Tải bản đầy đủ

Bài thu hoạch thủy chuẩn

Phần thứ nhất
KHÁI QUÁT KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THU NHẬN ĐƯỢC TỪ KHÓA
BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO
VIÊN MẦM NON HẠNG 2
I. KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ KỸ
NĂNG CHUNG
1.Quyết định hành chính nhà nước.
* Sau khi nghiên cứu chuyên đề: “ Quyết định hành chính nhà nước”, em
nhận thức được các vấn đề cơ bản sau:
- Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất hiện và tồn
tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nhà nước. Đó chính là hoạt động quản
lý gắn liền với hệ thống các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước - bộ phận
quan trọng của quyền lực chính trị trong xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn
phương đối với xã hội. Quản lý nhà nước được hiểu trước hết là hoạt động của
các cơ quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước.
- Quyết định quản lý hành chính nhà nước vừa được coi là phương tiện
quản lý hành chính nhà nước, vừa là sản phẩm của hoạt động quản lý hành
chính nhà nước. Số lượng và chất lượng của quyết định quản lý hành chính
nhà nước sẽ phản ánh chất lượng hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Bởi
vậy, muốn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước cần nắm
vững nguyên lý chung về quyết định quản lý hành chính.

Từ những phân tích trên, có thể rút ra một số tính chất của Quyết định quản lý
hành chính nhà nước như sau:
- Quyết định quản lý hành chính nhà nước thể hiện ý chí của nhà nước bởi
vì nó là kết quả sự thể hiện ý chí của các chủ thể quản lý có thẩm quyền nhân
danh nhà nước vì lợi ích của nhà nước. Quyết định quản lý hành chính mang
quyền lực nhà nước, ý chí đơn phương của nhà nước mà mọi chủ thể khác đều
buộc phải tuân theo nếu họ thuộc phạm vi tác động của quyết định.
- Quyết định hành chính nhà nước được ban hành để thực hiện quyền hành
pháp.
1


2. Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới.
Qua chuyên đề 2“ Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới”, tôi nhận
thức được các vấn đề cơ bản:
- Chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non ra
đời đánh dấu sự phát triển của chương trình giáo dục mầm non và cũng chính
chương trình này là bước đệm, là cầu nối để tạo đà cho chương trình giáo dục
mầm non mới hiện nay.
- Trong xu hướng hiện nay, một môi trường tốt cho trẻ không phải chỉ đơn
thuần là nơi có đầy đủ cơ sở vật chất, thoáng mát, rộng rãi, mà còn phải đảm bảo
được sự tương tác giữa các bé với nhau, các bé với cô giáo, đặc biệt là tương tác
với thế giới thực tế bên ngoài.
- Nền giáo dục mầm non hiện tại đang ngày càng chú trọng hơn đến trẻ,
môi trường học tập phải tạo được sự hứng thú cho trẻ, để trẻ thoải mái vui chơi
theo cách của riêng mình, từ đó giúp phát triển khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ.
- Không chỉ có vậy, trường học còn phải là nơi giúp trẻ trải nghiệm những
kỹ năng sống thực tế trong cuộc sống, cũng như rèn luyện cho các bé tính tự
phục vụ ngay từ khi còn nhỏ. Bé sẽ được dạy cách tự đi giày, tự mặc quần áo, tự
đi vệ sinh… Có thể lúc đầu trẻ sẽ làm khá chậm, nhưng dần dần các bé sẽ quen
hơn, điều quan trọng nhất là trẻ đã học được cách tự giác, đức tính tự lập.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, dạy học không chỉ giúp
cô giáo dễ dàng quản lý học sinh, mà còn giúp phụ huynh dễ dàng kết nối thông
tin với nhà trường. Dù ở bất cứ nơi đâu, phụ huynh cũng có thể dễ dàng biết
được con em mình đang làm gì, có được chăm sóc tốt hay không.Những đổi mới
trong giáo dục mầm non khiến phụ huynh càng thêm tin tưởng gửi con em mình,
và đất nước hứa hẹn có thế hệ trẻ phát triển toàn diện.
- Xây dựng kế hoạch thông tin và truyền thông phổ biến kiến thức cơ bản về
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đặc biệt nâng cao công tác tuyên truyền
trong giáo dục mầm non hiện nay.
3. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non.
2


* Qua chuyên đề 3 tôi nhận thấy một số vấn đề cơ bản:
- Tạo động lực cho giáo viên thông qua tạo điều kiện cho giáo viên phát
triển như giao cho giáo viên công việc mới, mức độ khó nâng dần, khuyên khích
giáo viên chấp nhận công việc khó, có sự kiểm tra hỗ trợ kèm cặp thường xuyên
của nhà trường. Qua đó tạo cơ hội thăng tiến cho giáo viên dựa trên năng lực và
hiệu quả công việc, công bằng, bình đẳng trong tiếp cận cơ hội thẳng tiến.
- Tạo động lực qua tiền lương tiền công. Tạo động lực thông qua tiền
thưởng. Tạo động lực thông qua phụ cấp , phúc lợi và dịch vụ. Sự đảm bảo về
lợi ích cho giáo viên là một trong những nhân tố ảnh hưởng quann trọng.
- Động lực được coi là yếu tố bên trong- yếu tố tâm lý - tuy vậy yếu tố tâm
lý này cũng có thể nảy sinh từ các tác động của yếu tố bên ngoài. Các yếu tố bên
ngoài tác động đến cá nhân làm nảy sinh yếu tố tâm lý bên trong thúc đẩy hoạt
động. Do vậy, một cách mở rộng, khái niệm động lực không chỉ đề cập yếu tố
bên trong mà cả các yếu tố bên ngoài thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động lao
động.
- Động lực làm việc không có sẵn, không có cá nhân sinh ra đã thiếu động
lực hay có động lực. Động lực cần được tạo ra trong quá trình sống, học tập và
lao động. Động lực luôn gắn liền với dạng hoạt động, lao động.
- Đặc trưng của Giáo viên mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng,
chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non và cơ sở giáo dục khác thực
hiện chương trình giáo mầm non. Thời gian lao động dài với khối lượng công
việc lớn: chịu trách nhiệm giảng dạy tất cả các môn học. Đảm nhận các hoạt
động giáo dục. Rèn các kỹ năng, thói quen tác phong cho trẻ. Đối tượng tác
động đặc biệt và yêu cầu chất lượng cao. Đó là trẻ từ 0-6 tuổi. Đòi hỏi sự khéo
léo, kiên trì, và tình yêu thương đối với trẻ.
- Một nhà trường để cho thực khẳng định chất lượng thì đội ngũ giáo viên
sẽ quyết định, do đó tạo động lực cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của minh
một vấn đề quan trọng. Với bản thân tôi luôn cố gắng, hoàn thành xuất sắc công
việc được cấp trên giao cho.
4. Kỹ năng quản lí xung đột
3


* Qua chuyên đề 4 em nhận thức được những vấn đề cơ bản:
- Xung đột là một hiện tượng xã hội được xem xét không phụ thuộc vào ý
chí của những người riêng biệt, phản ánh những mâu thuẫn tồn tại khách quan
trong ý thức của con người và ảnh hưởng của sự phản ánh đó đến hành vi của
con người
- Xung đột là một hiện tượng xã hội phổ biến trong các tổ chức. Nhiều
khi, xung đột không được xử lý không phải vì người ta không nhận ra sự tồn tại
của chúng mà do không biết xử lý như thế nào. vấn đề đặt ra cho các nhà quản
lý không chỉ ở chỗ nắm bắt được lý thuyết về xung đột mà là phải tiến hành giải
quyết xung đột một cách đúng đắn. Vì vậy, nhận thức đúng đắn và xử lý xung
đột theo hướng có lợi cho tổ chức là kỹ năng quan trọng đối với các nhà quản lý
cũng như đối với các thành viên trong tổ chức.
- Nói đến xung đột ở trong trường mầm non thì xảy ra liên tục, việc giải
quyết làm sao cho tình cảm nhẹ nhàng và có hiệu quả đòi hỏi một giáo viên
mầm non phải có tính kiên trì nhẹ nhàng, khi xảy ra vấn đề thì trước hết phải xác
định mục tiêu xử lý tình huống, sau đó xây dựng phân tích và giai quyết tình
huống để hậu quả giảm xuống tối thiểu một cách hài hòa tình cảm nhất.
- Để quản lý xung đột trong trường mầm non, trước hết hiệu trưởng phải
nhận diện tình hình, lắng nghe các bên trình bày quan điểm, dành thời gian thu
nhập thông tin, tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra các giải pháp phù hợp và lên kế
hoạch hành động quản lý xung đột.
- Cần xác định hai bên xung đột và mỗi bên có muốn thương lượng về các
vấn đề, người hòa giải phải làm việc một cach công băn làm hài lòng tất cả mọi
người.
- Là một giáo viên mầm non việc chính là chăm sóc và giáo dục trẻ cho
nên khi được phân công nhiệm vụ giáo viên phải nắm được, hiểu được tâm lý
của cá nhân trẻ, hoàn cảnh gia đình... để từ đó giúp cho giáo viên hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người mẹ hiền thứ hai.
II. KIẾN THỨC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ
4


ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON
1. Quản lí phát triển chương trình giáo dục nhà trường
* Sau khi nghiên cứu chuyên đề 5 em nhận thức được những vấn đề cơ bản:
- Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Trường mầm non đảm nhận chăm sóc, giáo dục trẻ. Làm cơ sở cho sự phát triển
của trẻ, hình thành cơ bản ban đầu nhân cách con người và chuẩn bị những điều
kiện cần thiết cho trẻ vào tiểu học. Một hệ thống trường lớp được trang bị cơ sở
vật chất, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non chính là mục
tiêu đặt ra cho chương trình giáo dục hiện nay.
- Trong công cuộc đổi mới của đất nước, đổi mới giáo dục Đảng những chủ
chương và chính sách để phát triển giáo dục. Hiện nay nhiệm vụ trọng tâm của
đổi mới quản lý giáo dục là đổi mới quản lý chất lượng giáo dục. Vấn đề là có
tính quyết định là xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực giáo dục và đưa vào
thực hiện trong thực tế. Muốn thực hiện các nhiệm vụ đó thì nhà trường có đầy
đủ điều kiện để đáp ứng được nhiệm vụ trên.
- Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường gồm có các kế
hoạch, và tổ chức thực hiện các kế hoạch hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với cha
mẹ trẻ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.
- Để phát triển được chương trình giáo dục mầm non cần phải nắm bắt
được cấu trúc của chương trình, các quan điểm tiếp cận của chương trình.
- Chương trình giáo dục là sự trình bày, diễn tả có hệ thống việc dạy - học
được dự kiến trong một khoảng thời gian xác định mà sản phẩm của sự trình bày
đó là một hệ thống xác định các thành tố khác nhau nhằm chuẩn bị, thực hiện và
đánh giá một cách tối ưu việc dạy - học.
- Chương trình giáo dục là sự trình bày có hệ thống một kế hoạch tổng thể
các hoạt động giáo dục trong một thời gian xác định, trong đó nêu lên các mục
tiêu học tập mà người học cần đạt được, đồng thời xác định rõ phạm vi, mức độ
nội dung học tập, các phương tiện, phương pháp, cách thức tổ chức học tập,
cách đánh giá kết quả học tập nhằm đạt được các mục tiêu học tập đề ra.
2. Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập
5


* Sau k hi học xong chuyên đề “Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học
tập”, qua chuyên đề 6 em nhận thức được các vấn đề cơ bản:
- Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập là quá trình tạo lập và
phát triển các thành tố để nhà trường trở thành cộng đồng học tập trong đó
trẻ,giáo viên, cha mẹ trẻ, cộng đồng cùng học tập lẫn nhau và cùng nhau phát
triển.
-Trường học là cộng đồng học tậptrong đó trẻ em học tập lẫn nhau và phát
triển cùng nhau, giáo viên với tư cách chuyên gia giáo dục học tập lẫn nhau và
cùng nhau phát triển, cha mẹ trẻ và cộng đồng địa phương hỗ trợ và tham gia
các hoạt động ở nhà trường.
- Mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng là mối quan hệ tương hỗ, nói
cách khác nhà trường và cộng đồng có ảnh hưởng và tác động lớn tới sự phát
triển của mỗi học sinh. Nếu chỉ giáo dục học sinh trong nhà trường không thôi
thì những kiến thức sách vở đó sẽ không giúp học sinh thích ứng được với cộng
đồng. Chính vì vậy, mỗi nhà giáo dục cần hiểu rõ về nơi mà học sinh mình sinh
sống và tham gia các hoạt động, để coi đó là đơn đặt hàng cho sản phẩm giáo
dục của mình, giúp mỗi học sinh của mình vừa thích ứng cao được với nơi mà
mình sinh sống, lại vừa có khả năng sẵn sàng ứng phó với sự biến động của môi
trường sống. Hơn thế nữa, giáo viên còn cần phối hợp với cộng đồng để có
những tác động phù hợp tới cộng đồng khi có những vấn đề tiêu cực xảy ra, giúp
tạo dựng môi trường lành mạnh để cá nhân mỗi học sinh được sống và phát triển
trong môi trường xã hội lành mạnh.
- Xã hội ngày một phát triển, chính vì vậy mỗi nhà trường không ngừng
nỗ lực để tự đổi mới và phát triển. Trong tiến trình phát triển đó, cần có sự kết
nối và hợp tác với các cơ sở giáo dục khác cũng như với cộng đồng nghề
nghiệp. Việc hợp tác này giúp cho mỗi cơ sở giáo dục học được những bài học
kinh nghiệm quý báu, chia sẻ được những thành tựu mà mình đã đạt được trong
giáo dục.
3. Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non
6


- Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là hoạt động đánh giá
(bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) để xác định mức độ trường mầm non
đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận trường
mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước.
- Tự đánh giá của trường mầm non là hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh
giá của trường mầm non để xác định mức độ đạt được theo tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Đánh giá ngoài trường mầm non là hoạt động đánh giá của cơ quan quản
lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
giáo dục của trường mầm non.
- Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non: Kiểm định
chất lượng giáo dục nhằm giúp trường mầm non xác định mức độ đáp ứng mục
tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất
lượng các hoạt động giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà
nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường mầm non; để cơ quan quản
lý nhà nước đánh giá và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng
giáo dục.
- Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là 5 năm, tính từ
ngày ký quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.
- Trường mầm non đạt cấp độ 1 và cấp độ 2 theo quy định tại Điều 22 của
Quy định này, sau ít nhất 2 năm học thực hiện tự đánh giá, được đăng ký đánh
giá ngoài để đạt cấp độ cao hơn.
- Đoàn đánh giá ngoài có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá và xác định trường
mầm non đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng.
- Đánh giá ngoài là một bước có ý nghĩa quan trọng trong quy trình kiểm
định chất lượng giáo dục. Cùng với việc tự đánh giá của các trường mầm non,
đánh giá ngoài sẽ có tác động tích cực đến toàn bộ hoạt động của nhà trường
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ,
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
4. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giáo dục mầm non
7


* Sau khi học xong chuyên đề 8 “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
trong giáo dục mầm non” bản thân em nhận thấy:
- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một loại hình nghiên cứu
trong giáo dục. Nghiên cứu để thực hiện và đánh giá một tác động can thiệp sư
phạm. Tác động can thiệp đó có thể là việc kiểm chứng tính hiệu quả của việc sử
dụng phương pháp dạy học khác, sử dụng sách giáo khoa theo kiểu riêng, áp
dụng phương pháp quản lý khác, triển khai chính sách mới, sử dụng công cụ
mới vv… do giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện. Người thực hiện nghiên cứu
khoa học sư phạm ứng dụng vừa phải tiến hành thực nghiệm, đồng thời kiểm
chứng kết quả và đánh giá ảnh hưởng của tác động can thiệp đó một cách khoa
học để quyết định xem có nên sử dụng và phổ biến can thiệp tác động đó hay
không.
- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là cách tốt nhất để xác định và
điều tra những vấn đề giáo dục ở tại lớp học và trường học thông qua việc tích
hợp nghiên cứu tác động vào bối cảnh và để những người đang hoạt động trong
môi trường gia hoạt động nghiên cứu, các phát hiện sẽ được ứng dụng ngay, từ
đó vấn đề được giải quyết nhanh hơn.
- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bao gồm quy trình nghiên cứu,
triển khai, tác động sư phạm nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, phát
triển các mặt toàn diện ở trẻ, tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên. Nghiên
cứu khoa học sư phạm ứng dụng cũng là cơ hội để giáo viên mầm non tiếp cận
được các thành tựu khoa học giáo dục trẻ em và áp dụng vào công tác chăm sóc
giáo dục trẻ.
- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một công cụ để từng bước
nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh trong mỗi nhà trường, đảm
bảo hiệu quả, ứng dụng được các thành tựu của công nghệ thông tin, khoa học
máy tính, dễ thực hiện, được giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của nhiều nước
trong khu vực và trên thế giới đã và đang thực hiện.
5. Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về giáo dục mầm non
8


* Sau khi học xong chuyên đề 9 “Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về
giáo dục mầm non” bản thân em nhận thấy:
- Bồi dưỡng là một hoạt động có chủ đích nhằm cập nhật những kiến thức
mới tiến bộ, hoặc nâng cao trình độ giáo viên để tăng thêm năng lực, phẩm chất
theo yêu cầu của ngành học. Công tác bồi dưỡng được thực hiện trên nền tảng
các loại trình độ đã được đào tạo cơ bản từ trước. Hoạt động bồi dưỡng là việc
làm thường xuyên, liên tục cho mỗi giáo viên cấp học ngành học khôn ngừng
nâng cao trình độ của đội ngủ để thích ứng vơí đòi hỏi cua nền kinh tế xã hội.
Nội dung bồi dưỡng được triển khai ở các mức độ khác nhau, phù hợp cho từng
đối tượng. cụ thể.phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao trong điều
kiện có sự biến đổi liên tục của môi trường. Vì thế trong nhiều trường hợp, bồi
dưỡng còn được coi là một quá trình giáo dục liên tụcđể phát triển đội ngũ nhân
sự trong hệ thống.
- Trong bất kỳ một hệ thống nào thì hoạt động bồi dưỡng đều có vai trò đặc
biệt quan trọng. Hoạt động này đảm bảo năng lực của đội ngũ luôn phù hợp với
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao trong điều kiện có sự biến đổi liên tục của
môi trường, giúp chuyển hệ thống đến trạng thái mới thích ứng với hoàn cảnh
mới. Vì thế trong nhiều trường hợp, bồi dưỡng còn coi là một quá trình giáo dục
liên tục được phát triển đội ngũ nhân sự trong hệ thống.
- Cách tiếp cận phát triển đảm bảo sự quan tâm thỏa đáng đến nhu cầu, lợi
ích và dặc điểm cá nhân của từng người được bồi dưỡng. Tài liệu bồi dưỡng
được xây dựng phù hợp với cách thiết kế hoạt động khác nhau giúp người đọc
lĩnh hội dần các kinh nghiệm học tập thông qua các tình huống, tạo cho người
học có cơ hội vận dụng các kiến thức lý thuyết qua trải nghiệm khác nhau .
- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non là hai giai đoạn có liên quan
mật thiết với nhau trong quá trình hình thành và phát triển nghề dạy học ở mầm
non. Đào tạo là giai đoạn đầu hình thành năng lực phẩm chất cần thiết của giáo
viên để hành nghề. Bồi dưỡng chuyên môn là giai đoạn nối tiếp tất yếu đối với
hoạt động đào tạo nghề nghiệp.
9


6. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong phát triển năng lực nghề
nghiệp dưới hình thức nghiên cứu bài học
* Qua chuyên đề 10 em nhận thức được các vấn đề cơ bản:
- Sinh hoạt chuyên môn là một trong các hình thức bồi dưỡng giáo viên
nhằm nâng cao năng lực của giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng học tập cho
trẻ và nâng cao chất lượng giáo dục nói chung.
- Đối với giáo viên mầm non, khác với giáo viên các bậc học khác, để
thực hiện tốt hoạt động cụ thể của mình, đó là nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo
dục các cháu, người giáo viên phải có những năng lực nhất định như:
- Có năng lực xây dựng chương trình giáo dục, năng lực lập kế hoạch giáo
dục dài hạn, năng lực xây dựng môi trường giáo dục thân thiện cho trẻ, năng lực
tổ chức các hoạt động giáo dục..., và kèm theo các kĩ năng cụ thể.
- Có năng lực trong thái độ khi ứng xử và ý thức trong việc chăm sóc sức
khỏe cho trẻ nhỏ, năng lực truyền đạt và hướng dẫn trẻ thực hiện những yêu cầu
của giáo viên, năng lực tổ chức thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho
trẻ.
- Ngoài ra, để thuận lợi trong quá trình lựa chọn việc làm, hay có thể thành
công hơn trong nghề nghiệp sau này, giáo viên mầm non cần phải có năng lực
sư phạm chuyên biệt, như: hát hay, múa dẻo, đàn giỏi, vẽ tranh đẹp, làm đồ chơi
tài tình, kể chuyện hấp dẫn, ...
- Giáo viên thường xuyên học tập chuyên môn, dự giờ để giáo viên theo
dõi các hoạt động dạy của đồng nghiệp, nhận xét về phương pháp, việc phân bố
thời gian, các bước của giờ dạy. Người dự giờ cũng chú ý đến những câu hỏi, lời
hướng dẫn của giáo viên, đồ dùng của giáo viên sử dụng để xem có gì sai sót,
bất hợp lý không.
- Bên cạnh đó, mỗi giáo viên mầm non đều phải hiểu được đặc điểm lao
động của nghề là: luôn thể hiện các chức năng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ
thơ, lấy quan hệ tình cảm yêu thương mẹ - con làm yếu tố quyết định. Vì thế,
lòng yêu trẻ là phẩm chất số 1 trong nhân cách một giáo viên mầm non đích
thực.
10


7. Đạo đức của cán bộ quản lí trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường
mầm non và cộng đồng
* Sau khi học xong chuyên đề 11 em nhận thức được những vấn đề cơ bản
như sau:
- Đạo đức nhà giáo là phẩm chất của người giáo viên được hình thành do
tu dưỡng, rèn luyện theo các quy định, tiêu chuẩn, yêu cầu....trong hoạt động
nghề nghiệp của người giáo viên và trong cuộc sống với tư cách một nhà giáo,
được thể hiện ra bên ngoài qua nhận thức, thái độ và hành vi của họ.
- Phẩm chất đạo đức của giáo viên mầm non thể hiện ở những điểm sau:
+ Yêu nước, có niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Trung thành với lý
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Chấp hành tốt luật pháp Nhà nước,
chủ trương, chính sách của Đảng và những qui định của ngành, của trường mầm
non;
+ Yêu thương, tôn trọng và công bằng với trẻ. Không phân biệt đối xử với
trẻ và chấp nhận sự đa dạng của trẻ. Xây dựng mối quan hệ thân mật, gần gũi,
ân cần, chu đáo với trẻ . Coi trọng tính tích cực, chủ động, sáng tạo cá nhân của
trẻ; động viên khuyến khích trẻ tích cực tham gia vào hoạt động chung/nhóm;
Xây dựng và duy trì việc phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc-giáo dục
trẻ;
+ Yêu nghề, tâm huyết, gắn bó và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp.
+ Có ý thức tổ chức, có đạo đức tốt, yêu thương đồng cảm, hiểu biết, sáng
tạo, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị phù hợp với văn hóa dân tộc.
- Cán bộ quản lý phải xây dựng được cầu nối giữa giáo viên, nhân viên
với ban lãnh đạo nhà trường thì mới nắm bắt được thông tin và sử lý thông tin
nhanh nhất hiệu quả nhất.
- Tạo ra một bầu không khí thân thiện, cởi mở là điều rất quan trọng.
Người cán bộ quản lý lúc nào cũng thể hiện khuôn mặt rạng rỡ, nhiệt tình, sự
quan tâm.
- Cán bộ quản lý cần huy động các nguồn lực cho nhà trường, góp phần
tạo nên những chuyển biến căn bản về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
11


Phần thứ hai
THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
I.Những nhiệm vụ được giao
Bản thân là một giáo viên trong năm học 2017-2018 tôi được phân công
chủ nhiệm lớp 5 tuổi C trường mầm non Tiên Du, là một giáo viên trẻ tâm huyết
với nghề, luôn yêu nghề mến trẻ, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách
nhiệm cao, tích cực tham gia các lớp học về chuyên môn để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy tôi luôn vận dụng những kiến thức mà mình đã
học vào chương trình chăm sóc và giáo dục mầm non để đạt được những kết quả
tốt nhất.
Trong quá trình giảng dạy tôi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của một người
giáo viên.
1. Đảm bảo an toàn cho trẻ
- Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở
nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương
trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường
giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh
giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường,
nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo;
Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ
em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng
nghiệp.
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ
trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
12


- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của
ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.
* Liên hệ: Trong năm học 2017-2018 tôi được phân công đứng lớp 5 tuổi C
Tôi luôn bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ
ở lớp.
+ Với những nhiệm vụ được giao tôi luôn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
5 tuổi C với sỹ số học sinh 35 cháu, đảm bảo sỹ số học sinh theo kế hoạch nhà
trường giao trong năm. Không có học sinh bỏ học, 100% học sinh đến lớp được
an toàn về thể chất và tinh thần, không có học sinh sảy ra tai nạn dịch bệnh khi
đến lớp
+Trong giao tiếp ứng xử với trẻ bằng những cử chỉ, hành vi dịu hiền, nhẹ
nhàng, cởi mở, vui tươi, tạo cho trẻ một cảm giác an toàn, bình yên, dễ chịu khi
được đến lớp, nhờ có cảm giác an toàn, trẻ mới bộc lộ tính hồn nhiên, ngây thơ,
trong trắng của tuổi thơ.Tôi luôn hòa đồng, gần gũi với trẻ, phù hợp với tâm
sinh lý của trẻ, gieo vào lòng trẻ những sắc thái cảm xúc tích cực của con người.
2. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non
- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương
trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường
giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh
giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường,
nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
* Liên hệ: Trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non tôi
luôn thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ, trang trí lớp theo
chủ điểm, tích cực làm đồ dùng đồ chơi để thực hiện tốt chương trình giáo dục
mầm non theo quy định.
+ Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ, trang trí lớp
theo chủ điểm, tích cực làm đồ dùng đồ chơi để thực hiện tốt chương trình giáo
dục mầm non theo quy định
13


+ Tạo ra bầu không khí thân thiện, cởi mở trong suốt quá trình chăm sóc
và giáo dục trẻ, thể hiện khuôn mặt rạng rỡ, nhiệt tình, trìu mến, tạo cho trẻ cảm
thấy mình đang được quan tâm. Cần hiểu trẻ, nên tìm những điểm tốt điểm tích
cực của trẻ, để nêu gương khích lệ trẻ tạo cho trẻ có được sự tự tin, phấn khởi.
Cần tôn trọng trẻ, lắng nghe ý kiến của trẻ và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc
của trẻ, không nên lờ đi trước ý kiến của trẻ. Cần linh hoạt trong cách xử lý tình
huống với trẻ, không nên cứng nhắc vì mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt, một tính
cách và sở thích khác nhau. Tôi tìm hiểu trẻ và tạo nhiều cơ hội để trẻ được thể
hiện trong các tình huống khác nhau.
+ Trước mỗi tình huống cần bình tĩnh không nên vội vàng, nóng nảy, nếu
giáo viên nóng nảy thiếu kiềm chế, sẽ có những hành vi không hợ lý với trẻ,
trong khi đó, bất cứ hành vi nào của giáo viên đều được trẻ ghi dấu lại trong tâm
trí trẻ. Tôi thường xuyên tìm hiểu kĩ những nguyên nhân dẫn đến nhưỡng biểu
hiện hành vi bất thường của trẻ để có hướng giải quyết hợp lý nhất.
+ Thường xuyên quan sát trẻ đánh giá đúng các mục tiêu bé đạt được
chưa đạt được trong các chủ đề
3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất nhà giáo
- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo;
Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ
em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng
nghiệp.
* Tôi luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, danh dự uy tín của người giáo
viên, yêu thương quan tâm chăm sóc trẻ, đối sử công bằng với trẻ, yêu thương
trẻ như con, khéo léo và thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của trẻ là: được ăn,
được vui chơi và học tập. giáo viên cần yêu thương từng trẻ, yêu thương trẻ như
con em mình, điều đó đòi hỏi sự tận tụy và khéo léo dịu dàng, nhạy cảm và tinh
tế trong chăm sóc và giáo dục trẻ. Muốn như vậy, trong quá trình giáo dục, tôi
luôn tạo bầu không khí ấm cúng như gia đình. Đồng thời tôi cần chú ý đáp ứng
đúng lúc, kịp thời những nhu cầu cơ bản của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển
một cách thuận lợi.
14


4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ
trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
* Tôi luôn trao đổi với phụ huynh vào giờ đưa đón trẻ về nội dung chương
trình chủ đề bé đang học, tuyên truyền phụ huynh ủng hộ nguyên liệu phế thải
để trẻ hoạt động. Thống nhất một số biện pháp chăm sóc và dạy trẻ, hướng dẫn
phụ huynh cách chăm sóc giáo dục con ở nhà, dạy trẻ kĩ năng sống.
+ Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh và cộng
đồng về ý nghĩa của việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non;
tạo nhiều cơ hội cho gia đình và cộng đồng được tham gia vào các hoạt động của
nhà trường; xây dựng mối quan hệ tích cực đối với gia đình trẻ, phối hợp chặt
chẽ với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ; tôn trọng sự khác
biệt và nhu cầu của mỗi gia đình để có những phối hợp với từng gia đình trong
chăm sóc, giáo dục trẻ bằng nhiều hình thức, phương pháp nhằm thu hút các bậc
cha mẹ và cộng đồng tham gia hiệu quả vào công tác xây dựng môi trường giáo
dục trong trường mầm non.
5. Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng
- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
* Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần tự học tự bồi dưỡng về năng lực
chuyên môn qua đồng nghiệp ở trường bồi dưỡng kiến thức tin học, rèn luyện
tay nghề, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc thiết kế bài dạy để có kết
quả cao trong chăm sóc giáo dục trẻ
+ Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng chuyên môn do ngành giáo dục
tổ chức, tự nghiên cứu tài liệu, chương trình giáo dục mầm non để nâng cao
trình độ chuyên môn. Tham gia tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên trong năm
học.
6. Thực hiện nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao
- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của
ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng
15


* Bản thân tôi luôn gương mẫu trong việc chấp hành các nội quy, quy chế
hoạt động cơ quan. Đi làm đúng giờ, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân
công. Chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà
nước các quy định của ngành giáo dục. Tích cực tham gia các cuộc vận động
ủng hộ từ thiện do cấp trên, nhà trường phát động
+ Chấp hành kỉ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc,
giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công. Không có biểu hiện tiêu cực trong
cuốc sống, trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Không vi phạm các quy định về hành vi
nhà giáo không được làm.các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết,
giúp đỡ đồng nghiệp.
+ Tân tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội duy của đơn
vị, nhà trường, của ngành, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm
vụ. Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà
trường. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
-Là một giáo viên chủ nhiệm tôi luôn quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của trẻ, gần
gũi và yêu thương trẻ để trẻ cảm thấy rằng mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
+ Là 1 Đảng viên tôi luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các
cuộc vận động do nhà trường triển khai, luôn gương mẫu trong công việc và
đồng nghiệp. Có lối sống lành mạnh, phẩm chất trong sáng của người giáo viên,
có tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp, cư xử đúng mực với lãnh đạo cấp trên,
bạn bè đồng nghiệp và phụ huynh, yêu thương gần gũi với trẻ. Luôn tự giác
trong công việc.
Trong năm học 2017-2018 bản thân đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được
giao, xây dựng và triển khai kế hoạch của lớp ngay từ đầu năm học. Thực hiện
tốt các hồ sơ lớp theo đúng kế hoạch. Thường xuyên dự giờ đồng nghiệp, tích
cực tham gia học hỏi các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức để nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ. Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định, đảm bảo chất lượng dạy
và học cho nhà trường. Trong năm học đã hoàn tành tốt mọi nhiệm vụ được
giao.
16


Do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn trang thiết bị đồ dùng đồ chơi
còn ít nên chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của trẻ.
II. PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trong công
tác. Bản thân thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tích cực đổi mới
phương pháp dạy học. Trong quá trình dạy học luôn có ý thức tự học để nâng
cao tay nghề, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp, kết hợp đổi mới
phương pháp kiểm tra đánh giá trẻ nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy và hiệu
quả giáo dục cho trẻ.
Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Cùng với việc
giảng dạy làm công tác chủ nhiệm, tôi luôn bám sát lớp, có kế hoạch cụ thể cho
từng tháng, từng tuần. Tôi đã làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Từ những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và nguy cơ đó đòi hỏi phải có
sự đổi mới cho phù hợp với giáo dục trong nước và xu thế phát triển của thế
giới. Đổi mới phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo hướng
phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm.
1.Điểm mạnh
- % Cán bộ quản lý và giáo viên trình độ đào tạo trên chuẩn
- Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật , nhiệt tình trách nhiệm trong chương trình
giáo dục mầm non
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh
- Có tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
- Thực hiện tốt các công việc do cấp trên giao.
- Thực hiện tốt nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Được trẻ yêu quý phụ huynh tin yêu.
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ.

17


- Xây dựng kế hoạch thông tin và truyền thông phổ biến kiến thức cơ bản
về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đặc biệt nâng cao công tác tuyên truyền
trong giáo dục mầm non hiện nay.
2. Điểm yếu
- Do lớp đông cho nên dẫn đến việc bao quát trẻ chưa tốt
- Đánh giá trẻ hàng ngày chưa được thường xuyên
- Công việc nhiều nên có rất nhiều áp lực
- Chưa tích cực học hỏi chuyên môn, vẫn theo cách dạy truyền thống.
- Xây dựng kế hoạch mang tính hình thức
- Diện tích lớp chưa đảm bảo cho trẻ hoạt động.
- Tiếp cận những công việc mới chưa kịp thời, chưa sáng tạo.
- Đồ chơi ngoài trời còn hạn chế
3. Thuận lợi
- Giáo viên mầm non được làm việc trong một môi trường của trẻ thơ,
sống trong một xã hội không có sự giả dối. Môi trường làm việc hấp dẫn, không
gian đẹp tạo cơ hội cho cô sáng tạo cùng trẻ. Giáo viên mầm non cũng đã có
những kỹ năng của nhiều nghề khác nhau như: Ca sỹ, họa sỹ, nhà văn, nhà
thơ,có kỹ năng chăm sóc trẻ rất tốt.
- Trong môi trường đó giáo viên đã rèn được tính cách của mình, trong cách
ăn nói, giao tiếp,đối sử với trẻ, với đồng nghiệp với phụ huynh một cách chân tình.
Một trong những nghề trồng người, giúp cho các em có một tương lai tốt đẹp.
- Nghề giáo viên mầm non đang được Đảng và nhà nước quan tâm và phát
triển, được sự quan tâm của cấp trên và lòng tin tưởng của phụ huynh.
4. Nguy cơ
- Đôi lúc đôi khi giáo viên còn chủ quan, do lười học nên chưa nắm được phương
pháp chăm sóc giáo dục trẻ sẽ bị tụt hậu , dạy kém dẫn đến học sinh nhàm trán.
- Do ý thức của giáo viên tự học, tự bồi dưỡng còn chưa cao.

18


- Do không biết tận dụng những điểm mạnh của trường, đôi khi còn thiếu
kỹ năng tuyên truyền nên ít phụ huynh biết.Trong công việc chưa tích cực có khi
dẫn đến nguy cơ mất việc.
Phần thứ ba
VẬN DỤNG KIẾN THỨC,KỸ NĂNG ĐÃ HỌC VÀO THỰC TIỄN
CÔNG TÁC
I. VỀ NHẬN THỨC
Qua khóa bồi dưỡng bản thân mỗi chúng em nhận thức sâu sắc hơn về các
các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, các chính sách, chế độ
của giáo dục mầm non và xu thế đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục mầm
non nói riêng
Là sự hiểu biết của giáo viên về pháp luật và yêu cầu của đạo đức người
giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ. Đó cũng là sự hiểu biết của
giáo viên về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Hiện nay, nhiều giáo viên chưa hiểu
và nắm vững những yêu cầu về đạo đức của người giáo viên, chưa hiểu và nắm
vững các đặc điểm tâm sinh lí của trẻ, nên trong quá trình giao tiếp ứng xử với
trẻ không thỏa mãn được những nhu cầu của trẻ, ảnh hưởng nhiều đến chất
lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Điều này cho thấy công tác giáo dục đạo đức
trong ngành sư phạm chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Những tấm gương
sáng về đạo đức nhà giáo hi sinh, tận tụy với trẻ chưa được xã hội động viên
quan tâm tôn vinh kịp thời.
Trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ
được phân công, đạo đức của người giáo viên trong công tác chăm sóc, nuôi
dưỡng và giáo dục trẻ, công tác phối hợp giữa các lực lượng xã hội trong hoạt
động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong và ngoài nhà trường
Với 11 chuyên đề đã được học qua đợt bồi dưỡng đã cập nhật những kiến
thức về kinh tế, chính trị, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề
nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục mầm non và những năng
lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, yêu cầu nhiệm vụ
năm học, yêu cầu phát triển giáo dục mầm non ở địa phương, yêu cầu đổi mới
19


và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên trong các đơn
vị đang công tác
Đến với khóa bồi dưỡng, mỗi giáo viên, cán bộ quản lý nhận thức về tư
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, phát triển giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, kiến
thức giáo dục mầm non
Giáo viên mầm non so với các bậc học khác phải làm việc vất vả, khối
lượng công việc nhiều, lại phải chịu nhiều áp lực như chất lượng giảng dạy,
kiểm tra. Tuy nhiên chế độ đãi ngộ với giáo viên của nhà trường và địa phương
không thỏa đáng, điều đó cũng ảng hưởng đến tâm lý giáo viên và ảnh hưởng
đến việc giao tiếp, ứng xử với trẻ. Mặt khác, số lượng trẻ trong lớp quá đông, có
nhiều trẻ bướng bỉnh, không nghe lời, hay quậy phá khiến giáo viên bị căng
thẳng, từ đó dẫn đến hượng tượng quát mắng, dọa nạt trẻ.
Về các mối quan hệ trong công việc ( quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp
và phụ huynh): Sự không thuận lợi trong các mối quan hệ này cũng khiến giáo
viên cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, bực bội, điều đó ảnh hưởng nhiều dến hoạt
động giao tiếp và ứng xử với trẻ. Ví dụ: Sự chỉ đạo không nhất quán và khách
quan từ cấp trên; quan hệ với đồng nghiệp không tốt, có nhiều bất đồng; việc
phối kết hợp với phụ huynhtrong chăm sóc và giáo dục trẻ chưa tốt....Qua đợt
bồi dưỡng mỗi giáo viên có thêm được những kỹ năng để xử lý các mối quan hệ
này trong công việc.
II. VẬN DỤNG CÁC NỘI DUNG HỌC TẬP VÀO THỰC TIỄN ĐƠN VỊ
1. Trong công tác chuyên môn
Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng sư phạm với nhiều hình thức
khác nhau. Hàng năm tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ,
không chỉ vào thời gian đầu năm học do trường, phòng/ sở giáo dục tổ chức, mà
trong suốt quá trình làm việc giáo viên đều phải có ý thức tự học: tham gia các
buổi dự giờ, sinh hoạt chuyên môn cùng đồng nghiệp, tham quan các trường bạn
về cách sắp xếp, tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ; tìm hiểu chương trình
chăm sóc giáo dục trẻ của các trường, các nước khác trọng khu vực qua các cuộc
20


họp, hội thảo; tham dự các hội thi của ngành, tham gia các lớp học nâng cao
trình độ; xem phim ảnh, học trực tuyến qua truyền hình và internet những nội
dung liên quan đến chuyên ngành giáo dục mầm non; học và tìm hiểu thêm các
kĩ năng phòng - xử trí các bệnh và tai nạn thường gặp ở trẻ, kĩ năng ứng xử sư
phạm, sử dụng nhạc cụ, sử dụng vi tính, tiếng Anh; học tập nghị quyết của
Đảng; học các phương pháp dạy học và học cách làm việc hiệu quả; ... Phải
tham gia các chương trình bồi dưỡng, tự học qua thực hành trải nghiệm, qua
thực tế làm việc.
Tạo môi trường học tập để trẻ thoải mái vui chơi theo cách của riêng
mình, từ đó giúp phát triển khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ, giúp trẻ trải
nghiệm những kỹ năng sống thực tế trong cuộc sống, cũng như rèn luyện cho
các bé tính tự giác ngay từ khi còn nhỏ. Bé sẽ được dạy cách tự đi giày, tự mặc
quần áo, tự đi vệ sinh… Có thể lúc đầu trẻ sẽ làm khá chậm, nhưng dần dần các
bé sẽ quen hơn, điều quan trọng nhất là trẻ đã học được cách tự giác, đức tính tự
lập.
Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn
về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học không chỉ giúp cô giáo dễ
dàng quản lý học sinh, mà còn giúp phụ huynh dễ dàng kết nối thông tin với nhà
trường. Dù ở bất cứ nơi đâu, phụ huynh cũng có thể dễ dàng biết được con em
mình đang làm gì, có được chăm sóc tốt hay không.Những đổi mới trong giáo
dục mầm non khiến phụ huynh càng thêm tin tưởng gửi con em mình, và đất
nước hứa hẹn có thế hệ trẻ phát triển toàn diện.
Tham mưu với hiệu trưởng thành lập các câu lạc bộ. Giáo viên mầm non
rất đa tài, nhiều cô giáo trẻ còn có những sở thích riêng phù hợp với nghề
nghiệp. Chẳng hạn, nhiều người ham mê hát, nhạc; nhiều người thích làm đồ
chơi (chuyên làm hoa từ các nguyên liệu khác nhau, làm các sản phẩm từ cát,
thích gấp giấy...); có bạn trẻ thích làm tranh truyện trẻ em; giáo viên lớn tuổi
sáng tác thơ, đan lát,...vv. Nếu thành lập các câu lạc bộ này, giáo viên mầm non
ở các trường có thể giao lưu, học hỏi, thỏa mãn nhu cầu khám phá và sáng tạo
của mình. Sản phẩm có được dù là vật chất hay tinh thần cũng giúp các cô giáo
21


vui vẻ hơn, dễ dàng thể hiện các năng lực chuyên biệt trong công tác chuyên
môn ở trường mầm non.
Tham mưu với công đoàn trường tổ chức các hội thi theo nhu cầu và khả
năng giáo viên. Tất cả các cuộc thi phải trên quan điểm không áp lực. Mỗi người
giáo viên đều có mặt mạnh riêng, những năng lực tiềm ẩn của họ sẽ được khám
phá nếu cho họ lựa chọn cách để tự thể hiện mình. Các phòng giáo dục, trường
mầm non, ủy ban nhân dân xã,... là người khởi xướng phong trào và động viên
giáo viên mầm non tham gia. Chẳng hạn: ngày 8/3 hội thi “Phụ nữ đa tài”, các
cô giáo viên màm non đăng kí tham gia thể hiện: hiểu biết kiến thức ngành, nấu
ăn (làm bánh, nấu chè), làm đồ dùng đồ chơi, ca hát, sáng tác thơ, đóng kịch, sơ
cấp cứu, trang trí lớp học, giờ dạy tốt, ứng xử hay,... Kết quả cuộc thi đều phải
được ban tổ chức ghi nhận sự nhiệt tình và cố gắng của họ, các tiết mục (tác
phẩm) tốt sẽ lần lượt được công diễn vào dịp thích hợp. Hội thi giống như ngày
“hội” thực sự, giúp giáo viên hứng khởi, vừa thoải mái tinh thần, vừa có thêm
kinh nghiệm trong chuyên môn nghiệp vụ.
Đa dạng hóa các hình thức đánh giá giáo viên, việc sử dụng nhiều hình
thức khác nhau để đánh giá giáo viên tại những thời điểm khác nhau: Kiểm tra
nhận thức xã hội và chuyên môn bằng phiếu trắc nghiệm; quan sát quá trình tổ
chức một hoạt động; đàm thoại để biết ý tưởng xây dựng kế hoạch /môi trường
học tập cho trẻ; giao một nhiệm vụ nhất định; dự giờ dạy không báo trước, sắp
đặt để GV ứng xử các tình huống sư phạm; vv... Đánh giá định kì và đánh giá
thường xuyên. Ngoài cán bộ quản lí làm nhiệm vụ kiểm tra, cần lấy nguồn thông
tin đánh giá (có minh chứng) từ đồng nghiệp, từ các bậc phụ huynh, từ trẻ,... và
tự đánh giá của giáo viên.
Các hình thức đánh gia cần công khai cho giáo viên biết trước, kết quả đánh
giá phải thông báo cho giáo viên. Thay vì tìm kiếm nhược điểm, phải phát hiện
được nhiều mặt ưu điểm của mỗi giáo viên. Giáo viên sẽ hài lòng nếu kết quả
đánh giá là khách quan và chính xác. Cho giáo viên biết họ có năng lực và có thể
làm rất tốt lĩnh vực nào đó, đồng thời khuyến khích, động viên họ cố gắng hơn
vì tập thể.
22


Giáo viên mầm non được hưởng chế độ theo năng lực. Không phải giáo
viên nào cũng làm việc giống nhau. Sau mỗi thời gian nhất định, tùy thuộc vào
kết quả đánh giá, cán bộ quản lý xem xét, đề xuất chế độ ưu đãi cho những
người có năng lực tốt hơn như: có năng khiếu nổi trội; có khả năng tổ chức rất
tốt các hoat động giáo dục trẻ; có khả năng tuyên truyền thành công kiến thức
nuôi dạy trẻ tới cộng đồng; thu hút được nhiều trẻ đến trường nhập học; được
mọi phụ huynh tín nhiệm; có ý tưởng mới giúp phát triển ngành học,vv... Cho dù
là nhiều hay ít, vật chất hay tinh thần, nếu được tập thể ghi nhận thì những
“phần thưởng” đó cũng xứng đáng với năng lực và tâm huyết của họ, thúc đẩy
sự phấn đấu của cá nhân đối với nghề nghiệp.
Xây dựng một tập thể sư phạm lành mạnh, đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ và
giúp đỡ đồng nghiệp cả về vật chất và tinh thần, phát huy truyền thống tốt đẹp
của nhà trường, nề nếp, kỉ cương, dân chủ,... sẽ giúp giáo viên mầm non yên tâm
công tác, sẵn sàng vì sự lớn mạnh của tập thể.
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa mạnh mẽ, nền giáo dục Việt
Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức. Giáo dục mầm non cần
khẳng định vai trò và vị trí của mình, mỗi giáo viên mầm non cần không ngừng
tu dưỡng rèn luyện phẩm chất và năng lực, cần tạo cho mình bản lĩnh nghề
nghiệp và kĩ năng học tập suốt đời nhằm đáp ứng xu thế phát triển của thời đại.
2. Trong thực hiện các chế độ, chính sách và trau dồi phẩm chất đạo
đức củanhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ.
Tăng cường nhận thức pháp luật, nhận thức về yêu cầu/chuẩn mực đạo
đức của giáo viên mầm non, về đặc điểm tâm sinh lí của trẻ em. Nâng cao nhận
thức của giáo viên mầm non về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.
Tổ chức rèn luyện hành vi/thói quen đạo đức của giáo viên mầm non trong
các tình huống giao tiếp, ứng xử với trẻ mầm non.
Giám sát hỗ trợ và điều chỉnh giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử
với trẻ mầm non.
Nâng cao đạo đức của người cán bộ quản lí của nhà trường.
23


Đảm bảo điều kiện làm việc, môi trường làm việc để giảm áp lực đối với
giáo viên mầm non. Động viên, đãi ngộ và tôn vinh người giáo viên mầm non.
3. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ khác
Tôi luôn thực hiện theo chương trình và kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em theo lứa tuổi; thực hiện đúng quy chế chuyên môn và chấp hành
nội quy của trường; Bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ em; Gương mẫu,
thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ.
Biết phối hợp với gia đình trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
và tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho các bậc cha
mẹ;
Là một giáo viên mầm non tôi luôn cố gắng rèn luyện đạo đức; học tập
văn hoá; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng caochất lượng và hiệu quả
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
Thực hiện các quyết định của hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của hiệu
trưởng và của các cấp quản lý giáo dục;Thực hiện các quy định khác của pháp
luật.
Tham gia đầy đủ các phong trào do trường , địa phương và các cuộc thi
của công đoàn, của ngành tổ chức.

24


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ban khoa giáo Trung ương ( 2002), Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ
đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thế,
bản lưu tại Moet.edu.vn
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Chương trình giáo dục mầm non, NXB
Giáo dục.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí và
giáo viên mầm non năm học 2009-2010, NXB Giáo dục.
5. Bộ giáo dục và đào tạo (2011), Thông tư 7/2011 Ban hành quy định về
tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non.
6. Bộ Giáo dục và đào tạo (2014), Thông tư 25/2014 Ban hành quy định
về kiểm định đánh giá chất lượng trường mầm non.
7. Nghị quyết Trung ương 29 khoá XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản
lưu tại website Dangcongsan.vn
8. Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên) (2016), Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh,
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non, NXB Đại học Sư phạm,
Hà Nội.
9. Phạm Hồng Thái, Quyết định hành chính nhà nước – một số vấn đề lý
luận, Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội.

.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×