Tải bản đầy đủ

Xì xầm vs hét to bí kíp x trong quảng cáo pr

Xì Xầm Vs Hét To Bí Kíp X Trong Quảng Cáo Pr
Tác giả : Russell Lawson
Thể Loại : Marketing - Bán hàng
Lượt xem : 8400
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Bạn có biết những người sáng lập eBay không h ề chi m ột đồng cho qu ảng cáo, ngoài các ho ạt động PR kéo
dài trong hai năm - điều giúp họ thu hút vốn, đối tác, nhân viên và các khách hàng ti ềm n ăng?
Thật vậy, các chiến dịch PR có khả năng mở ra những th ị trường m ới và cho phép b ạn xây d ựng nên th ương
hiệu cho sản phẩm của bạn, và cho chính bản thân bạn.
Cuốn sách Xì Xầm Vs Hét To - Bí Kíp X Trong Quảng Cáo PR sẽ giúp bạn thiết lập vị thế thị trường cho
doanh nghiệp của bạn và tối đa hóa doanh số, thông qua các hoạt động PR đơn gi ản nh ư:Tiếp cận với đối tượng truyền thông mục tiêu của bạn;Truyền đạt các thông điệp chính;
Tạo sự khác biệt giữa doanh nghiệp của bạn và các đối thủ;Tạo vị thế quan trọng cho doanh nghiệp của bạn trong ngành;...

Bình luậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×