Tải bản đầy đủ

Chín mé

CHÍN MÉ
(1 tiết)

PHỤC VỤ LỚP Y SỸ
BS.CK2.PHẠM HỒNG HUÂN


MỤC TIÊU

1. Kể được các ng nhân chín mé
2. Kể được tr ch LS chín mé
3. Xử trí chín mé


Đ Đ CHÍN MÉ

1. chín mé là nhiễm trùng các ngón tay và
ngón chân. (liên cầu, tụ cầu)
2. chín mé nông : da và móng tay
3. chín mé mô mềm
4. chín mé vào xương

5. chín mé lan tỏa vào bao hoạt dịch


TRIỆU CHỨNG

1.
2.
3.
4.

chín mé nông : da và móng tay
chín mé mô mềm
chín mé vào xương
chín mé lan tỏa vào bao hoạt dịch

“Sưng , nóng, đỏ, đau”
Hỏi BN luc nào bn cảm thấy đau giật nhói
ở ngón tay: là lúc có mủ


XỬ TRÍ TUYẾN CƠ SỞ

1. Chích – rạch
2. Kh sinh
3. Chuyển tuyến trên: viêm xương, viêm bao
hoạt dịchTRỊ TRIỆT ĐỂ
•Gây tê
•Cắt lọc 1 phần móng
•Nạo mô viêm
•Đốt điện móng non.
•Đốt Laser móng non.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×