Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Giáo án Ngữ văn 7

LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO


Kiến thức cần đạt:
- Nắm được cách thức làm hai loại văn bản đề nghị và báo cáo.
- Biết ứng dụng các văn bản đề nghị, báo cáo vào các tình huống cụ thể.
- Rút ra các lỗi thường mắc, phương hướng và cách sửa chữa các lỗi thườngmắc phải khi viết hai loại văn bản trên.
Kỹ năng: Giao tiếp, ứng xử với người khác hiệu quả bằng văn bản đề nghị, báocáo(phù hợp với mục đích, hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp)
Bài mới:
Hoạt động của GV và HS


* Hoạt động 1

Ghi bảng
A. Củng cố kiến thức:

? Vb hành chính thường được I. Yêu cầu của vb hành chính:
dùng để làm gì.

- VBHC thường được dùng để truyền đạt những
nội dung, bày tỏ yêu cầu hoặc ghi lại những sự
việc có tính chất hành chính - công vụ nhằm giải
quyết các mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân,
giữa tập thể với tập thể, cá nhân với tập thể.
- Đặc điểm của vb hành chính là có tính khuôn

? Nêu yêu cầu của vb hành mẫu, được sắp xếp, trình bày theo một số mục
nhất định.
chính.
- Ngôn ngữ của vb hành chính giản dị, dễ hiểu,
đơn nghĩa.
II. So sánh hai loại văn bản:
1. Giống nhau:
1


Giáo án Ngữ văn 7
- Đều là vb hành chính, có tính quy ước cao.
? Kể tên các loại vb hành chính
thường gặp.
? Vb đề nghị và báo cáo có gì
giống và khác nhau.
- H. So sánh 2 loại vb.
+ Giống:
+ Khác: Mục đích.
Nội dung.

(Viết theo mẫu)
- Trình bày các mục sáng sủa, rõ ràng.
2. Khác nhau:
+ Về mục đích:


- VB đề nghị: Đề đạt nguyện vọng.
- VB báo cáo: Trình bày những kết quả đã làm
được.
+ Về nội dung:
- VB đề nghị: Cần rõ các vđ: người đề nghị,người

- G. Chốt kiến thức.

được đề nghị, nội dung đề nghị.

Chú ý viết đúng thứ tự các - VB báo cáo: Cần rõ các vđ: người báo cáo,
mục trong mỗi loại vb.
người nhận báo cáo, kết quả.
B. Luyện tập.
Bài 1: (sgk)
- Đề nghị cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho lớp đi
xem vở chèo Quan Âm Thị Kính để phục vụ cho
việc học văn bản này ở môn Ngữ văn.
? Hãy nêu một tình huống
thường gặp trong cuộc sống mà - Báo cáo kết quả học tập của lớp trong học kì I.
em cho là phải viết vb đề nghị Bài 3:(sgk)
và một tình huống phải viết báo
2


Giáo án Ngữ văn 7
cáo.

- Các tình huống trên đều sử dụng vb sai mục
đích. Cần phải:

- H đọc các tình huống trong bài
tập 3

a, Viết đơn
b, Viết báo cáo

? Chỉ ra chỗ sai trong việc sử c, Viết đề nghị
dụng các vb sau đó
IV. Củng cố: (3’)
- G nhấn mạnh yêu cầu của văn bản hành chính, sự khác nhau giữa vb đề nghị và vb báo
cáo.
V. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Nắm được đặc điểm của vb đề nghị và vb báo cáo.
- Sưu tầm một số vb đề nghị và vb báo cáo làm tài liệu học tập.

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×