Tải bản đầy đủ

123doc slide thuyet trinh van hoa doanh nghiep

XIN KÍNH CHÀO CÁC BẠN


Chuyên đề

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Organisational Culture


QUY ĐỊNH BUỔI SINH HOẠT


MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ
 Hiểu được “cơ bản” Văn hóa Doanh nghiệp
(VHDN) là gì ?
 Xác định tầm quan trọng của VHDN đối với
Công ty.
 Nắm được tư duy và phương pháp cốt lõi để
có thể từng bước thay đổi được văn hóa cho
bộ phận mình.

4


NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
 Phần 1: Văn hóa Doanh nghiệp là gì ?
 Phần 2: Vai trò của Văn hóa Doanh nghiệp .
 Phần 3: Cấu thành của Văn hóa Doanh
nghiệp .
 Phần 4: Thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp.


PHẦN 1

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
LÀ GÌ ?


KHÁI NIỆM VĂN HÓA
 Văn hóa là những đặc trưng (bản sắc, cá
tính, nét riêng, đặc thù) cơ bản để phân biệt
“chủ thể văn hóa” này với chủ thể văn hóa
khác.
 Văn hóa là những chuẩn mực hành vi (hệ
thống giá trị) mà tất cả mọi người trong “chủ
thể văn hóa” đó phải tuân theo hoặc bị chi
phối.
7


KHÁI NIỆM
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
 Cụ thể “chủ thể văn hóa” trong khái niệm Văn
hóa nói chung bằng “Doanh nghiệp” ta có thể
hiểu cơ bản “VHDN” là gì.
 Các giá trị và chuẩn mực này đã được xác
nhận qua thời gian; vì thế nó được truyền đạt
cho mọi người như một cách thức đúng để tiếp
cận, tư duy và định hướng giải quyết những
vấn đề họ gặp phải.
8


VĂN HÓA DOANH NGHIỆP…
• Văn hóa dạy con người những điều hay, lẽ
phải, hướng con người đến vẻ đẹp hoàn mỹ.
• VHDN là “Tính cách” của một tổ chức.
• “Văn hóa là cái cuối cùng còn thiếu khi
doanh nghiệp đã có tất cả và là cái còn
lại cuối cùng khi đã mất tất cả”.

9


PHẦN 2

VAI TRÒ
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP


VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ …
 Là “tài sản vô hình” vô cùng quý giá.
 Là “phần hồn” của doanh nghiệp cùng với
“phần xác là “cơ sở vật chất, trang thiết bị”.
 Nếu ví hệ thống quản lý của Công ty là “cỗ
máy” thì VHDN là “dầu bôi trơn” cho cỗ máy
đó vận hành.

11


VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ …
 Quản lý Công ty bằng quy chế : mọi người
tuân phải theo như thế (cho dù muốn hay
không muốn).
 Quản lý Công ty bằng văn hóa : mọi người tự
nguyện tuân theo như thế (vui vẻ).

12


MỤC ĐÍCH
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
 Tùy vào vị trí của mỗi người trong Công ty
mà có mục đích hiểu về VHDN khác nhau :
– Nhân viên : hiểu và hội nhập vào môi
trường VHDN của Công ty.
– Lãnh đạo : hiểu và làm thay đổi hay điều
chỉnh VHDN.

13


MỤC ĐÍCH
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Tóm lại :
 VHDN tạo ra sự thống nhất trong hành động.
(Hành vi của nhân viên; phong cách và hệ
thống giá trị của lãnh đạo)
 Nâng cao hình ảnh và uy tín của Công ty.
 Nâng cao sức mạnh và khả năng cạnh tranh
cho Công ty.
14


MỤC ĐÍCH
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

15

“Phát triển bền vững”


PHẦN 3

CẤU THÀNH
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP


CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1. Các biểu trưng trực quan.
2. Các biểu trưng phi trực quan.

17


CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1. Các biểu trưng trực quan.
• Lễ hội, tập tục, nghi thức, câu chuyện.
• Lối kiến trúc đặc trưng (bài trí, màu sắc, …)
• Ngôn ngữ (ngôn ngữ giao tiếp, tiếng Việt,
tiếng Anh, …)
• Các nhân vật anh hùng
Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Sâm
18


CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
• Ấn phẩm (văn bản, …)
• Khẩu hiệu, slogan
We wheel the industries
• Biểu tượng Công ty (logo)

19


CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
2. Các biểu trưng phi trực quan.
• Triết lý kinh doanh (Chính sách chất lượng
của Vietranstimex)
• Những giá trị cốt lõi.
• Lịch sử phát triển và truyền thống văn hóa
(giai thoại về những năm tháng gian khổ và
hào hùng của Công ty).
20


CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN
HÌNH THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
 Lịch sử Công ty.
 Các thế hệ lãnh đạo Công ty.
 Văn hóa dân tộc.
 Ngành nghề kinh doanh và đặc thù của môi
trường hoạt động.

21


VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
ĐƯỢC THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO
 Giao dịch với khách hàng.
 Cạnh tranh với đối thủ.
 Quản lý nguồn nhân lực.
 Hình ảnh người lãnh đạo.
 Phong cách làm việc.
 Bày tỏ ý kiến, quan điểm; biểu hiện hành vi.
 Quan hệ với xã hội và môi trường.


22


TÍNH HỆ THỐNG CỦA VĂN HÓA

23

Tầm nhìn

Mục tiêu

Chiến luợc

Hành vi

Văn hóa

Cấu trúc Công ty


PHẦN 4

THAY ĐỔI
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×