Tải bản đầy đủ

trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ

trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ nguyên
vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một
cây lúa nhỏ”.
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-so-13-de-kiem-tra-hoc-ki-1-ngu-van-12c30a47087.html#ixzz5nIyMs3O9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×