đích chung.

Biểu
hiện
Ý nghĩa
Nguyên
tắc
Mức độ,
cấp độ


Nhóm

Nhóm
1,3
Nhóm
2,4

Nội dung

Tìm hiểu biểu hiện, ý nghĩa của hợp
tác. Lấy ví dụ.
Tìm hiểu nguyên tắc, mức độ, cấp độ
của hợp tác. Lấy ví dụ.


Nhóm

Nhóm
1,3
Nhóm
2,4

Nội dung

Tìm hiểu biểu hiện, ý nghĩa của hợp
tác. Lấy ví dụ.
Tìm hiểu nguyên tắc, mức độ, cấp độ
của hợp tác. Lấy ví dụ.


c. Hợp tác
Tiêu chí
Biểu hiện

Ý nghĩa

Ví dụ

Nội dung

- Cùng nhau bàn bạc
- Phối hợp nhịp nhàng với nhau
- Biết về nhiệm vụ của nhau
- Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi cần thiết.
- Tạo nên sức mạnh trí tuệ, tinh thần và thể chất
- Đem lại chất lượng và hiệu quả cao hơn cho công việc
chung
 Là phẩm chất quan trọng của người lao động mới, yêu
cầu đối với người công dân trong xã hội hiện đại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×