Tải bản đầy đủ

Phân tích bi kịch và cuộc đấu tranh bảo vệ những phẩm tính cao quý khát vọng hoàn thiện nhân cách của hồn trương ba trong đoạn trích hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ

Phân tích bi kịch và cuộc đấu tranh bảo vệ những phẩm tính cao quý khát
vọng hoàn thiện nhân cách của hồn Trương Ba trong đoạn trích Hồn Trương
Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ
Bình chọn:

I . Mở bài . Lưu Quang Vũ ( 1948-1988 ) là một trong những nhà viết kịch tài năng nhất của văn học Việt
Nam . Tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác của ông là vở kịch Hồn Trương Ba , da hàng thịtÝ nghĩa của màn kết vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt - Ngữ Văn lớp 12Triết lý sống trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Ngữ Văn 12Phân tích hoàn cảnh trớ trêu mà nhân vật Hồn Trương Ba đã rơi vào từ khi phải trú ngụ...
Hãy viết một bài văn ngắn trình bày tóm tắt diễn biến của tình huống kịch trong đoạn...

Xem thêm: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Vũ

Đoạn trích vở kịch Hồn Trương Ba , da hàng thịt ( SGK Ngữ văn 12 ) là văn bản đặc sắc, qua
việc khắc hoạ mâu thuẫn giữa hồn Trương Ba với xác hàng thịt, với người thân đã phản ánh bi
kịch và khát vọng hoàn thiện nhân cách của nhân vật hồn Trương Ba .
II . Thân bài .
1.Giới thiệu chung .
Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt được sáng tác năm 1981, đến năm 1984 mới ra mắt công
chúng. Đây là một trong những vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ, đã công diễn nhiều
lần trên sân khấu trong và ngoài nước . Vở kịch được sáng tác trong không khí đổi mới tư duy,
ý thức dân chủ trong đời sống , phong trào đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội. Vở kịch gồm
7 cảnh, được tác giả sáng tác dựa trên một cốt truyện dân gian .
Đoạn trích Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt nằm ở cảnh 7 của vở kịch, qua việc xây dựng
xung đột giữa tâm hồn thanh cao của Trương Ba với thể xác phàm tục của anh hàng thịt đã
khắc hoạ bi kịch tha hoá và cuộc đấu tranh gay gắt bảo vệ, hoàn thiện nhân cách của con
người. Từ đó tác giả đã phê phán một số hiện tượng tiêu cực trong xã hội và gửi gắm triết lý
nhân sinh sâu sắc về yêu cầu thống nhất giữa thể xác và tâm hồn .
2. Phân tích bi kịch của Trương Ba .
Trước khi diễn ra cuộc

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-bi-kich-va-cuoc-dau-tranh-bao-ve-nhung-pham-tinh-cao-quykhat-vong-hoan-thien-nhan-cach-cua-hon-truong-ba-trong-doan-trich-hon-truong-ba-da-hang-thit-cua-luuquang-vu-c36a4211.html#ixzz5nLFH3XFvTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×