Tải bản đầy đủ

Soạn bài văn bản tổng kết

Soạn bài Văn bản tổng kết - Ngắn gọn nhất
Bình chọn:

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Văn bản tổng kết. Câu 1: I. Tìm hiểu chung về văn bản tổng
kết.Soạn bài Văn bản tổng kết

Xem thêm: Văn bản tổng kết Học trực tuyến Môn Văn học

Câu 1. Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:
a.
-Văn bản này thuộc loại văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn.
- Thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính
b.
- Mục đích: nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện số 2 Trường Đại
học sư phạm Hà Nội.
- Yêu cầu: chính xác, khách quan
- Bố cục: 3 phần

* Phần mở đầu - Phần nội dung -

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-van-ban-tong-ket-ngan-gon-nhatc30a32483.html#ixzz5nLJkvMUHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×