Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
- Phạm Văn ĐồngI. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
- Thấy được đức tính giản dị là phẩm chất cao quý của Bác Hồ qua đoạn văn
nghị luận đặc sắc.
II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức:
- Sơ giản về tác giả Phạm Văn Đồng.
- Đức tính giản dị của Bác Hồ được biểu hiện trong lối sống, trong quan hệ
với mọi mọi người , trong
việc làm và trong dử dụng ngôn ngữ nói, viết hàng ngày.
- Cách nêu dẫn chứng và bình luận nhận xét; giọng văn sôi nổi nhiệt tình của
tác giả.
2. Kĩ năng:
a. Kỹ năng chuyên môn
- Đọc - Hiểu văn bản nghị luận xã hội.
- Đọc diễn cảm và phân tích nghệ thuật nêu luận điểm và luận chứng trong
văn bản nghị luận .
b. Kỹ năng sống
- Tự nhận thức được những đức tính giản dị bản thân cần học tập ở Bác
- Làm chủ bản thân : xác định được mục tiêu phấn đấu rèn luyện về lối sống
của bản thân theo tấm

gương của Chủ tịch HCM khi bước vào thế kỷ mới.
- Giao tiếp ,trình bày, trao đổi suy nghĩ, ý tưởng , cảm nhận của bản thân về lối
sống giản dị của Bác

TaiLieu.VN

Page


3. Thái độ:
- Nhớ và thuộc được 1 số câu văn hay, tiêu biểu trong bài, học tập theo lối
sống giản dị của Bác.
III.CÁC PHƯƠNG PHÁP , KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ
DỤNG
- Học theo nhóm : thảo luận, trao đổi, phân tích những đặc điểm của đức tính
giản dị của Chủ tịch HCM và
lối sống của lớp thanh niên hiện nay và về lối sống của bản thân, trong bối cảnh
mới.
- Minh họa : Bằng hình, tranh ảnh về lối sống giản dị của Chủ tịch HCM .
- Viết sáng tạo về đức tính giản dị của Chủ tịch HCM , những đức tính giản dị
cần được chuẩn bị cho mỗi
cá nhân
- Động não : suy nghĩ rút ra những bài học thiết thực về đức tính giản dị của
Chủ tịch HCM .
IV. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
- Giản dị là một trong những phẩm chất nổi bật và nhất quán trong lối sống Hồ
Chí Minh.
- Sự hòa hợp thống nhất giữa lối sống giản dị với đời sống tinh thần phong phú ,
phong thái ung dung tự
tại và tư tưởng tình cảm cao đẹp của Bác.
V. PHƯƠNG PHÁP:
- Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.
VI. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ :

TaiLieu.VN

Page


Câu 1: Hãy nêu nghệ thuật, nội dung của văn bản '' Tinh thần yêu nước của
nhân dân ta'' ?
Đáp án
Câu

Đáp án

Điểm

a. Nghệ thuật :
- Xây dựng luận điểm ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, dẫn
chứng toàn diện, tiêu biểu chọn lọc theo các phương diện : Lứa tuổi,
nghề nghiệp, vùng miền.

Câu 1

- Sử dụng từ ngữ dợi hình ảnh( làn sóng, lướt qua nhấn chìm,...) câu
văn nghị luận hiệu quả. ( câu có từ quan hệ Từ .......đến....)
- Sử dụng bienj pháp liệt kê nêu tên các anh hùng dân tộc trong lịch
sử chống ngoại xâm của đất nước, nêu các biểu hiện cảu lòng yêu
nước của nhân dân ta
b. Nội dung
- Truyền thống yêu nước quý báu của nhân dân ta cần được phát huy
trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước

3. Bài mới : GV giới thiệu bài
- Ở Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ, chúng ta đã rất xúc
động trước hình ảnh giản dị của người cha mái tóc bạc, suốt đêm không ngủ
đốt lửa cho anh đội viên nằm, rồi nhón chân đi dém chăn, từng người, từng
người một. Còn hôm nay chúng ta lại thêm một lần nhận rõ hơn phẩm chất cao
đẹp này của CTHCM qua một đoạn văn xuôi nghị luận đặc sắc của cố thủ
tướng Phạm Văn Đồng – Người học trò xuất sắc – người cộng sự gần gũi
nhiều năm với Bác Hồ.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG BÀI DẠY

* HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu về tác I. GIỚI THIỆU CHUNG:
giả tác phẩm.

TaiLieu.VN

Page

10 đ


? Dựa vào chú thích trong sgk em hãy 1. Tác giả:
nêu vài nét về thân thế và sự nghiệp
- Phạm Văn Đồng ( 1906 – 2000) – một cộng
của Phạm Văn Đồng
sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông
- HS: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
từng là thủ tướng Chính phủ trên ba mươi
qua phần chú thích, GV đặt những câu năm đồng thời cũng là nhà hoạt động văn hóa
hỏi gợi để học sinh trả lời.
nổi tiếng. Những tác phẩm của Phạm Văn
Đồng hấp dẫn người đọc bằng những tư
? Văn bản thuộc kiểu loại gì?
tưởng sâu sắc, tình cảm sôi nổi, lời văn trong
sáng.
? Văn bản ra đời trong hoàn cảnh
nào?
2. Tác phẩm:
- Hs: Suy nghĩ trả lời trong phần chú
thích *

- Trích từ diễn văn của Chủ Tịch Hồ Chí
Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc,
lương tâm của thời đại đọc trong đọc trong
Lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Bác Hồ.
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN :
1. Đ ọc – tìm hiểu từ khó :

* HOẠT ĐỘNG 2 : Tìm hiểu văn 2. Tìm hiểu văn bản:
bản
a. Bố cục: Chia làm hai phần.
- Gv: Đọc hướng dẫn hs đọc (đọc
mạch lạc, rõ ràng, sôi nổi cảm xúc )
p1 - Từ đầu …..tuyệt đẹp: Nêu nhận xét
chung về đức tính giản dị của BH
- Giải thích từ khó
p2 - Phần còn lại: Trình bày những biểu hiện
? Trong vb này tác giả đã sử dụng của đức tính giản dị của Bác.
phương thức nghị luận nào ?
b. Phương thức biểu đạt: Nghị luận
- HS: Chứng minh.
c. Phân tích :
? Mục đích chứng minh của vb này là
gì ?
- HS: Làm rõ để mọi người hiểu về c1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác
đức tính giản dị của BH .
Hồ
? Nêu luận điểm chính của toàn bài?
? Để làm rõ đức tính giản dị của Bác

TaiLieu.VN

- Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị
và đời sống bình thường của Bác. Trong

Page


Hồ, tác giả đã chứng minh ở những sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp
phương diện nào trong đời sống và
=> Ca ngợi đức tính giản dị của Bác
con người Bác ?
- HS: Sự nhất quán ….HCM
+ Giản dị trong sinh hoạt, trong quan
hệ với mọi người, trong tác phong,
trong lời nói và bài viết
? Từ dó em hãy xác định bố cục của
vb ?
? Em nhận thấy tác giả có vai trò gì
trong bài văn nghị luận này ?
- Hs: Dùng lí lẽ, dẫn chứng
- Gọi hs đọc đoạn 1
? Trong phần mở đầu vb, tác giả đã
viết 2 câu văn : Một câu nhận xét
chung ; một câu giải thích nhận xét ấy
. Đó là những câu văn nào ?
- HS: Điều rất quan trọng …..HCT
- Rất lạ lùng …tuyệt đẹp
? Nhận xét được nêu thành luận điểm
ở câu thứ nhất là gì ?
- HS: Sự nhất quán giữa …. của Bác.
? Luận điểm này đề cập đến mấy
phạm vi? Em thấy vb này tập trung
làm nổi bật phạm vi nào ?
- HS: Đời sống cách mạng và đời
sống hằng ngày
- Làm nổi bật đời sống giản dị hằng

TaiLieu.VN

Page


ngày
? Trong đời sống hằng ngày, đức tính
giản dị của Bác được tác giả nhận
định bằng những từ ngữ nào?
- HS: Trong sạch, thanh bạch, tuyệt
đẹp.
? Trong khi nhận định về đức tính
giãn dị của BH, tác giả đã có thái độ
ntn? Lời văn nào chứng tỏ điều đó ?
- Gọi Hs đọc đoạn 2
? Trong đoạn văn tiếp theo tác giả đề
cập đến mấy phương diện trong lối
sống giản dị của BH. Đó là những
C2. Những biểu hiện trong đức tính giản dị
phương diện nào ?
của BH
? Tìm những từ ngữ chứng minh cho
- Giản dị trong lối sống.
điều đó
? Nhận xét về những dẫn chứng được + Giản dị trong tác phong sinh hoạt: Bữa
cơm chỉ vài ba món …..hương thơm của hoa.
nêu trong đoạn ?
- Dẫn chứng chọn lọc, tiêu biểu, Liệt + Giản dị trong quan hệ với mọi người : Viết
thư cho các đồng chí , Nói chuyện với các

cháu miền Nam, đi thăm nhà tập thể … việc
? Tại sao trong đoạn cuối của vb để gì cũng tự làm ….. đặt tên cho người phục vụ
làm sáng tỏ sự giản dị trong cách nói ….
và viết của Bác, tác giả lại dùng câu
+ Giản dị trong cách nói và viết
nói của Bàc để chứng minh
- HS: Đó là những câu nói nổi tiếng “ Không có gì quí hơn đọc lập tự do”
về ý nghĩa và ngắn gọn, dễ nhớ, dễ
“ Nước vn…… thay đổi”
thuộc, mọi người đều biết đều thuộc.
Đó là những câu nói nổi tiếng về ý
? Tác giả có lời bình luận ntn về tác
nghĩa và ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, mọi
dụng của lối sống giản dị sâu sắc của
người đều biết đều thuộc
Bác ?
- HS: Những chân lí giản dị mà sâu

TaiLieu.VN

Page


sắc …anh hùng cách mạnh
? VB nghị luận này mang lại cho em III. TỔNG KẾT : Ghi nhớ : Sgk
những hiểu biết mới mẻ nào về BH ?
1. Nghệ thuật :
? Em học tập được gì từ cách nghị
luận của tác giả trong vb này ?
- - Có dẫn chứng cụ thể, lí lẽ bình luận sâu sắc,
có sức thuyết phục.
(HSTLN)
- HS: Đức tính giản dị trong lối sống, - Lập luận theo trình tự hợp lí.
lối nói và viết
2. Nội dung:
- Tạo vb nghị luận cần kết hợp chứng
- Ca ngợi phẩm chất cao đẹp, đức tính giản dị
minh, giải thích, bình luận
của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
- Cách chọn dẫn chứng cụ thể, tiêu
- Bài học về việc học tập, rèn luyện noi theo
biểu
tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Người viết có thể bày tỏ cảm xúc
IV. LUYỆN TẬP:
? Em hãy dẫn 1 bài thơ hay 1 mẫu
truyện kể về Bác để chứng minh đức
tính giản dị của Bác?( Hs bộc lộ)

VII. CỦNG CỐ, DẶN DÒ,HƯỚNG DẪN TỰ HỌC :
- Để chứng minh cho đức tính giản dị của BH tác giả đã đưa ra những luận
điểm nào ?
- Học thuộc ghi nhớ, Làm phần luyện tập
- Chuẩn bị kiểm tra Tiếng viêt.
VIII. RÚT KINH NGHIỆM

TaiLieu.VN

Page


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………………………………………

TaiLieu.VN

PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×