Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 28: Ca Huế trên sông Hương

Giáo án Ngữ văn lớp 7
TUẦN 29:

BÀI 28:

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG

Tiết:113

(Hà Ánh Minh)
A-Mục tiêu:
- Kiến thức: Thấy được cảnh đẹp của một nét sinh hoạt văn hóa ở cố
đô Huế, một vùng dân ca với những con người rất đỗi tài hoa.
- Kĩ năng: Đọc, tìm hiểu, phân tích văn bản nhật dụng, bút kí, giới
thiệu nét sinh hoạt văn hóa ở một vùng đất nước
- Thái độ: Giáo dục HS tính yêu quê hương, đất nước.
B-Chuẩn bị của thầy và trò:
- Thầy: SGK, bài soạn, tranh sông Hương, thuyền rồng
- Trò: SGK, vở bài tập.
C-Kiểm tra bài cũ:
- Cho biết sự tương phản đối lập giữa tính cách của 2 nhân vật Va-Ren

và Phan Bội Châu?
- Cho biết ý nghĩa của các chi tiết đoạn kết và lời tái bút của truyện
“Những trò lố ……”
D-Bài mới:
 Vào bài: Xứ Huế vốn nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh đẹp
như: sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ. Với các di tích lịch sử
như cửa Ngọ Môn, Kì Đài, cung điện trong Đại Nội và các lăng tẩm của các vị vua
nhà Nguyễn. Cố Đô Huế còn nổi tiếng bởi các làn điệu dân ca, nhạc cung đình. Bài
học hôm nay sẽ giúp ta biết thêm về vẻ đẹp của xứ Huế qua 1 đêm ca Huế trên
sông Hương.

1


Giáo án Ngữ văn lớp 7
NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG THẦY

HOẠT
ĐỘNG
TRÒ

I/ Đọc, tìm hiểu chú thích:
- Đọc

* Hoạt động 1:
+ GV đọc mẫu văn bản
+ Gọi 2 em đọc  nhận - HS đọc

- Tìm hiểu chú thích
*/SGK/ 102

- Trả lời

xét.
- Em hiểu gì về ca Huế

II/ Tìm hiểu văn bản:
1) Đặc điểm tiêu biểu của
xứ Huế

* Hoạt động 2:

- Ýù kiến cá

- Trước khi học bài này em nhân
đã biết gì về cố đô Huế?

- Nổi tiếng bởi các danh Hãy nêu một vài đặc điểm

- Thảo luận

lam thắng cảnh, các di tích tiêu biểu của xứ Huế mà em tổ  cử đại
lịch sử
- Nổi tiếng bởi các làn điệu

biết?

diện

trình

- Hãy thống kê tên các làn bày

dân ca, âm nhạc cung đình điệu dân ca Huế và tên các
Một sản phẩm tinh thần dụng cụ âm nhạc được nhắc
đáng quí.

tới trong bài văn để thấy

2) Các làn điệu ca Huế và được sự đa dạng, phong phú
dụng cụ âm nhạc
a- Làn điệu dân ca Huế
- Chèo cạn, bài thai, hò
đưa linh buồn bã

của hình thái ca Huế trên
sông Hương.
- Nêu các đặc điểm nổi bật
của các làn điệu ca Huế ấy?

- Hò giã gạo, ru em …
náo nức nồng hậu tình người
- Hò lơ, hò ô, xay lúa …
thể hiện nỗi khao khát, hoài

- Ý kiến cá
2


Giáo án Ngữ văn lớp 7
vọng thiết tha.

nhân

- Nam ai, nam bình, quả
phụ … buồn man mác …
- Tứ đại cảnh: Không vui,
không buồn
- Lí con sáo, lí Hoài
Xuân, Hoài Nam
b- Tên dụng cụ âm nhạc:

- Hãy tìm câu văn miêu tả
tài nghệ chơi đàn của các ca

Đàn tranh, đàn nguyệt, tì công và âm thanh phong
bà, đàn nhị, đàn bầu, sáo và phú của các nhạc cụ trong - Ý kiến cá
cặp sanh gõ nhịp

bài văn?

nhân

3) Nét độc đáo của ca Huế:
- Cảnh sông nước đẹp, - Cách nghe ca Huế trong
huyền ảo, thơ mộng

bài văn có gì độc đáo?

- Nghe và nhìn trực tiếp
các ca công ăn mặc đẹp, chơi

- Trao đổi

đàn với tài nghệ điêu luyện

nhóm

“Tiếng đàn lúc khoan, lúc
nhặt làm nên tiết tấu xao
động tận đáy hồn người”

- Ca Huế được hình thành - Ýù kiến cá

4) Sự hình thành của ca Huế: từ đâu?
- Ca Huế bắt nguồn từ - Em hiểu thế nào là ca nhạc
nhạc dân gian và nhạc cung dân gian và nhạc cung đình,
đình, nhã nhạc nên vừa sôi nhã nhạc?
nổi, tươi vui, vừa trang trọng,
uy nghi

- Tại sao thể điệu ca Huế
vừa sôi nổi, tươi vui, vừa

- Nghe ca Huế là một thú trang trọng, uy nghi?
3

nhân


Giáo án Ngữ văn lớp 7
tao nhã vì ca Huế thanh tao, - Tại sao có thể nói: Nghe
lịch sự, nhã nhặn, sang trọng ca Huế là một thú tao nhã?
và duyên dáng.
III/ Tổng kết:

- Nêu giá trị nội dung và

- Học ghi nhớ/SGK/104

nghệ thuật của văn bản

IV/ Luyện tập:
- Sưu tầm các làn điệu dân
ca ở địa phương em

E-Hướng dẫn tự học:
1) Bài vừa học:
- Nắm nội dung và nghệ thuật của bài.
- Tìm hiểu các làn điệu dân ca của địa phương
2) Bài sắp học: Liệt kê
- Tìm hiểu: + Thế nào là phép liệt kê
+ Các kiểu liệt kê

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×