Tải bản đầy đủ

Giải đề part 5 chi tiết tháng 2, quân minh

Giải đề tháng 2 – NGƯỜI SOẠN: Quân Minh

Các bạn tải đề ở Link này bao gồm đề, lời giải + phiếu tô:
https://drive.google.com/drive/folders/1XEhdQTLzTZWslrHS05EBzJgZlqiHeGW?authuser=0

Link tham gia nhóm cộng đồng toeic practice club:
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/
Bạn nào đang tự học có thể tham khảo bộ sách tự học ở link này:
https://goo.gl/bwVmgu
Chúc các bạn học tốt!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×