Tải bản đầy đủ

Tăng tốc bán hàng bằng spin

Tăng Tốc Bán Hàng Bằng Spin
Tác giả : Neil Rackham
Thể Loại : Marketing - Bán hàng
Lượt xem : 9349
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Đã có rất nhiều cuốn sách viết về bán hàng. Mỗi cu ốn lại ti ếp cận bán hàng theo nh ững khía c ạnh và cách
thức khác nhau. Nhưng khác với các cuốn sách về bán hàng, Tăng tốc bán hàng bằng Spin của tác giả Neil
Rackham không nói về nghệ thuật bán hàng thông qua các bí kíp mà đưa ra mô hình chu ỗi câu h ỏi SPIN (vi ết
tắt của Situation questions, Priblem questions, Implication quesstions, Need-payoff questions hay còn g ọi là
các câu hỏi Tình hình, câu hỏi Vấn đề, câu hỏi Gợi ý và câu hỏi Chi phí nhu c ầu). Cu ốn sách không ph ải là lý
thuyết sáo rỗng về cách bán hàng mà là nh ững nghiên c ứu h ết s ức khoa h ọc và c ụ th ể c ủa Huthwaite-công ty
chuyên nghiên cứu về phương pháp bán hàng hiệu quả của Neil Rackham.
Đọc Tăng tốc bán hàng bằng SPIN, bạn có thể thấy được sự khác nhau giữa bán hàng quy mô l ớn và bán
hàng quy mô nhỏ. Bạn cũng sẽ hiểu được tại sao có những thủ thuật bán hàng có th ể thành công v ới các cu ộc
bán hàng quy mô nhỏ nhưng lại kém hiệu qu ả với các cuộc bán hàng quy mô l ớn và r ất, r ất nhi ều đi ều thú v ị
khác chỉ có thể tìm thấy trong Tăng tốc bán hàng bằng SPIN.
Quan trong hơn, cuốn sách còn giúp bạn biến lý thuyết thành nh ững nh ững chi ến l ược bán hàng hi ệu qu ả
hơn. Tăng tốc bán hàng bằng SPIN của Neil Rackham là cu ốn sách gây được r ất nhi ều s ự chú ý c ủa gi ới bán
hàng chuyên nghiệp và của những ai thật sự coi bán hàng là một ngh ệ thu ật.

Mời các bạn đón đọc Tăng tốc bán hàng bằng SPIN của tác giả Neil Rackham.
Bình luậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×