Tải bản đầy đủ

Phân tích hình tượng trung tâm xuyên suốt trong bài thơ đàn ghi la của lorca của thanh thảo

Phân tích hình tượng trung tâm xuyên suốt trong bài thơ Đàn Ghi la của Lorca
của Thanh Thảo - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Hình tượng tiếng đàn được Thanh Thảo xây dựng rất độc đáo, công phu và sáng tạo, tuy ít nhiều có
nhuốm màu sắc tượng trưng và siêu thực mà ông học tập ở chính nhà thơ Ga-xi-a Lor-ca.Phân tích cảm hứng từ cái chết bi thảm của nhà thơ lớn Tây Ban Nha trong bài thơ Đàn...Nêu cảm nhận của em về hình tượng Lor-ca trong bài thơ Tiếng đàn ghi ta của Lor-ca -...Cảm nhận về đoạn thơ sau trong bài thơ Đàn Ghi ta của Lor-ca: "Không ai chôn cất...
Sáng tạo mới của Thanh Thảo trong Đàn ghi ta của Lor-ca - Ngữ Văn 12

Xem thêm: Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo Học trực tuyến Môn Văn học

Nếu cái chết bi thảm của Lor-ca gây cảm xúc mạnh cho Thanh Thảo thì tiếng đàn ghi ta của
Lor-ca đã trở thành hình tượng trung tâm xuyên suốt bài thơ của ông. Bởi Lor-ca là một nhà thơ
lớn, một nghệ sĩ lớn, và cái biểu trưng cho người nghệ sĩ ấy không gì đúng hơn chính là tiếng
đàn của ông, tiếng đànghi ta truyền thống của dân tộc Tây Ban Nha. Tiếng đàn ghi ta là gương
mặt, là cuộc đời, là tài năng và phẩm chất nghệ sĩ của Lor-ca, in đậm dấu ấn riêng cùa người
nghệ sĩ tài hoa và khí phách, nhưng cũng phảng phất hồn dân tộc Tây Ban Nha trong đó. Hình
tượng tiếng đàn được Thanh Thảo xây dựng rất độc đáo, công phu và sáng tạo, tuy ít nhiều có
nhuốm màu sắc tượng trưng và siêu thực mà ông học tập ở chính nhà thơ Ga-xi-a Lor-ca

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-hinh-tuong-trung-tam-xuyen-suot-trong-bai-tho-dan-ghi-la-cualor-ca-cua-thanh-thao-ngu-van-12-c30a128.html#ixzz5nIdpeDehTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×