Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 28: Ca Huế trên sông Hương

VĂN BẢN
CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
- Hà Ánh MinhI. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
- Hiểu được vẻ đẹp và ý nghĩa văn hóa, xã hội của ca Huế. Từ đó có thái độ và hành
động tích cực góp phần bảo tồn, phts triển di sản văn hóa dân tộc đặc sắc và độc đáo này.
II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức:
- Khái niệm thể loại bút kí.
- Giá trị văn hóa nghệ thuật của ca Huế.
- Vẻ đẹp của con người xứ Huế.
2. Kĩ năng:
- Đọc – hiểu văn bản nhật dụng viết về di sản văn hóa dân tộc.
- Phân tích văn bản nhật dụng, (kiểu loại văn bản thuyết minh).
- Tích hợp với kiến thức Tập Làm Văn để làm văn thuyết minh
3. Thái độ:
- Biết yêu quý , giữ gìn ,bản sắc văn hóa của dân tộc.
III. PHƯƠNG PHÁP:


- Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới : GV giới thiệu bài
- Em hiểu gì về cố đô Huế ? hãy nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của xứ Huế mà em biết
? Xứ Huế vốn nổi tiếng với nhiều đặc điểm như chúng ta vừa nói tới . Xứ Huế còn nổi
tiếng về những sản phẩm văn hoá độc đáo , đa dạng và phong phú mà ca Huế là một
trong những sản phấm ấy . Hôm nay học bài văn này , chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhiều vẻ
đẹp của Xứ Huế qua một đêm ca huế trên sông Hương .

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG BÀI DẠY

I. GIỚI THIỆU CHUNG:
* HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu về tác
1. Tác giả: SGK
giả tác phẩm.
2. Tác phẩm:
? Dựa vào chú thích trong sgk em
- Bút kí : Thể loại văn học ghi chép lại
hãy nêu vài nét về thân thế và sự
con người và sự việc mà nhà văn đã tìm
nghiệp của Hà Ánh Minh
hiểu, nghiên cứu cùng với những cảm nghĩ
- HS: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm của mình nhằm thể hiện một tư tưởng nào
đó.
qua phần chú thích, GV đặt những
câu hỏi gợi để học sinh trả lời.
- Ca Huế :


? Văn bản thuộc kiểu loại gì?
? Văn bản ra đời trong hoàn cảnh
nào?

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN :
1. Đ ọc – tìm hiểu từ khó :

- Hs: Suy nghĩ trả lời trong phần chú 2. Tìm hiểu văn bản:
a. Bố cục: Chia làm 2 phần.
thích *
- P1 : Từ đầu đến lí hoài nam – Huế cái
* HOẠT ĐỘNG 2 : Tìm hiểu văn
nôi của dân ca
bản
- P2: Tiếp theo đến hết – những đặc sắc
- GV: Đọc rồi hướng dẫn cho hs đọc của Huế
tiếp Gv đọc sau đó gọi hs đọc tiếp
( yêu cầu chẫm rãi rỏ ràng , mạch
b. Phương thức biểu đạt: Miêu tả , thuyết
lạc )
minh.
- HS : Giải thích từ khó
? Theo em đây là một tác phẩm ghi
chép sự thật hay là tưởng tượng hư
cấu ? căn cứ vào đau để kết luận ?
c. Phân tích :
? VB này được chia làm mấy phần ,
c1: Huế – cái nôi của dân ca:
nêu nội dung từng phần ?
- Rất nhiều điệu hò trong lao động sx : Hò
- GV : Hướng dẫn.
trên sông , lúc cấy , lúc cày , chăn tằm ,
trồng cây ..
- HS : Thảo luận nhóm.
- Nhiều điệu lí : lí hoài nam , lí hoài xuân
Gọi hs đọc phần chú thích dấu sao …
sgk
=> Phép liệt kê , thể hiện được sự phong
phú

về làn điệu, mang những nét đặc


Gọi hs đọc phần thứ nhất

trưng của miền đất và tâm hồn Huế

? Xứ Huế nổi tiếng về nhiều thứ ,
nhưng ở đây tác giả lại chú ý đến sự
nổi tiếng nào của Huế ? Tại sao tác
giả lại quan tâm đến dân ca?
- Hs: Suy nghĩ trả lời.
? Tác giả cho ta thấy dân ca Huế
mang đậm đặc điểm hình thức và nội
dung nào ? (rất nhiều điệu hò , điệu
lí )
? Nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ
trong vb này ?
- Hs: Dùng biện pháp liệt kê kết hợp
với lời giải thích
? Qua đó tác giả chứng minh được
những giá trị nổi bật nào của dân ca C2. Đặc sắc của ca Huế:
Huế ?
+ Sự hình thành của ca Huế: Từ dòng ca
nhạc dân gian và ca nhạc cung đình nhã
- Hs: Phong phú về làn điệu , sâu sắc nhạc trang trọng uy nghi.
thấm thía về nội dung tình cảm ,
mang đậm nét đặc trưng của miền + Cách biểu diễn :
- Dàn nhạc : Đàn tranh , đàn nguyệt , tì bà ,
đất và tâm hồn Huế
đàn bầu …
? Bên cái nôi dân ca Huế miền
- Nam mặc áo dài the , quần thụng, đầu đội
Trung , em còn biết những vùng dân
khăn xếp , nữ mặc áo dài , khăn đóng .ca nổi tiếng nào của nước ta ?Nếu có


- Nhạc công : dùng nhiều ngón đàn trau
thể hãy hát một bài hát dân ca em
chuốt
biết ?
=> Dùng phép liệt kê , thể hiện sự thanh
-HS: Dân ca quan họ Bắc Ninh , dân lịch , tinh tế , tính dân tộc cao trong biểu
ca đồng bằng Bắc Bộ …
diễn
+ Cách thưởng thức : Trên thuyền, giữa
dòng sông đêm trăng gió mát với tâm trạng
? Tác giả nhận xét gì về sự hình
chờ đợi rộn lòng => Dân dã và sang trọng
thành của dân ca Huế ? qua đó cho
thấy tính chất nổi bật nào của Huế ? II. TỔNG KẾT : Ghi nhớ : Sgk/104
- HS: Hình thành từ dòng ca nhạc 1. Nghệ thuật:
Gọi hs đọc phần thứ 2

dân gian …khí nhạc

- Viết theo thể bút kí.

- Kết hợp 2 tính cách dân gian

- Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu
? Có gì đặc sắc trong cách biểu diển biểu cảm, thấm đẫm chất thơ.
ca Huế trên các phương diện : dàn 2. Nội dung:
nhạc , nhạc công ?
- Ghi chép lại một buổi ca Huế trên sông
- Hs: Dàn nhạc gồm đàn tranh , đàn
nguyệt … gõ nhịp
- Nhạc công : Dùng các ngón đàn
trau chuốt …. Đáy hồn người
? Nhận xét gì về đặc diểm ngôn ngữ
trong những đoạn văn này ? ( liệt kê)
? Từ đó nét đẹp nào của Huế được
nhấn mạnh ?
- Thanh lịch , tinh tế , Tính dân tộc
cao trong biểu diễn
? Cách thưởng thức có gì độc đáo ?

Hương, tác giả thể hiện lòng yêu mến,
niềm tự hào đối với di sản văn hóa độc
đáo của Huế, cũng là một di sản văn
hóa dân tộc.


- Hs: Trăng lên , gió mơn man ….
Rộn lòng
? Điều đó cho thấy ca Huế nổi bật
với vẻ đẹp nào ?
- cách thưởng thức vừa dân dã , vừa
sang trọng , ca huế đã đạt đến mức
hoàn thiện trong cách thưởng thức
? Khi viết “ Không gian như lắng
đonfg5 , thời gian như …. Sâu
thẳm , tác giả muốn cảm nhận sự
huyền diệu nào của ca Huế trên sông
hương ?( HSTLN)
- HS: Khiến người nghe quên cả
không gian , thời gian , chỉ cảm thấy
tình người . Ca huế làm giàu tâm
hồn con người
- Ca huế mãi mãi quyến rũ bởi vẻ
đẹp bí ẩn của nó
? Qua vb này em hiểu thêm những
vẻ đẹp nào của Huế ?
Ghi nhớ sgk
VI. CỦNG CỐ DĂN DÒ, HƯỚNG DẪN TỰ HỌC :
- Huế có những điệu dân ca nào ? Kể tên các loại nhạc cụ biểu diễn ?
- Nêu nguồn gốc của ca Huế
- Học phần ghi nhớ . ''Soạn bài ''Dùng cụm C-V để mở rộng câu”
VII. RÚT KINH NGHIỆM:


……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...............................................................
...........................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×