Tải bản đầy đủ

Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng việt học kỳ 2 lớp 1

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN
CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
MÔN: TIẾNG VIỆT
LỚP: 1
KỲ: II

Các bài tập bổ trợ theo chương trình SGK được các giáo viên và chuyên gia
giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức đã học
trên lớp.
Phụ huynh có thể tải App Home365 về máy điện thoại của mình để các con
làm bài tập nhanh hơn và hào hứng hơn.

Tài liệu này được xây dựng dành riêng cho học sinh của hệ thống Home365

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP

https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 19
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bài 1:Chọn đáp án đúng (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

A ắc

m......... áo
B âc

C úc

D ức

Câu 2 (0.5 điểm)

A âc

b.......... thang
B ậc

C ục

D uốc

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)

hoa c........
B ăc

A ấc
C úcD uôc

Câu 4 (0.5 điểm)

lọ m.........
B ặc

A ậc
C ôc

D ực

Câu 5 (0.5 điểm)

A ốc, ươc
C úc, ước

c......... n..........
B ốc, ước
D âc, iêc

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 6 (0.5 điểm)

dây b......... tóc
B ộc

A uộc
C ược

D ục

Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Điền các vần âc/ uc/ ôc/ uôc/ iêc/
ươc và dấu còn thiếu vào chỗ trống
Câu 1 (0.5 điểm)

xanh b
Câu 2 (0.5 điểm)

điều
Câu 3 (0.5 điểm)

con
Câu 4 (0.5 điểm)

th

bài

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 5 (0.5 điểm)

máy x
Câu 6 (0.5 điểm)

quả g
Bài 3:Sắp xếp theo thứ tự (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp để được câu đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

bài.

nhắc nhở

emlàm

1

2

3

4

5

Câu 2 (0.5 điểm)

phúc.

hạnh

sốngrất

Gia đình

1

2

3

4

5

6

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)

chạy

nhanh.

Tàu

siêu

tốc

rất

1

2

3

4

5

6

giải nhất

Na

vẽ tranh.

cuộc thigiành

1

2

3

4

5

6

cho

chiếc

bút mực.thưởng1

2

3

4

5

6

đèn

ông sao.

đi

rước

Trung thu,1

2

3

4

5

6

Câu 4 (0.5 điểm)

Câu 5 (0.5 điểm)

Câu 6 (0.5 điểm)

Bài 4:Nối (1.0 điểm, 2 Câu), Câu hướng dẫn: Nối để tạo thành từ đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

màu

việc

kính

sắc

thợ

mộc

công

phục

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

giấc

tranh

bức

chân

cốc

ngủ

bước

sữa

Bài 4:Nối (1.0 điểm, 2 Câu), Câu hướng dẫn: Nối để tạo thành từ đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

màu

việc

kính

sắc

thợ

mộc

công

phục

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

giấc

tranh

bức

chân

cốc

ngủ

bước

sữa

ÀTải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 20
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bài 1:Giải cứu công chúa (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

cuốn s........
B ích

A ách
C êch

D op

Câu 2 (0.5 điểm)

A op

chú .......
B ếch

C ích

D ách

Câu 3 (0.5 điểm)

đùa ngh............

A ach
C ịch

B êch
D ắp

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

ấm ..........

A óp
C ấp

B ắp
D áp

Câu 5 (0.5 điểm)

rau b........ cải
B ấp

A ắp
C óp

D áp

Câu 6 (0.5 điểm)

A ắp

b.......... bênh
B ập

C áp

D ach

Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Điền các vần ach/ ich/ êch/ op/ ap/
ăp và dấu thanh vào chỗ trống cho phù hợp
Câu 1 (0.5 điểm)

s

sẽ

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

tờ l
Câu 3 (0.5 điểm)

chênh ch
Câu 4 (0.5 điểm)

h

báo

Câu 5 (0.5 điểm)

xe đ
Câu 6 (0.5 điểm)

b

ngô
Bài 3:Sắp xếp theo thứ tự (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp để được câu đúng

Câu 1 (0.5 điểm)

nhiềuhay.

cuốn sách

Bách

Bạn

1

2

3

4

5

6

như

khổng lồ.

nhìn xuống,

vịnh Hạ Long

Từ trên cao

một bức tranh

1

2

3

4

5

6

Câu 2 (0.5 điểm)

Câu 3 (0.5 điểm)

chào mừng

ngày 8/3.

để chuẩn bị

Chúng em

họp nhóm

1

2

3

4

5

mẹ

Bắp cải xanh

ăn

rất ngon.

nấu,

1

2

3

4

5

Câu 4 (0.5 điểm)

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 5 (0.5 điểm)

rồi,

Sắp

đến

Tết

rất vui.

đến trường

1

2

3

4

5

6

Câu 6 (0.5 điểm)

thủ công,

gấp

con hạc giấy.

Tiết học

em

1

2

3

4

5

Bài 4:Nối (1.0 điểm, 2 Câu), Câu hướng dẫn: Nối để được câu đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

Nhà sạch thì mát,

thu gom giấy vụn.

Mặt hồ long lanh

bát sạch ngon cơm.

Chú ếch xanh

màu xanh ngọc bích.

Chúng em tích cực

sống cạnh bờ ao làng.

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

Mẹ làm món

dưa góp rất ngon.

Cô thưởng

bập bênh.

Bé chơi trò

cho An cặp sách mới.

Chú chim chích

đậu trên cành chanh.

Bài 4:Nối (1.0 điểm, 2 Câu), Câu hướng dẫn: Nối để được câu đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

Nhà sạch thì mát,

thu gom giấy vụn.

Mặt hồ long lanh

bát sạch ngon cơm.

Chú ếch xanh

màu xanh ngọc bích.

Chúng em tích cực

sống cạnh bờ ao làng.

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

Mẹ làm món

dưa góp rất ngon.

Cô thưởng

bập bênh.

Bé chơi trò

cho An cặp sách mới.

Chú chim chích

đậu trên cành chanh.

ÀTải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 21
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bài 1:Chọn đáp án đúng (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án đúng
Câu 1 (0.5 điểm)

đôi d.......
A ép

B ếp

C íp

D úp

Câu 2 (0.5 điểm)

x....... hàng
A ép

B ếp

C íp

D up

Câu 3 (0.5 điểm)

l...... ngói
A ộp
C ụp

B ợp
D ượp

Câu 4 (0.5 điểm)

đuổi k.....
A ụp

B ép

C ịp

D ướp

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 5 (0.5 điểm)

th..... mời
A iếp

B ướp

C ép

D íp

Câu 6 (0.5 điểm)

cá ......... muối
A iếp

B úp

C ép

D ướp

Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Điền vần ep, êp, iêp hoặc ươp vào
chỗ trống để tạo thành từ đúng (thêm dấu thanh nếu cần).
Câu 1 (0.5 điểm)

c

cờ

Câu 2 (0.5 điểm)

rau dCâu 3 (0.5 điểm)

ghi ch
Câu 4 (0.5 điểm)

gạo n
Câu 5 (0.5 điểm)

quả m
Câu 6 (0.5 điểm)

nhà b
Bài 3:Xếp trứng vào rổ (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Xếp trứng vào rổ để được câu hoàn
chỉnh có nghĩa.

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

Chúng em

đang chụp ảnh.

Mẹ mua cho em

sơn màu xanh.

Gà con

kêu chiêm chiếp.

Cánh cửa chớp

hộp bút.

Bố mua

kính lúp.

Vườn nhà em

có túp lều.

Chú mèo mướp

cho cả lớp hát.

Cô giáo bắt nhịp

đang phơi nắng.

Em đi

dép nhựa.

Mẹ trồng rau

nhiếp ảnh gia.

Bé hát theo

súp lơ.

Bố em là

nhịp điệu bài hát.

Câu 2 (0.5 điểm)

Câu 3 (0.5 điểm)

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

Mẹ nấu ăn

béo múp.

Trẻ em

lốp xe.

Bố đang thay

trong nhà bếp.

Chú gấu

như búp trên cành.

Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp để tạo thành câu đúng.
Câu 1 (0.5 điểm)

chơi

trò chơi

Chúng em

tiếp sức.

1

2

3

4ướp

đang

cá.

1

2

3

4

Câu 2 (0.5 điểm)

Câu 3 (0.5 điểm)

lồng đèn

nhân dịp

mua

Trung Thu.

Bố

1

2

3

4

5

Câu 4 (0.5 điểm)

giúp đỡ

qua đường.

1

2

3

4

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp để tạo thành câu đúng.
Câu 1 (0.5 điểm)

chơi

trò chơi

Chúng em

tiếp sức.

1

2

3

4ướp

đang

cá.

1

2

3

4

Câu 2 (0.5 điểm)

Câu 3 (0.5 điểm)

lồng đèn

nhân dịp

mua

Trung Thu.

Bố

1

2

3

4

5

Câu 4 (0.5 điểm)

giúp đỡ

qua đường.

1

2

3

4

ÀTải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 22
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bài 1:Chọn đáp án đúng (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án đúng.
Câu 1 (0.5 điểm)

x...... ô
A òa
C oài

B òe
D oàn

Câu 2 (0.5 điểm)

bà ng.........
A oại

B oạy

C ọa

D oạng

Câu 3 (0.5 điểm)

phiếu bé ng..........
A oay

B oăn

C oăng

D oan

Câu 4 (0.5 điểm)

t........ tàu
A oe
C oa

B oai
D oay

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 5 (0.5 điểm)

khỏe kh........
A oắn
C oăng

B oai
D oang

Câu 6 (0.5 điểm)

viết ng.......
A oái

B oe

C oáy

D oắng

Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Điền oan, oăn, oang hoặc oăng và
thanh vào chỗ trống để tạo thành câu đúng.
Câu 1 (0.5 điểm)

đ

tàu

Câu 2 (0.5 điểm)

cổ dài ng
Câu 3 (0.5 điểm)

môn T
Câu 4 (0.5 điểm)

khai h
Câu 5 (0.5 điểm)

liến th
Câu 6 (0.5 điểm)

tóc x
Bài 3:Nối (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Nối để tạo thành câu đúng.

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

Mẹ mua

áo choàng cho bé.

Quả xoài

con hoẵng.

Bố có dáng người

khỏe khoắn.

Bé nhìn thấy

có vị chua.

Trong vườn, hương hoa

mọc mầm.

Bé mặc

oang oang.

Mẹ nói

thoang thoảng.

Củ khoai tây

áo choàng.

Bé ngồi

ghế xoay.

Hoa ban

xóa bảng.

Hai mắt bé

nở trắng muốt.

Bé giúp cô

tròn xoe.

Câu 2 (0.5 điểm)

Câu 3 (0.5 điểm)

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

Bé đi học

sáu toa.

Đoàn tàu có

họa sĩ.

Bố em là

được phiếu bé ngoan.

Cửa sổ

mở toang.

Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp các từ để tạo thành công
đúng.
Câu 1 (0.5 điểm)

khỏe.

rất

em

Anh trai

1

2

3

4tập

múa

xòe.

1

2

3

4

thật

đẹp.

điện thoại

Chiếc

1

2

3

4

Câu 2 (0.5 điểm)

Câu 3 (0.5 điểm)

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

loang.

vết

dầuTrên

tường

1

2

3

4

5

6

Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp các từ để tạo thành công
đúng.
Câu 1 (0.5 điểm)

khỏe.

rất

em

Anh trai

1

2

3

4tập

múa

xòe.

1

2

3

4

thật

đẹp.

điện thoại

Chiếc

1

2

3

4

Câu 2 (0.5 điểm)

Câu 3 (0.5 điểm)

Câu 4 (0.5 điểm)

loang.

vết

dầuTrên

tường

1

2

3

4

5

6

ÀTải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 23
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bài 1:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Điền oanh, oach, oat hoặc oăt vào
chỗ trống để được từ đúng.(Thêm dấu thanh nếu cần).
Câu 1 (0.5 điểm)

h

hình

Câu 2 (0.5 điểm)

kế h
Câu 3 (0.5 điểm)

kh

tay

Câu 4 (0.5 điểm)

nhanh thoăn th
Câu 5 (0.5 điểm)

d

nhân

Câu 6 (0.5 điểm)

nhọn h
Bài 2:Chọn đáp án đúng (3.0 điểm, 6 Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án đúng.
Câu 1 (0.5 điểm)

kh......... giò
A oăt

B oat

C oanh

D oach

Câu 2 (0.5 điểm)

h............ bát
A uệ
C oắt

B uy
D oạt

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×