Tải bản đầy đủ

Phân tích nhân vật mị và a phủ giai đoạn ở hồng ngài trong vợ chồng a phủ để làm nổi bật giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm

Phân tích nhân vật Mị và A Phủ giai đoạn ở Hồng Ngài trong Vợ chồng A Phủ
để làm nổi bật giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Quá trình giác ngộ cách mạng của vợ chồng A Phủ tiêu biểu cho con đường đến với Đảng, đến với
cách mạng của đồng bào các dân tộc ít người ở miền núi Tây Bắc.“Trong bóng tối, Mị đứng im lặng…không bằng con ngựa”. Phân tích đoạn văn trên, nêu...Phân tích nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài - Ngữ Văn lớp 12Phân tích diễn biến tâm lí của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân - Ngữ Văn 12
Nhân vật Mị là một thành công của Tô Hoài trong việc xây dựng con người thức tỉnh....

Xem thêm: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài Học trực tuyến Môn Văn học

Tây Bắc là tập truyện ngắn của Tô Hoài được nhận Giải thưởng của Hội Văn học - Nghệ thuật
1954 - 1955. Trong tập Tây Bắc. Vợ chồng A Phủ là truyện ngắn đặc sắc hơn cả. Thông qua
cuộc đời và số phận của Mị và A Phủ, nhà văn dựng lại quãng đời tăm tối, đau khổ của người
dân miền núi trước Cách mạng, nêu cao khát vọng sống và vạch ra con đường giải phóng cho
họ. Đó chính là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm.
Cuộc đời của Mị và A Phủ có hai giai đoạn gắn với hai cảnh đời sáng – tối đối chọi nhau. Giai
đoạn đầu khi ở Hồng Ngài, Mị và A Phủ đều là nô lệ cho nhà thông lí Pá Tra. Đó là quãng đời
tăm tối, bị đối xử như con trâu, con ngựa. Giai đoạn sau, khi ở Phiềng Sa là một cuộc sống
khác hẳn, Mị và A Phủ đã đổi đời, đứng lên chiến đấu để bảo vệ mình, bảo vệ đất nước. Như
vậy, khi phản ánh hiện thực, tác phẩm Vợ chồng A Phủ đã chọn hai đề tài chính: đề tài về cuộc
sống bị áp bức, tủi nhục của người dân miền núi dưới chế độ nô lệ thực dân và cùng với nó là
bộ mặt tàn bạo của bọn “thổ ti lang đạo; cuối cùng là đề tài về sự thức tỉnh cùa đồng bào các
dân tộc vùng cao Tây Bắc vùng dậy chiến đấu để giải phóng và tự giải phóng.
Trước hết, Vợ chồng A Phủ là một bức tranh chân thực về số phận bi than của người dân
nghèo miền núi dưới ách áp bức của bọn chúa đất phong kiến thực dân được phản ánh qua
cuộc đời Mị và A Phủ.
Mị là một có gái trẻ đẹp, giàu lòng yêu đời, chăm chỉ và hiếu thảo. Mị đã từng được yêu và có
những đêm tình mùa xuân hạnh phúc. Nhưng vì món nợ truyền kiếp của cha mẹ mà Mị bị cướp
về làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra. Mị bị biến thành nông nô, bị chà đạp cả về nhân
phẩm lẫn thể xác. Quãng đời sống trong nhà thống lí là một quảng đời đau thương, tăm tối. Ách
áp bức nặng nề đã biến một cô gái hồn nhiên, đa cảm thành hiện thân của nhẫn nhục, cam
chịu. Mị sống câm lặng lầm lũi, quanh năm vùi đầu vào những công việc khổ sai. Mị còn bị ràng
buộc bởi mê tín thần quyền. Một khi đã đem ra “cúng trình ma” thì người đàn bà phải tuân theo
sự trói buộc vô hình suốt cả một đời. Cho nên, biết khổ, biết nhục, biết mình bị đày đọa nhưng
không dám phản kháng chống lại sự đày đọa khổ nhục ấy. Hơn nữ


Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-nhan-vat-mi-va-a-phu-giai-doan-o-hong-ngai-trong-vo-chong-aphu-de-lam-noi-bat-gia-tri-hien-thuc-va-gia-tri-nhan-dao-cua-tac-pham-ngu-van-12c30a286.html#ixzz5nJ5ZOAhJTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×