Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

BÀI 24 - TIẾT 100- TLV
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH
A. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Qua bài tập, học sinh nắm chắc hơn kiến thức kiểu bài chứng minh cũng như cách làm
một bài chứng minh
- Phương pháp lập luận chứng minh, biết vận dụng những hiểu biết đó vào việc viết một
đoạn văn chứng minh cụ thể.
2.Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng viết đoạn văn chứng minh
3. Thái độ:
- Có ý thức tạo lập được đoạn văn hay.
B. Chuẩn bị
- Giỏo viờn: sgk, sgv
- Học sinh: viết đoạn văn
C. Các bước lÊn lớp
1 - Ổn định tổ chức:
2- Kiểm tra: Các bước làm một bài văn chứng minh?
3. Tổ chức các hoạt động dạy và học:
HĐ 1:* Gv giới thiệu bài.
Tiết trước các em đó được học và luyện viết đoạn văn chứng minh. Để nắm chắc chắn

hơn, chúng ta cùng luyện tập.


Hoạt động của Gv và Hs
* Hoạt động 2: nhắc lại
kiến thức

Nội dung chính
I. Yêu cầu đối với đoạn văn chứng minh
- Đoạn văn là một bộ phận của bài nên cần chú ý
vị trí của đoạn để chuyển đoạn.

G: Khi viết đoạn văn chứng - Cần có câu chủ đề nêu rõ luận điểm của đoạn
minh cần lưu ý điều gì?
văn.Các bước còn lại tập trung làm sáng tỏ cho
luận điểm
- Các lí lẽ (dẫn chứng) phải được sắp xếp hợp lí để
quá trình lập luận chứng minh được rõ ràng, mạch
lạc
* Hoạt động 3: Thực hành

II. Luyện tập

G: yêu cầu học sinh hoạt
1. Hoạt động nhóm
động nhóm 4, nhóm trưởng
2. Hoạt động trên lớp
điều khiển
H: lần lượt trình bày -> nhận Đề 2 : Chứng minh rằng “ Văn chương gây cho ta
những tình cảm ta không có”.
xét, góp ý
H: Một học sinh ghi ý kiến - Nêu vấn đề : Văn chương có ý nghĩa đối với đời
sống con người , gây cho ta những tình cảm ta
nhận xét
không có .
G: gọi 3 - 4 học sinh trình
_ Dẫn chứng :
bày trên lớp
+ Tình cảm đối với tầng lớp lao động thấy được
H: nhận xét


phẩm chất tốt đẹp của họ qua ca dao , tục ngữ ,
G: nhận xét, sửa chữa
truyện …( Đói cho sạch, rách cho thơm ; Rủ nhau
đi cấy đi cày…; Lượm ; Đêm nay Bác không ngủ;
Vượt thác ; Cuộc chia tay của những con búp bê;
Gợi ý các đề bài SGK:
…)
+ Tìn cảm đối với thiên nhiên đất nước; niềm yêu


mến, tự hào ,.. . ( Sông nước Cà Mau ; Côn Sơn
ca; Cô Tô ;…)
_ Kết luận : Giá trị của văn chương , lời nói của
Hòai Thanh là đúng …
Đề 3 : Chứng minh rằng “ Văn chương luyện cho
ta những tình cảm ta sẵn có”
_ Nêu vấn đề : Văn chương luyện cho ta những
tình cảm ta sẵn có…
_ Dẫn chứng :
+ Tình cảm đối với gia đình, người thân; ( Cuộc
chia tay của những con búp bê; Tục ngữ về con
người -gia đình ; Những bài ca dao về tình cảm
gia đình; …)
+ Tình cảm đối với thầy cô, bạn bè ( Ca dao, Tục
ngữ , Bài học đường đời đầu tiên, … )
+ Tình cảm với quê hương đất nước ( Ca dao ,tục
ngữ; Quê hương ,…)
Đề 8 : Chứng minh bảo vệ môi trường thiên nhiên
là bảo vệ cuộc sống con người
_ Nêu vấn đề : Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc
sống con người …
_ Dẫn chứng :
+ Nạn phá rừng dẫn đến thiên tai lũ lụt…
+ Khai thác thủy hải sản không có kế hoạch ,
bằng các phương tiện nguy hiểm dẫn đến nguồn
tài nguyên cạn kiệt .


+ Chất thải công nghiệp độc hại dẫn đến xuất
hiện các bệnh truyền nhiễm lạ…
_ Kết luận : Cần bảo vệ thiên nhiên…
Đề 5: Chứng minh rằng “Bác Hồ luôn thương yêu
thiếu nhi”
_ Nêu vấn đề : Bác Hồ luôn yêu thương thiếu nhi
_ Dẫn chứng :
+ Nói với các đại biểu Tân Trào đến chào mừng
ủy ban dân tộc giải phóng “ Nhiệm vụ của chúng
ta là phải làm sao cho các em có cơm ăn , có áo
ấm , được đi học, không lam lũ mãi như thế này
…”
+ Mùa thu năm 1945 , ngày khai trường đầu tiên ,
Bác đã viết thư gửi thiếu nhi tòan quốc : “ Các em
hãy siêng năng học tập, ngoan ngoãn , nghe thầy,
đua bạn. Trong công cuộc kiến thiết nước nhà
trông mong ở các em rất nhiều”
+Bài thơ “ Cháu bé trong nhà lao Tân Dương”
Oa…!Oa…!Oa…!
Cha trốn không đi lính nước nhà.
Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi.
Phải theo mẹ tới ở nhà pha
_ Kết luận : Trái tim tràn đầy yêu thương của Bác

HĐ 4. Củng cố - dặn dò: - Học bài cũ, làm bài tập 4
- Soạn: Ôn tập văn nghị luận theo câu hỏi sgk


Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×