Tải bản đầy đủ

Hình ảnh con sông đà trong bài tùy bút người lái đò sông đà

Hình ảnh con sông Đà trong bài tùy bút Người lái đò sông Đà - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Tác phẩm Sông Đà, với mười lăm tùy bút, là kết quả của chuyến đi thực tế tây Bắc vào năm 1958 của
Nguyễn Tuân.Vẻ đẹp trữ tình của hình tượng dòng sông qua tác phẩm “Người lái đò sông đà”- Nguyễn...So sánh cảnh cho chữ và cảnh vượt thác Sông Đà - Ngữ Văn 12Cảm nhận “Người lái đò Sông Đà” của Nguyễn Tuân - Ngữ Văn 12Hình tượng người lái đò trong tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân - Ngữ...


Xem thêm: Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân Học trực tuyến Môn Văn học

DÀN BÀI
I. MỞ BÀI
Tác phẩm Sông Đà, với mười lăm tùy bút, là kết quả của chuyến đi thực tế tây Bắc vào năm
1958 của Nguyễn Tuân, đã ghi nhận nhiều bức tranh sinh động và nhiều hình ảnh nghệ thuật
đầy sức hấp dẫn, đậm đà cảm hứng lãng mạnh trong sáng.
Một trong các tùy bút đó là Người lái đò Sông Đà. Bài văn đầy ắp những tư liệu địa lí, lịch sử
như ngọn nguồn của sông Đà, những địa thế đặc biệt, những con thác dữ, lịch sử đấu tranh
cách mạng của nhân dân vùng cao Tây Bắc, đồng thời miêu tả hình ảnh con sông Đà bằng một
phong cách nghệ thuật độc đáo.
II. THÂN BÀI
1. Sông Đà hung bạo, hiểm ác
a) Sông Đà hung bạo
Nét dữ dội đầu tiên của con sông là những thác nước gầm réo muôn đời:
Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích,
giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên như tiếng một ngả con trâu mộng đang lồng lộn
giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da
cháy bùng bùng.
Con sông chợt trở nên hung bạo hơn khi sóng nước reo hò làm thanh điệu cho đá, mặt nước
hò la vang dậy quanh mình ùa vào mà bẻ gãy cán chèo (...) Có lúc chúng đội cả thuyền lên.
b) Sông Đà hiểm ác
Có những quãng sông đầy thác ghềnh, lòng sông như bày một thạch trận chực nuốt chìm
những con thuyền non tay lái:


Mới thấy rằng đây là nó bày thạch trận trên sông. Đám tảng đám hòn chia làm ba hàng chặn
ngang trên sông, đòi ăn chết cái thuyền...
Phép nhân hóa được tận dụng để tả thạch trận mà khúc sông đã bày ra tho một chiến thuật
hiểm ác:
Vòng đẩu vừa rồi nói mở ra năm trận, có bốn cửa tử một cửa sinh, cửa sinh này nằm lập lờ
phía tả ngạn sông. Vòng thứ hai tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền vào, và cửa
sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn.
Bên cạnh hình ảnh hung b

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hinh-anh-con-song-da-trong-bai-tuy-but-nguoi-lai-do-song-da-ngu-van-12c30a19450.html#ixzz5nIkYnOFf
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×