Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 28: Ca Huế trên sông Hương

Giáo án Ngữ văn lớp 7

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
(Hà Ánh Minh)
A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. KIẾN THỨC:
Giúp HS:
- Thấy được vẻ đẹp của 1 nét sinh hoạt văn hoá ở cố đô Huế, 1 vùng dân ca với
những con người rất đỗi tài hoa.
2. KĨ NĂNG:
- Đọc, kể tóm tắt truyện, phân tích .
3. THÁI ĐỘ:
- Tự hào và yêu quý cảnh đẹp, bản sắc VH của DT. .
B- CHUẨN BỊ:
- GV: Bảng phụ, Sgk, Sgv, soạn bài chi tiết.
- HS: Phiếu học tập, chuẩn bị bài ở nhà.
C- PHƯƠNG PHÁP:
- Đọc sáng tạo, nghiên cứu, tái tạo, gợi tìm...
D- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. ỔN ĐỊNH
2. KTBC:

a) Câu hỏi:
(?) Hãy phân tích nhân vật Va-ren và thình tượng nhân vật Phan Bội Châu trong
truyện ngắn" Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc.
b) Đáp án: Vở ghi mục b
1


Giáo án Ngữ văn lớp 7
3. BÀI MỚI
a) Giới thiệu bài:
Trước khi vào bài cô mời các em cùng theo dõi đoạn clip sau để cùng tìm hiểu nét nổi bật
về mảnh đất miền Trung.
- Đoạn phim giói thiệu cho em những gì?
- Mảnh đất miền trung với một hệ thống di sản đáng tự hào: Đó là: Cố đô Huế, Phố
cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, trong đó cố đô Huế được nói đến nhiều nhất.
(?) Em biết gì về cố đô Huế? Hãy nêu vài nét độc đáo tiêu biểu của xứ Huế mà em
biết ?
HS: Là di sản văn hoá thế giới có nhiều lăng tẩm của triều Nguyễn , có nhiều làn
điệu dân ca Huế nổi tiếng .
GV: Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu một nét đặc sắc của một sinh hoạt văn hoá cố đô đó là
ca Huế trên sông Hương được t/g Hà Ánh Minh ghi lại...
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Gv: Giới thiệu vài nét về tác

Ghi bài giảng
I- Tìm hiểu chung:

giả Hà Ánh Minh

1. Tác giả:

: Là nhà báo có nhiều bài
tuỳ bút đặc sắc.
? Trình bày sự hiểu biết về - Là bài tuỳ bút giàu 2. Tác phẩm:
tác phẩm?

chất thơ, được đăng

trên" Người Hà Nội "
Gv: Nêu yêu cầu đọc: Chậm - Đọc
dãi,rõ ràng, mạch lạc, lưu ý

II. Đọc- hiểu VB:
1. Đọc - chú thích;

câu đặc biệt, câu rút gọn.
Đọc mẫu.Gọi học sinh đọc.
Gv: yêu cấu giải nghĩa tư: - Giải thích theo SGK
Lữ khách , giang hồ?
2


Giáo án Ngữ văn lớp 7
? Văn bản thuộc thể loại gì?

- Văn bản nhật dụng:

2. Thể loại:

tuỳ bút
tuỳ bút
? Nội dung của văn bản nhật - Vấn đề thời sự, gần
dụng thường đề cập đến gũi đang diễn ra trong
những vấn đề gì?

cuộc sống hôm nay.

? Vậy đâu là nội dung nhật - Phản ánh nét đẹp
dụng của văn bản này?

truyền thống cố đô Huế
là ca Huế trên sông
Hương
- Ca ngợi tuyên truyền

nét đẹp văn hoá này.
? Văn bản này đã kết hợp - Đoạn đầu: Nghị luận
những phương thức biểu đạt chứng minh
nào?

- Sau: Miêu tả+ biểu

cảm
Gv: yêu cầu quan sát 2 bức - Quan sát
tranh trong Sgk
? 2 bức ảnh minh hoạ cho - Cho 2 nét đẹp của văn
chúng ta điều gì?

hoá đó là cố đô Huế và
ca

Huế

trên

Hương.
GV: Bài văn vừa tả cảnh ca
Huế trong 1 đêm trăng trên
dòng

sông

Hương

thơ

mộng, vừa giới thiệu về
những làn điệu dân ca Huế,
vì thế không thể chi bố cục
3

sông


Giáo án Ngữ văn lớp 7
1 cách rõ ràng.
3. Phân tích:
3,1 Giới thiệu về dân ca

? Em có nhận xét gì về các - Rất phong phú
làn điệu dân ca Huế, nhạc

Huế:

cụ và các bản đàn?
? Kể tên các làn điệu mà - Điệu hò, lí, nam

- Các làn điệu dân ca: Điệu

dân ca Huế?
hò, lí, nam
? Kể tên các loại nhạc cụ - Đàn tranh, nguyệt,tì - Các loại nhạc cụ : - Đàn
mà nhạc công biểu diễn
bà...
? Tìm trong bài đặc điểm

tranh, nguyệt,tì bà...
- Đặc điểm của 1 số làn điệu

nổi bật của 1 số làn điệu ca

ca Huế:

Huế?
- Chèo cạn, bào thai, hò - Buồn bã
đưa binh?
- Hò giã gạo, ru em..?

- Náo nức, nồng hậu
tình người.

- Hò lơ, hò ô, xay lúa, hò - Gần với dân ca Nghệ
nện...

Tĩnh

- Nam ai, nam bình, quả phụ?

Buồn

man

mác,

thương cảm, bi ai, vấn
vương

-> Thể hiện tâm hồn Huế
phong phú, âm thầm, kín đáo
và sâu thẳm

? Em có thể nhớ hết các làn - Không thể nhớ hết
điệu dân ca Huế, các dụng
cụ âm nhạc được nhắc đến
trong bài?
GV: Như vậy các Huế đa
dạng và phong phú đến nỗi
4


Giáo án Ngữ văn lớp 7
chúng ta khó có thể nhớ hết
tên các làn điệu và các loại
nhạc cụ và những ngón đàn
của các nhạc công . Mỗi
làn điệu đều có những nét
riêng biệt...
? Kể tên các bản đàn?

- Lưu thuỷ, kim tiền , - Các bản đàn: - Lưu thuỷ, kim
xuân phong, long hổ...

tiền , xuân phong, long hổ...

? Để cho người đọc thấy sự
phong phú và đa dạng của
các làn điệu dân ca Huế tác

NT: Liệt kê -> nét đặc trưng

giả đã sử dụng biện pháp

của miền đất và tâm hồn Huế;

nghệ thuật gi? tác dung.

Cảnh ca Huế trên sông - Trên thuyền giữa
Hương được t/g miêu tả dòng sông Hương

3.2 Cảnh ca Huế trên sông
Hương

như thế nào?
Về thời gian,
Không gian
ca công, nhạc công, cách

- Thời gian:Đêm khuya.

chơi đàn, cách thưởng thức?

- Có gì độc đáo trong cách - Cách thưởng thức ca - Không gian: sông nước đẹp
thưởng thức ca Huế? Nó Huế:nghe

,nhìn
5

trực huyền ảo, thơ mộng , trên chiếc


Giáo án Ngữ văn lớp 7
khác với cách thưởng thức tiếp

thuyền rồng

ca nhạc khác ở điểm nào?

- ca công nhạc công: trang
phục thanh lịch, trang nhã
- Nhạc công: ngón đàn trau

- Có gì độc đáo trong cách

chuốt điêu luyện.
NT: Miêu tả + Bình - Cách thưởng

thức

ca

thưởng thức ca Huế? Nó luận

Huế:nghe ,nhìn trực tiếp

khác với cách thưởng thức

- NT: Miêu tả + Bình luận=>

ca nhạc khác ở điểm nào?

Nghe ca Huế trên sông Hương

GV: Xem trong rạp, xem

là thú chơi tao nhã, độc đáo.

qua truyền hình, băng đĩa...
cảnh ca Huế trên sông

=> ca Huế là di sản văn hoá hết

Hương được t/g khắc hoạ

sức đa dạng phong phú

bằng NT gì?

=> ca Huế là di sản văn

Tại sao nói nghe ca Huế là hoá hết sức đa dạng
thú tao nhã

phong phú

Qua đây em có nhận xét gì
về ca Huế trên sông Hương

- Bắt nguồn từ Nhạc

3.3. Nguồn gốc của ca Huế:

dân gian + Nhạc cung

- Bắt nguồn từ Nhạc dân gian

đình.

+ Nhạc cung đình.

- Thuyết minh + Bình

- Thuyết minh + Bình luận =>

luận => ca Huế vừa sôi ca Huế vừa sôi nổi, vui tươi
nổi, vui tươi vừa trang
trọng vừa uy nghi
6

vừa trang trọng vừa uy nghi


Giáo án Ngữ văn lớp 7
Đọc đoạn:Ca Huế được
hình thành...quyến rũ
Ca Huế có nguồn gốc từ
đâu?
? Nhắc lại nội dung và nghệ

4- Tổng kết

thuật chính của bài?

4.1: ND:
4.2:NT
4.3: Ghi nhớ /SGK

III- Luyện tập
GV: Hướng dẫn HS về nhà
làm BT phần luyện tập
Ở địa phương em có làn
điệu dân ca nào?
- Em còn biết trên 3 miền
Bắc Trung Nam của nước ta
còn có làn điệu DC nào
khác?
- VN đã có những di sản
VH phi vật thể nào được
UNECO xếp hạng.

4. CỦNG CỐ:
GV: Chiếu video về ca Huế

7


Giáo án Ngữ văn lớp 7
(?) Qua bài văn em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về ca Huế.nói riêng và các di
sản văn hoá nói chung .
5. HƯỚNG DẪN:
- Học ghi nhớ, làm hết BT
- PT ND và NT của VB

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×