Tải bản đầy đủ

Soạn bài giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học - Ngắn gọn nhất
Bình chọn:

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học. Câu 1: Cơ sở xuất hiện
và nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học.Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn họcSoạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn...Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn...

Xem thêm: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học Học trực tuyến Môn Văn học

Câu 1: Cơ sở xuất hiện và nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn

học.
* Giá trị nhận thức
- Cơ sở của giá trị nhận thức:
Giá trị nhận thức là khả năng của văn học có thể đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, muốn
hiểu biết cuộc sống và chính bản thân, từ đó tác động vào cuộc sống một cách có hiệu quả.
- Nội dung:
+ Quá trình nhận thức cuộc sống của văn học
+ Quá trình tự nhận thức của văn học
* Giá trị giáo dục
- Cơ sở của giá trị giáo dục:
+ Giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm giá trị nhận thức.
- Nội dung:
Đặc trưng giáo dục của văn học là con đường cảm xúc tới nhận thức, tự giáo dục.

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-gia-tri-van-hoc-va-tiep-nhan-van-hoc-ngan-gon-nhatc30a32487.html#ixzz5nLQNvQM2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×