Tải bản đầy đủ

Soạn bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Xác định ba phần văn bản và nội dung của từng phần, trên cơ sở đó phân tích rõ tính logic chặt chẽ
của lập luận.
Xem thêm: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 Học trực tuyến Môn Văn học

Lời giải chi tiết
Đề 1 (SGK)
1. Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác bài Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Phân tích nghệ thuật lập luận trong tác phẩm Tuyển ngôn độc lập của Hồ Chí Minh.
Xác định ba phần văn bản và nội dung của từng phần, trên cơ sở đó phân tích rõ tính logic chặt
chẽ của lập luận.
(Học sinh xem lại phần hướng dẫn học bài Tuyên ngôn độc lập ở tuần 2, 3 để làm bài).
Đề 2. (SGK)
1. Giới thiệu bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Trả lời:
- Tây Tiến được Quang Dũng sáng tá
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-kiem-tra-tong-hop-cuoi-hoc-ki-1-ngu-van-12c30a23994.html#ixzz5nItl2GDE
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×