Tải bản đầy đủ

Bán hàng tức thì

Bán Hàng Tức Thì
Tác giả : Cyril Charney
Thể Loại : Marketing - Bán hàng
Lượt xem : 8449
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Bạn sẽ học được các kỹ năng thông qua những ví dụ minh hoạ cụ thể đã được thực tế chứng minh, được tiếp
cận từng bước với quy trình bán hàng và các nguyên tắc giải quyết khó khăn, được học cách để gây ấn tượng
tốt đẹp trong lần tiếp xúc đầu tiên với khách hàng. Bạn sẽ biết cách biến những người thờ ơ nhất thành khách
hàng của bạn và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa...
"Charney một lần nữa đưa ra những chỉ  dẫn chi tiết, thiết thực và không hề  khô cứng. Những chỉ  dẫn đó sẽ
giúp tất cả những người bán hàng trở thành nhà vô địch trong lĩnh vực của mình. Tôi sẽ mua cuốn "Bán hàng
tức thì" cho toàn thể công ty tôi, bao gồm Bộ phận bán hàng, Bộ phận truyền thông và Hoạch định kế  hoạch
bán hàng, Bộ  phận Marketing Bán kẻ  cũng như  Bộ  phận Quản lý Danh mục hàng hóa." ­ James Malliaros ­
Phó chủ tịch cấp cao, chuyên gia bán hàng, Tập đoàn kinh doanh thiết bị Video gia đình Canada.
"Charney có một lối viết khiến cuốn sách này rất dễ đọc và có tính thực tiễn cao. Danh mục tra cứu hợp lý giúp
cho độc giả tiết kiệm được thời gian tìm kiếm thông tin. Đây là cuốn sách không thể thiếu đối với bất kỳ ai làm
công tác bán hàng. ­ Peter Urs Bender ­ Tác giả cuốn Leadership from Within, Secrets of Power Presentation,
Secrets   of   Power   Marketing,   and   Secrets   of   Pace   ­   to   ­   Face   Communication.
Mục

 
lục:
Giới
 
thiệu
1.
 
Tổng
 
quan
2.
 
Quá
 
trình
 
bán
 
hàng
3.
 
Nắm
 
bắt
 
tâm
 

 
khách
 
hàng
4.
 
Giải
 
quyết
 
các
 
than
 
phiền
 
của
 
khách
 
hàng
5.
 
Các
 
chiến
 
lược
 
thuyết
 
phục
6.
 
Vấn
 
đề
 
khách
 
hàng
7.
 
Hoàn
 
tất


8.
 
Cộng
9.
 
10.
 
Tính
 
11.
 
Tính
 
12. Phát triển năng lực cá nhân

 
hiệu
hiệu

tác
Công
 
 

 
quả
quả

 

bán
 
nghề
 
tổ

 
 

 

hàng
nghệ
nghiệp
chứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×