Tải bản đầy đủ

BÀI WORD NL mới Đh công nghiệp hà nội

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

BÁO CÁO TIỂU LUẬN
MÔN HỌC: NĂNG LƯỢNG MỚI TRÊN Ô TÔ

NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOGAS
GVHD: Hồ Trọng Du
SVTH: Trương Quang Linh
MSSV: 16031411
Nhóm: 04

TP.HCM, tháng 05 năm 2019
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN


NĂNG LƯỢNG MỚI TRÊN Ô TÔ

GVHD: ThS. Hồ Trọng Du


………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Lời mở đầu
2


NĂNG LƯỢNG MỚI TRÊN Ô TÔ

GVHD: ThS. Hồ Trọng Du

Trước tình hình nguồn nhiên liệu hóa thạch đang lâm vào khủng hoảng vì cạn
kiệt và vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở nên ngày một trầm trọng, để
giảm nồng độ các chất ô nhiễm từ khí xả động cơ của phương tiện giao thông
cơ giới, đề tài đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nhiên liệu “sạch” hơn cho xe
gắn máy: khí sinh học biogas. Sự khai thác cường độ cao trong những thập
niên gần đây đã làm cho nguồn năng lượng này cạn kiệt nhanh chóng. Sự gia
tăng giá dầu mỏ trong thời gian gần đây đã phản ảnh thực trạng này. Khả
năng tìm thấy nguồn dầu mỏ lớn có thể khai thác thương mại như trong quá
khứ hầu như không còn hy vọng. Một câu hỏi đặt ra là khi nhiên liệu hóa
thạch cạn kiệt thì loài người sẽ sử dụng nguồn năng lượng nào để thay thế.
Công nghệ sản xuất biogas làm nhiên liệu cho động cơ được phát triển hoàn
chỉnh, bao gồm các giai đoạn: nâng cấp biogas đạt tiêu chuẩn nhiên liệu động
cơ, vận chuyển bằng đường ống, nén, lưu trữ, cung cấp cho nhiều mục đích
sử dụng. Trên thế giới đã có nhiều quốc gia thực hiện các khảo nghiệm,
nhằm tìm ra nguồn nhiên liệu mới thay thế cho nguyên liệu hóa thạch đang
dần cạn kiệt. Trong các nhiên liệu thay thế đó có nguồn năng lượng dồi dào
từ các khí sinh học điển hình là khí Biogas. Ở nước ta, biogas là nguồn năng
lượng tái tạo dồi dào. Việc nghiên cứu công nghệ sử dụng chúng có ý nghĩa
quan trọng trọng việc tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch và giảm mức độ phát
thải chất khí gây hiệu ứng nhà kính vào bầu khí quyển. Việc tìm hiểu về
nguồn năng lượng mới là một việc cần thiết và quan trọng đối với mọi người,
đặc biệt là sinh viên ô tô. Chính vì lý do đó em đã chọn đề tài này để nghiên
cứu và tìm hiểu về nguồn nhiên liệu sinh học Biogas.

I.

Định nghĩa khí sinh học Biogas
3


NĂNG LƯỢNG MỚI TRÊN Ô TÔ

II.

III.

GVHD: ThS. Hồ Trọng Du

Biogas hay khí sinh học là hỗn hợp khí methane (CH4) và một số
khí khác phát sinh từ sự phân huỷ các vật chất hữu cơ. Methane cũng
là một khí tạo ra hiệu ứng nhà kính gấp 21 lần hơn khí carbonic (CO2).
Thành phần hoá học
Thành phần chính của Biogas là CH4 (50¸60%) và CO2 (»30%) còn
lại là các chất khác như hơi nước N2, O2, H2S, CO … được thuỷ phân
trong môi trường yếm khí, xúc tác nhờ nhiệt độ từ 20 -40 oC, Nhiệt trị
thấp của CH4 là 1012 Btu/ft3 (37,71.103KJ/m3) do đó có thể sử dụng
biogas làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong. Để sử dụng biogas làm
nhiên liệu thì phải xử lý biogas trước khi sử dụng vì có thể tạo nên hỗn
hợp nổ với không khí. Khí H2S có thể ăn mòn các chi tiết trong động
cơ, sản phẩm của nó là SOx cũng là một khí rất độc. Hơi nước có hàm
lượng nhỏ nhưng ảnh hưởng đáng kế đến nhiệt độ ngọn lửa, giới hạn
cháy, nhiệt trị thấp và tỷ lệ không khí/nhiên liệu của Biogas.
Tính chất hoá lý
Tính chất hóa lý của khí Biogas được đặc trưng bởi những tính chất
của các chất có trong thành phần của nó. Trong khí biogas khí
Metan chiếm tỉ lệ phần trăm thể tích lớn nhất, do vậy tính chất
hóa học của khí metan cũng là tính chất hóa học đặc trưng cho khí
Biogas.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×
x