Tải bản đầy đủ

CÁC DỊCH vụ tại PHÒNG đọc DOANH NHÂN (1)

 CÁC DỊCH VỤ TẠI PHÒNG ĐỌC DOANH NHÂN
- Không gian phù hợp cho học tập nhóm, cá nhân. Phòng đọc thoáng mát, có
trang bị máy lạnh.
- Đường truyền Internet mạnh (miễn phí)
- Vốn tài liệu phong phú gần 2.000 nhan đề các lĩnh vực như: Tiếp thị, PR,
Quảng cáo, Kỹ năng lãnh đạo, Tổ chức nhân sự, Tài chính doanh nghiệp,
Luật & Chính sách công, Văn hóa doanh nhân, Bản tin kinh tế, Thư mục, tài
liệu về Sở hữu trí tuệ... các loại tạp chí về lĩnh vực kinh tế, thương mại và
được cập nhật hàng tuần.
- Được khai thác tất cả các cơ sở dữ liệu (CSDL) hiện có: CSDL chuyên đề/
chuyên ngành của Thư viện; các CSDL sách trực tuyến; CSDL các tổ chức
như Ngân hàng Thế giới…
- Được sử dụng tại chỗ và mượn về miễn phí các tài liệu có tại Phòng đọc
Doanh nhân (miễn phí trong 1 tuần, sau một tuần sẽ tính phí 1.000
đồng/cuốn/ngày).
- Được cung cấp thông tin theo yêu cầu (theo chủ đề các lĩnh vực, có tính
phí).
- Được cung cấp Bản tin kinh tế là sản phẩm thông tin của phòng Thông tin
Thư mục ra 2 tháng / 1số thuộc các lĩnh vực trên bằng tiếng Anh và tiếng
Việt (qua email) từ các nguồn thông tin: Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Proquest,
World Bank và Asia Foundation.

- Tham gia các buổi hội thảo chuyên đề, triển lãm sách, ảnh, sưu tập quý… tại
phòng đọc Doanh nhân, do phòng đọc Doanh nhân tổ chức.
- Được tổ chức hội thảo tại phòng đọc Doanh Nhân (đăng ký & đặt chỗ trước
tại phòng Hành chính, có tính phí. Điện thoại liên hệ: 028. 38.225.055 - 295)
PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ:
-

Thời hạn sử dụng: 03 tháng : 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng)

-

Thời hạn sử dụng: 6 tháng : 400.000đ (Bốn trăm ngàn đồng)

-

Thời hạn sử dụng: 01 năm : 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)


THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×