Tải bản đầy đủ

Soạn bài phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính - Ngắn gọn nhất
Bình chọn:

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Phong cách ngôn ngữ hành chính. Câu 1: Một số loại văn bản
hành chính thường liên quan đến công việc học tập trong nhà trường:Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chínhSoạn bài Văn bản tổng kết - Ngắn gọn nhấtSoạn bài Văn bản tổng kết

Xem thêm: Phong cách ngôn ngữ hành chính Học trực tuyến Môn Văn học

Câu 1: Một số loại văn bản hành chính thường liên quan đến công việc học tập trong nhà

trường: Đơn xin nhập học, Đơn xin nghỉ học, Đơn xin làm thẻ thư viên, Quyết định khen
thưởng,…
Câu 2: Những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của văn bản
hành chính (SGK, tr.172)
- Về cách trình bày: Văn bản được soạn thảo theo một kết cấu thống nhất gồm 3 phần theo một
khuôn mẫu nhất đinh.
- Về từ ngữ: Có sử dụng lớp từ ngữ hành chính được dùng với tần số cao: Căn cứ, Nghị định,
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí Nhà nước,…
- Về kiểu câu: văn bản tuy dài

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-phong-cach-ngon-ngu-hanh-chinh-ngan-gon-nhatc30a32484.html#ixzz5nLJbElD6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×